Liikenne | Uutinen | 18.10.2019

Tieprojekti: Valtatie 8:n mittava tieurakka valmistui ajoissa

Valtatie 8 on Turusta Liminkaan johtava vilkas väylä, jonka turvallisuus kohentui, mutta paljon on vielä parannettavaakin.

Jaa artikkeli

Valtatie 8 on yli 600 kilometriä pitkä väylä, joka on monesta näkökulmasta Suomen tärkeimpiä teitä. Sillä liikkuu kumipyörin suuria määriä ihmisiä ja tavaraa. Valtatie 8:n varrelle sijoittuu useita maakuntia, korkeakoulukeskittymiä ja teollisuuskuntia.

Tie johtaa Turusta Liminkaan ja matkan varrella sijaitsevat muun muassa Rauma, Pori, Vaasa ja Kokkola. Tie on myös osa Eurooppatie 8:aa, joka vie Norjan Tromssaan asti.

Kuntonsa vuoksi vilkas tie on vaatinut, ja vaatii vielä lisää, parannustoimia.

Turun ja Porin välisellä osuudella liikkuu huomattavan paljon tavaraliikennettä, onhan matkalla viisi satamaa. Väylän vilkkautta lisää ratayhteyksien täydellinen puuttuminen ja runsas työmatkaliikenne.

Turvallisuuden kohentamista

Vuoden 2018 lopulla liikenne- ja viestintäministeriö antoi asetuksen Suomen pääväylistä ja niille asetetuista palvelutasoista. Pääväylät valittiin nykyisten ja ennustettujen liikennemäärien perusteella. Asetus tuli voimaan tämän vuoden alusta.

Osana tätä ovat myös Valtatie 8:n liikenneturvallisuuden kohentamiseen tähtäävät parannustyöt.

Turun ja Porin välisellä tieosuudella tapahtuu vuosittain yli 30 henkilöonnettomuutta. Tavoitteena on ollut saada aikaan merkittävä parannus tien turvallisuudessa – myös joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen näkökulmista.

Myös matka-aikojen on kohennustöiden ansiosta oletettu lyhenevän ja niiden ennakoimisen helpottuvan. Lisänä myös ympäristön pilaantumisriskin on arvioitu pienenevän kiitos pohjavesialueiden suojaamisen.

Ilman viivästyksiä

Tiehanke on ollut ainakin yhdessä suhteessa esimerkillinen: mittava urakka ei ole viivästynyt lainkaan.

Tiehanke käynnistyi helmikuussa 2014, ja töiden osalta se ei viivästynyt lainkaan. Varsinaiset rakennustyöt valmistuivat kesäkuussa 2019, enää jäljellä on pieniä korjaustoimia loppuvuoden aikana.

Hanke suoritettiin osissa, sillä koko hankkeen toteuttaminen kerralla olisi aiheuttanut kohtuutonta haittaa liikenteelle.

Parempi kuin suunniteltu

Väylän Projektipäällikkö Kari Partiaisen mukaan alkuperäiseen suunnitelmaan kuului Raisio–Masku -välin muuttaminen nelikaistaiseksi, tievalaistukset osuuksille Mynämäki–Kovero ja Laitila–Vermunttila, Hangassuon ohituskaistat, Niittymaan liittymäjärjestelyt, Niittymaa–Pinomäki-välin kevyen liikenteen järjestelyt sekä Isomäen risteyssilta katujärjestelyineen.

Partiainen kertoo suotuisten markkinatilanteiden ja järkevien urakkakokonaisuuksien mahdollistaneen useita parannustoimenpiteitä mitkä eivät kuuluneet alkuperäiseen suunnitelmaan. Tällaisia kohteita olivat muun muassa Masku–Nousiainen -välin muuttaminen nelikaistaiseksi, Korvenkulman pohjavesisuojaus ja kaksi kevyen liikenteen väyläosuutta.

Sata työntekijää

Hankkeen työllistävä vaikutus on ollut hyvä. Partiainen arvioi parhaillaan Raisio–Maskun osuuden rakentamisen aikaan työntekijöitä olleen noin sata. Hän arvioi hankkeen työllistäneen keskimäärin noin 30 henkilöä.

Hankkeen alkuperäiseksi budjetiksi oltiin määritelty 102,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 lopun lisäbudjetissa tätä kuitenkin pienennettiin kymmenellä miljoonalla eurolla, mutta samalla annettiin valtuus nelikaistaistaa väli Masku–Nousiainen.

Suurin osa tästä budjetista käytettiin Raisio–Nousiainen väliseen osuuteen, noin 63 miljoonaa euroa. Masku–Nousiainen osuuden arvo on vajaa 20 miljoonaa euroa ja Rauman Luostarinkylän erillisurakan 9,3 miljoonaa euroa.

Lisätöitä riittää

Mittavasta hankkeesta huolimatta Valtatie 8 vaatii kuitenkin vielä lisää työtä.

Väylän ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan pian valmistuvalla hankkeella pystyttiin vastaamaan vain osaan parannustarpeista. Suunnitteilla on tiejakson Nousiainen–Pori liikenteen sujuvoittaminen kolmella keskikaiteellisella ohituskaistaparilla, joiden kustannuksiksi on arvioitu noin 30 miljoonaa euroa. Rahoitus hankkeelle on myönnetty.

Vaikutukset näkyvät jo nyt

Vaikka Valtatie 8:n tieprojekti Turun ja Porin välillä alkaa saamaan lopullisen muotonsa vasta nyt, ELY-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klangin mukaan turvallisuusvaikutukset ovat jo nähtävissä. Ennen parantamishanketta vuosina 2001–2005 tien turvallisuus oli pääteiden runkoverkon huonoimpia, Turun ja Porin välillä tapahtui vuosittain noin 44 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli viisi ihmistä.

Nykyisten osahankkeiden valmistuessa Turun ja Porin välillä tapahtui keskimäärin vuosittain noin 22 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vuonna 2018 kuoli kaksi ihmistä. Vuonna 2017 ei kuollut yhtään ihmistä.

– Kyllä on tullut merkittäviä tuloksia, henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on lähes puolittunut, Klang kertoo.

­– Kun tarkastellaan henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia ja jaetaan onnettomuudet (5 vuoden keskiarvot) eri onnettomuusluokkiin niin voidaan todeta, että risteämisonnettomuudet ovat vähentyneet 70 prosenttia, yksittäis- ja kääntymisonnettomuudet -50 prosenttia ja ohitusonnettomuudet poistuneet lähes kokonaan. Peräänajo-onnettomuudet ovat vähentyneet vain n. 16 prosenttia ja kohtaamisonnettomuudet ovat jopa lisääntyneet 20 prosenttia. Kohtaamisonnettomuudet sisältävät myös itsetuhoista käyttäytymistä, joten niitä on vaikea estää kokonaan. Keskikaide estää tehokkaasti kohtaamisonnettomuuksia ja riittävä turvaväli peräänajo-onnettomuuksia, Klang jatkaa.

Tieprojektin vaikutuksia ruuhkaan on vielä mahdotonta arvioida, koska työmaiden esto- ja hidastusvaikutukset näkyvät vielä tilastoissa. Klangin mukaan matka-aika Turku­­–Nousiainen välillä on kuitenkin vähentynyt huomattavasti.

Jaa artikkeli

Keskustelu