Vene

Liikenne Uutinen 10.2.2017

Venevero ei toimi – veneilyväeltä täystyrmäys

Kritiikin kohteina ovat veron oikeudenmukaisuus, tuotto, keräysvaikeudet ja työllisyysvaikutukset.

Veneveroa koskeva lakiluonnos on saanut lausuntokierroksella kitkerän vastaanoton, sillä yksikään 56:sta lausunnon antaneesta tahosta ei kannata kaavailtua veneveroa. Lakiluonnoksen mukaan venevero olisi 100–300 euroa vuodessa.

Veneilyväki on ottanut veroaikeet vastaan tyrmistyneinä. Moni veneilyihminen on tallettanut muistiinsa ulkoministeri Timo Soinin (ps.) tokaisun, jonka mukaan verolle laitetaan ”herrojen huvikuunarit”. Monen suomalaisen harrastajan venho on paljon vaatimattomampi kuin tokaisun luoma mielikuva.

Veneveroa vastustava nettiadressi on tätä kirjoitettaessa kerännyt jo yli 19 000 allekirjoitusta.

Tuima kirje Soinille

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Venealan Keskusliitto Finnboat ja Purjehdus ja Veneily ry ovat lähestyneet asiassa kirjeellä Soinia. Kirjeessä vedotaan yhteiskunnan kokonaisetuun ja tuodaan tiettäväksi huoli siitä, että veron negatiiviset ohjausvaikutukset saattavat olla kohtalokkaita veneteollisuuden työllisyyden näkökulmasta.

Taustalla on myös se, että jos veneily vähenee, jää valtiolta saamatta arvonlisäveroja muun muassa polttoaineista, satamamaksuista ja vakuutuksista.

Kirjeen takana olevat organisaatiot edustavat Suomen Kuvalehden mukaan noin 90 prosenttia alan kaupallisista toimijoista ja 60 000 alan harrastajaa.

Tuotto jää alle kaavaillun?

Venealan Keskusliitto Finnboat ry on tuonut veneveroa koskevassa lausunnossaan esiin sen, että veneveron tuotto jäisi ”selvästi alle hallituksen esitysluonnoksessa esitettyjen laskelmien.”

Finnboat siis epäilee, että veneveron haitalliset vaikutukset veneilyyn ja venealaan ”merkitsisivät kokonaisuutena valtion verotuottojen pienentymistä.”

Esityksen mukaan valtiolle kertyisi veneverosta 17 miljoonan euron vuotuiset tuotot.

Lakiluonnos veneveroksi menee seuraavaksi lainsäädännön arviointineuvostoon. Se on joulukuussa 2015 perustettu valtioneuvoston kanslian alainen riippumaton ja itsenäinen toimija.

– Sen tarkastelun jälkeen eli alkukevään aikana esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi. Voimaantulo riippuu poliittisen käsittelyn vaatimasta ajasta, mutta on edelleen mahdollista, että venevero tulisi voimaan toukokuun alussa, valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen taustoittaa.

Kohdistuu yhteen harrastusmuotoon

Finnboatin mukaan olisi epäoikeudenmukaista, että verotus kohdistuisi pääasiassa harrastus- ja kausiluonteiseen huviveneilyyn. ”Yhden harrastusmuodon verotus ei täyttäisi hyvältä verojärjestelmältä edellytettäviä ominaisuuksia.”

Suomessa arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 817 000 vesikulkuneuvoa, joista noin 203 000 on rekisteröintivelvoitteen alaisia.

Ongelmana haamuveneet

Venerekisterit on aikoinaan perustettu nopeakulkuisten veneiden tunnistamiseen ja valvontaan. Trafin nykyisin ylläpitämä venerekisteri on siis luotu tyystin muihin tarpeisiin kuin verojen keräykseen.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry muistuttaa omassa lausunnossaan veneverosta, että nykyinen venerekisteri ei sovellu sen puutteiden, virheellisten tietojen ja tuplarekisteröintien takia kaavaillun veneveron verotustietojen pohjaksi.

”Rekisterissä on arvioiden mukaan 10–20 prosenttia ns. haamuveneitä ja sen lisäksi paljon puutteellisia ja virheellisiä tietoja.”

Uhkana sanktiomaksu

Jos veroesitys toteutuu, veneilijän tulee maksaa vero, vaikka hän käyttäisi venettään vain yhdenkin päivän verokauden aikana.

Jos vesilläliikkuja käyttää rekisteröimätöntä tai rekisteristä poistettua venettä, josta vero tulisi maksaa, lankeaa maksettavaksi veneveron lisäksi lisävero. Tällöin tulee maksettavaksi 600–1 800 euroa.

Veneitä otettu rekisteristä

Verolle eivät joutuisi ne veneet, jotka ovat rekisteritietojen mukaan poistettuina liikennekäytöstä verokauden alkaessa. Kaavailtu venevero ei olisi päiväkohtainen, joten veneen liikennekäytöstä poisto tai lopullinen poisto rekisteristä kesken verokauden ei vaikuttaisi veron määrään. Omistajan vaihdos kesken verokauden ei myöskään vaikuttaisi veroon.

Jos ei käytä omaa venettään, tulee se siis poistaa rekisteristä viimeistään huhtikuun lopussa, jos haluaa välttyä verolta. Poiston voi tehdä Trafin asiointipalvelussa tai venerekisteröintejä tekevässä palvelupisteessä. Rekisteristä poistaminen on maksutonta.

Lähteet: valtiovarainministeriö, Venealan Keskusliitto Finnboat ry, Suomen Kuvalehti, Suomen Purjehdus ja Veneily ry, Merenkulkulaitos

Adressi veneverosta luopumiseksi: https://adressit.com/hallituksen_tulee_luopua_veneverosta

Moottoriteho tai veneen pituus määräisivät veron määrän

Maksettavaa kertyisi 100–300 euroa vuodessa.

Lakiluonnoksen mukaan veneveroa perittäisiin sen mukaan, kuinka suuri on vesikulkuneuvon moottoriteho tai mikä on veneen pituus. Verolta välttyisivät ne veneilijät, joiden vesikulkuneuvon moottoriteho on alle 38 kilowattia (noin 52 hv) ja pituus vähemmän kuin yhdeksän metriä.

Veron määrä olisi 100 euroa vuodessa veneestä, jonka moottoriteho olisi 38 kilowattia (noin 52 hevosvoimaa) ja tämän ylittävältä osalta vero nousisi 2 euroa kilowattia kohden. Veron enimmäismäärä olisi kuitenkin 300 euroa vuodessa.

Jos moottoriteho on pienempi kuin 38 kilowattia, mutta veneen pituus on vähintään yhdeksän metriä, vero olisi 100 euroa. Myös vähintään yhdeksänmetriset purjeveneet ovat siten veronalaisia. Vero ei koskisi alus- ja kalastusalusrekisterissä olevia aluksia.

Hallituksen esitys, jota erityisesti perussuomalaiset ovat kannattaneet, on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi helmikuussa. Jos eduskunta hyväksyy veroaikeet, uusien verojen on tarkoitus tulla voimaan toukokuussa.

Jaa artikkeli