routa

Liikenne Liikennepolitiikka Liikenneturvallisuus Uutinen 21.7.2023

Talous ei toimi kuoppaisilla teillä – maanteiden kunto on jo turvallisuuskysymys

Auto ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n mielestä tieverkon korjausvelan kasvu pitää pysäyttää. Ammattikuljettajat kokevat maanteiden huonon kunnon joka päivä.

Ammattikuljettajat kokevat teiden huonon kunnon joka päivä. Auto ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n näkemys on, että tieverkko pitää saada kuntoon ja tieverkoston kasvava korjausvelka täytyy pysäyttää.

– Tiet alkavat olla jo vaarallisen huonossa kunnossa. Tästä tulee ammattikuljettajilta viestiä tien päältä, sanoo AKT:n sopimustoimitsija Vesa Lackman.

Maanteiden kunto huononee huolestuttavasti

Maanteiden kunto on huonontunut huolestuttavalla vauhdilla. Korjausvelka tarkoittaa sitä, että teitä korjataan koko ajan vähemmän suhteessa siihen, mitä vauhtia niiden kunto rapistuu. AKT:n mukaan tämä velka vain kasvaa koko ajan.

Keväällä 2023 Liikenne ja viestintävirasto Traficom kertoi, että teiden korjausvelka on 1,65 miljardia euroa. Päällystetyistä teistä huonokuntoisia on noin 14 prosenttia, kilometreissä 7 900. Sorateistä huonokuntoisia on 10 prosenttia eli noin 2 800 kilometriä. AKT:n mukaan huonokuntoiset tiet ovat iso turvallisuusriski.

AKT katsoo, että tieverkon korjaamista pitää kohdentaa. Ensisijaisia asioita tieverkon korjaamisen kohdentamisessa ovat AKT:n mielestä elinkeinoelämän toimintaedellytykset, työmatkaliikenne ja liikenneturvallisuus. Myös alempitasoiseen tieverkkoon pitää olla varaa tehdä parannuksia, niitäkään ei saa laskea rapistumaan enemmän.

Raskaan liikenteen kasvanut massa kuluttaa enemmän

Myös päivittäin teillä liikkuvan raskaan liikenteen kaluston mitat sekä massat ovat kasvaneet. Tää puolestaan kuluttaa teitä entistä enemmän.

Myös 34,5 metriä pitkät ja koko ajan entistä enemmän liikenteessä yleistyvät HCT-yhdistelmäajoneuvot tarvitsevat suuremmat taukopaikat pysähtyäkseen. Kun paikkoja ei ole, se tarkoittaa kuljettajille isompaa haastetta löytää paikka missä pysähtyä. AKT:n mukaan Suomeen tarvitaankin valtakunnallinen raskaan liikenteen taukopaikka- ja siirtokuormausalueverkko. Tällaisen verkoston kehittäminen on AKT:n mukaan saatava liikkeelle.

Suomen uuden hallituksen laatima hallitusohjelma pistää isoja panoksia raiteisiin. Raiteet eivät kuitenkaan korvaa maantieverkkoa, joka on ainoa todellinen vaihtoehto liikkumiseen harvaan asutuilla alueilla. Teitä pitkin kulkee myös suurin osa, 90 prosenttia koko Suomen tavaraliikenteen tonneista sekä henkilöliikenteestä.

Lähde AKT

Jaa artikkeli