Liikenne | Uutinen | 18.9.2019

Talousarvioesitys 2020: polttoaineverotukseen korotus, väylille lisärahaa

Hallitus on saanut budjettiriihensä valmiiksi etuajassa. Talousarvioesitys sisältää hallitusohjelmassa mainitun polttoaineverojen korotuksen. Luvassa on myös lisärahaa väylien ylläpitoon.

Jaa artikkeli

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus on julkistanut talousarvioesityksensä vuodelle 2020 sekä julkisen talouden suunnitelman vuosille 2020–2023. Etuajassa valmistunut budjettiriihi tuo lisärahoitusta väylille sekä useita kertaluonteisia rahaeriä erilaisille hankkeille biokaasun tukemisesta kävelemisen edistämiseen.

Hallitus esittää talousarviossaan, että perusväylänpitoon tulisi pysyvä 300 miljoonan euron tasokorotus korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Summa koskee niin tie-, raide- kuin vesiväyliä. Yhdessä muiden korotusten kanssa väylärahoitus kasvaa ensi vuonna yhteensä 362 miljoonaa euroa. Vaarallisten tasoristeysten poistamiseen ehdotetaan 22 miljoonan euron summaa vuosille 2020–2021.

Raideliikenteen hankkeista budjetissa mainitaan Turun tunnin junan ja pääradan Suomiratahankkeen nopeat raideyhteydet, joiden suunnittelun toteuttamiseen varataan 15,7 miljoonaa euroa, jolla pääomitetaan Pohjolan Rautatiet Oy:tä. Yhteensä valtio varautuu suunnittelurahoitukseen 115 miljoonalla eurolla. Pääradan liitännäisiä raideyhteyksiä parannetaan väleillä Tampere-Pori, Tampere-Jyväskylä sekä Seinäjoki-Vaasa. Lisäksi uutena hankkeena aloitetaan Hanko-Hyvinkää-rataosuuden sähköistäminen, johon on varattu 62 miljoonaa euroa.

Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostorahoitukseen ehdotetaan 1,25 miljoonan euron lisäystä, joka käytettäisiin laiturien korjauksiin.

Yksityisteiden avustuksiin kohdistetaan 20 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Polttoaineveron korotus hallitusohjelman mukaan

Joukkoliikenteen edistämiseen on ehdotettu 20 miljoonan euron lisäystä, yhteissumman ollessa 108 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen kohteista on tarkoitus päättää tulevien kuukausien aikana, mutta rahoitus on kohdistettu ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin. Lisäksi kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen kohdennetaan 21 miljoonaa euroa vuonna 2020. Rahoitus toteutetaan valtion kohteiden ja kunta-avustusten yhdistelmänä.

Polttoaineverojen korotus tapahtuu hallitusohjelmassa sovitulla tavalla. 250 miljoonan euron korotuksen tavoitteena on ylläpitää verojen ohjaavaa vaikutusta ja korotuksen määrä perustuu kuluttajahintaindeksin ennustettuun nousuun. Hallituksen ehdotuksena on, että korotus astuisi voimaan elokuussa 2020. Talousarvioesityksessä mainitaan, että perusturvan etuuskorotukset ja ansiotuloverotuksen kevennykset kompensoivat polttoaineverotuksen nousun pienituloisille.

Sähköautojen latausinfran rakentamistuelle on varattu 4 miljoonaa euroa per vuosi vuosina 2020 ja 2021.

Tavallisten taksiautojen hankintatuki pienenee asteittain ja heinäkuussa 2020 tukisumma pienenee 2 400 eurosta 1 200 euroon autoa kohti.

Autovero, ajoneuvovero ja käyttövoimavero säilyvät pääosin ennallaan. Budjetissa olevat muutokset kuluvaan vuoteen verrattuna johtuvat pääosin uudempaan WLTP-päästömittaustapaan siirtymisestä, joka muuttaa autokaupasta kertyvän autoveron määrää sekä ajoneuvoveron ja käyttövoimaveron suhdetta.

Budjettiesityksen loppusumma on 57,6 miljardia euroa. Talousarvioesitys, julkisen talouden suunnitelma ja valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus julkaistaan samanaikaisesti 7. lokakuuta 2019 sen jälkeen, kun talousarvioesitys ja julkisen talouden suunnitelma on käsitelty valtioneuvostossa.

Lähde: Valtioneuvosto Kuva: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli

Keskustelu