Juna

Liikenne Uutinen 22.1.2016

Tieliikenteen turvallisuustavoite karkaamassa

Teillä kuoli vime vuonna aiempaa enemmän ihmisiä, mutta junaturvallisuus on lähellä Euoopan kärkeä.

Suomen tieliikenteessä menehtyi viime vuonna noin 260 ihmistä, mikä on noin 30 kuolemaa enemmän kuin edellisvuonna. Liikennekuolemien määrä palasi siis vuosien 2012–2013 tasolle yhden ennätyksellisen hyvän vuoden jälkeen.

Erityisesti henkilöauton käyttäjiä kuoli enemmän kuin vuonna 2014. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemat sen sijaan näyttävät vähentyneen. Myös poliisin tilastoimien loukkaantumisten määrä jatkoi ennakkotietojen perusteella vähenemistään edellisvuosien tapaan.

Turvallisuutta tehostettava

EU on asettanut liikenneturvallisuustavoitteeksi tieliikennekuolemien määrän puolittamisen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tämän pohjalta Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2020 tieliikenteessä kuolee enintään 136 henkilöä. Jotta vuoden 2020 tavoitetta lähestyttäisiin tasaisesti, kuolemia olisi pitänyt olla noin viisikymmentä vähemmän vuonna 2015.

– Tieliikenteen turvallisuustyötä täytyy tehostaa ja kehittää, jotta tavoite ei karkaisi saavuttamattomiin ja Suomi pysyisi muun Länsi-Euroopan tasolla, Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää arvioi.

Tasoristeykset ongelmallisia

Rautateiden turvallisuus säilyi vuonna 2015 Suomessa hyvänä. Junaliikenteen suistumis- ja törmäysonnettomuuksien junakilometreihin suhteutetulla määrällä mitattuna Suomen junaturvallisuus on lähellä Euroopan kärkeä. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa.

Tasoristeysonnettomuuksissa tapahtui viime vuonna kuitenkin enemmän vakavia henkilövahinkoja kuin vuosina 2010–2014, mutta muuten rautatieturvallisuus kehittyi pääosin positiiviseen suuntaan.

– Vuosittaiset vakavat vaaratilanteet rautateillä osoittavat kuitenkin, että rautatieturvallisuuden suhteen ei voida tuudittautua hyvänolon tunteeseen, Trafin raideliikennejohtaja Yrjö Mäkelä tähdentää.

– Kolme keskeistä ongelma-aluetta rautatieturvallisuudessa ovat edelleen tasoristeysonnettomuuksien ja luvatta radalla liikkuneiden henkilöiden allejääntien suuri määrä sekä ratatöiden yhteydessä tapahtuvat lukuisat vaaratilanteet.

Ilmailun turvallisuus vakaata

Airbus350_2014_AH_008

Kaupallisen ilmailun vuosi 2015 oli kansainvälisesti historian turvallisin, kuoleman johtaneiden onnettomuuksien lukumäärällä mitattuna. Suomessa ilmailun turvallisuustaso on pysynyt aikaisempien vuosien tasolla.

– Saavutettu turvallisuustaso ei kuitenkaan ole tae tilanteen pysyvyydestä myös jatkossa, vaan turvallisuustyön tulee jatkua korkealla tasolla, joka päivä, Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu muistuttaa.

Merenkulun turvallisuuden tila Suomen aluevesillä ja suomalaisilla aluksilla on viime vuosina ollut hyvä ja vakaa. Suomalaisten alusten osuus Suomen aluevesillä tapahtuneista onnettomuuksista on laskenut eikä ihmishenkiä ole menetetty. Muita vakavia merionnettomuuksia on alueella sattunut vähän.

Vuoden 2015 veneilykausi alkoi turvallisuuden kannalta hyvissä merkeissä. Kylmän alkukesän vuoksi veneillessä menehtyneiden määrään oli aiempaa pienempi.

Suomalaisten veneilytaidot ovat Trafin mukaan pääsääntöisesti hyvällä mallilla.

Jaa artikkeli