Liikenne 16.4.2018

Tutkijalautakunta tutki: Viime huhtikuun kolareissa puolet kuoli sairauden tai päihteiden käytön vuoksi

Vuosi sitten huhtikuussa ainakin joka toisessa kolarissa kuljettajan sairaus tai päihteiden käyttö vaikutti onnettomuuden syntyyn.

Viime huhtikuussa sattui yhteensä 19 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta, joissa kuoli 20 ihmistä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat Suomessa kaikki kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Tutkinnan pohjalta lautakunnat antavat suosituksia, joilla vastaavat onnettomuudet voitaisiin jatkossa välttää.

Huomio ajokuntoon

Osa vuoden takaisten tapausten tutkinnasta on vielä kesken, mutta ainakin joka toisessa kolarissa kuljettajan sairaus tai päihteiden käyttö vaikutti onnettomuuden syntyyn.

Tutkijalautakunnat kiinnittävät lausunnoissaan huomiota kuljettajien ajokuntoon ja sen seuraamisen tärkeyteen.

– Kuljettajille on tähdennettävä oman ajokyvyn seuraamisen, arvioinnin ja tunnistamisen tärkeyttä. Autoihin pitää myös saada kuljettajan tilaa valvovia sekä törmäyksiä estäviä tai lieventäviä järjestelmiä, tutkijalautakunta toteaa suosituksessaan.

Lisäksi tutkijalautakunnat suosittelevat, että riskikuljettajien ajoterveyden valvonta tulisi olla tehokkaampaa ja nopeampaa sekä hoitohenkilöstön että poliisin osalta. Mielenterveysongelmaisten ja päihdepotilaiden matalan kynnyksen hoitoa tulisi lisätä ja ajoterveyden arviointi tulisi olla pakollinen osa erikoislääkärikoulutusta. Päihdeongelmaisten osalta suositellaan alkolukon käyttöpakkoa.

Moottori julkaisee tiivistelmät

Moottori julkaisee joka kuukausi painetussa lehdessä tiivistelmät kaikista kyseisen kuukauden aikana edellisenä vuonna sattuneista kuolemaan johtaneista kolareista.

Huhtikuun Moottoria pääset lukemaan irtonumerona digitaalisesti tai painettuna tai voit tilata Moottorin kestotilauksena suoraan kotiin.

Jokainen kuolemaan johtanut onnettomuus tutkitaan

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki tie- ja maastoliikenteen kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Onnettomuustutkinta on lakisääteistä ja tutkinta tapahtuu virkavastuulla. Liikennevakuutuskeskus huolehtii tutkinnan ylläpitämisestä, hallinnoinnista ja tulosten raportoinnista.

Tutkinnassa selvitetään liikenneonnettomuuden kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet liikenneonnettomuuden syiden selvittämiseksi ja niistä johtuvien onnettomuuksien ehkäisemiseksi vastaisuudessa.

Tutkinnan perusteella tehdään tarvittavat esitykset liikenneturvallisuutta parantaviksi toimiksi.

Tutkintaselostukset ovat julkisia asiakirjoja. Tutkinnassa kerättävät muut tiedot sen sijaan ovat salassa pidettäviä, mutta niitä voidaan käyttää tieteellisessä ja tilastollisessa tutkimuksessa sekä viranomaisten liikenneturvallisuustyössä. Tutkinnan tietoja ei ole tarkoitettu onnettomuuksiin liittyvien syyllisyys- ja korvauskysymysten käsittelyyn. Tällä turvataan tutkijalautakuntien häiriötön toiminta.

Moottori haluaa omalta osaltaan tukea liikenneturvallisuustyötä julkaisemalla kuukausittain tiivistelmän kaikista edellisen vuoden kyseisen kuukauden aikana sattuneista kuolonkolareista.

Moottorin kirjoitussarjassa tapausselostus, tutkijalautakunnan arvio ja sen antamat suositukset ovat keskeiset asiat sisältäviä tiivistelmiä lautakunnan tutkintaselostuksesta, eivät Moottorin toimituksen päätelmiä. Tarkoitus on kuvata lyhyesti itse onnettomuus sekä kertoa tutkijalautakunnan arvio sen syistä, taustoista ja estomahdollisuuksista. On huomattava, että tiivistelmistä on jätetty pois runsaasti yksityiskohtia ja taustatietoja.

Jaa artikkeli