Matkailu Automatkailu Kotimaanmatkailu Ulkomaanmatkailu Uutinen 10.2.2024

Henkilöauto kotimaan matkailijan ylivoimainen ykkösvalinta

Kyselytutkimus: Suomalaiset taittavat suurimman osan vapaa-ajan matkoistaan henkilöautolla eikä kotimaan matkailukohteiden koeta olevan helposti saavutettavissa ilman autoa.

Suomalaiset taittavat suurimman osan vapaa-ajan matkoistaan henkilöautolla. Kun edessä on kotimaan mökkimatka, sukulointi, lomareissu tai muu vapaa-ajan matka, todennäköisimmin suomalainen valitsee kulkuneuvokseen henkilöauton.

Kyselytutkimuksen mukaan kotimaan matkailukohteiden ei myöskään koeta olevan helposti saavutettavissa ilman autoa. Myös ulkomaille lähdetään usein autolla tai auto vuokrataan kohteessa.

Autoliiton teettämän barometrin mukaan 76 prosenttia suomalaisista käyttää vapaa-ajan matkoihinsa pääsääntöisesti omaa autoa. Tämän lisäksi seitsemän prosenttia yhdistää näillä matkoilla oman auton ja joukkoliikenteen käyttöä ja kolme prosenttia kulkee kimppakyydeillä tai yhteiskäyttöautolla.

– Henkilöauton käyttöön on varmasti monia syitä. Se on usein nopein ja aina joustavin tapa matkustaa, eikä sille välttämättä ole edes todellista vaihtoehtoa. Voi sanoa, että henkilöautoilu yhdistää suomalaisia, olivatpa he sitten maalta tai kaupungista, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen kiteyttää.

Barometrin mukaan hieman yli puolet suomalaisista koki, että kotimaan loma- ja matkakohteet eivät ole helposti saavutettavissa muuten kuin autolla. Vajaa kolmannes oli asiasta eri mieltä. Tässä kohtaa vastaukset erosivat merkittävämmin kotitalouden tulojen mukaan.

Siinä missä yli 100 000 euroa tienaavien kotitalouksien joukossa 63 % oli sitä mieltä, että kohteet eivät ole saavutettavissa muuten kuin autolla, alle 20 000 euroa tienaaviin kotitalouksiin kuuluvista 38 % koki samoin.

Alimmassa tuloluokassakin vain reilu kolmannes oli sitä mieltä, että kohteet ovat helposti saavutettavissa ilman autoa.

Ulkomaillakin autoillaan

Suomalaiset ovat automatkailukansaa, mikä näkyi myös matkustustavoista. Lähes puolet barometriin vastanneista teki ulkomaan lomamatkan vuoden 2023 aikana.

Kolmannes ulkomaan lomamatkan tehneistä matkusti lomalle autolla Suomesta ja muutama prosentti moottoripyörällä. Lisäksi vajaa viidennes vuokrasi tai lainasi kohteessa auton tai moottoripyörän matkustettuaan ulkomaille jollain muulla tavalla.

Vähemmän yllättäen sitä useampi matkusti ulkomaille, mitä paremmat kotitalouden tulot olivat. Kolmasosa alimman tuloluokan kotitalouksissa reissasi ulkomaille, kun taas yli 100 000 euroa tienaavista kotitalouksista kolme neljäsosaa teki ulkomaan lomamatkan.

– Automatkailussa tuloerojen vaikutus kuitenkin väheni huomattavasti. Esimerkiksi lomamatkan tehneistä alle 20 000 euroa tienaavien kotitalouksien edustajista joka neljäs lähti reissuun omalla autolla ja yli 100 000 euroa ansaitsevista kolmannes, Tolvanen taustoittaa.

Näin kantoja kysyttiin

Autoliiton barometrin tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa 28.12.2023–3.1.2024.

Kohderyhmänä olivat 16–79-vuotiaat suomalaiset, ja tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Tulosten virhemarginaali kaikkien vastaajien tasolla (n=1 000) on suurimmillaan +/- 3 %.

Jaa artikkeli