28.8.2019

Pääkirjoitus: Varovaista toiveikkuutta

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus vuodelle 2020 lupaa ministerin sanoin luottamusta ihmisille ja yrityksille. Luottamusta ja pitkäjänteisyyttä tarvitaan myös liikenteen osalta.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän budjettiehdotus perustuu suoraan kesällä laadittuun hallitusohjelmaan, jonka mukaan perusväylänpitoon tulisi ensi vuodesta alkaen 300 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus. Tästä rahasta 20 miljoonaa euroa ohjattaisiin pysyvänä korotuksena talvikunnossapitoon. Lisäksi ehdotus haluaa turvata yksityisteiden avustustason ja rohkaista julkista liikennettä ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin 20 miljoonan euron tasokorotuksella.

Pitkään rahoituksen niukkuudessa kitunut ja kurjistunut tieverkkomme todella kaipaa tätä rahoitusta. Toisaalta kaikki perusväylänpitoon suunnattu raha ei päädy tieverkon hyväksi. Samaa pottia ovat jakamassa teiden lisäksi radat ja vesiväylät. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus ja digitalisaation mahdollisuudet.

Kun lisärahoitusta väylien kesken jaetaan, on tärkeää muistaa teiden merkitys koko liikennejärjestelmän kannalta. Yli 90 prosenttia henkilöliikenteestä ja noin kaksi kolmasosaa tavaraliikenteestä kulkee teillä, joista merkittävä osa on vuosi vuodelta taantunut yhä kurjempaan kuntoon. On ihan aiheellista vaatia, että tiestön kunnostamiseen tarpeelliset varat eivät valu muiden liikennemuotojen isoihin hankkeisiin.

Positiivista teidenkin kuntokuurin kannalta on, että jo hallitusohjelma tunnusti, että rahoitustaso on ollut riittämätön ja vaikuttaa paitsi liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen niin myös alueiden saavutettavuuteen ja yritysten kilpailukykyyn.

Lisäksi hallitusohjelma lupaa tavoitella pitkäjänteistä, yli hallituskausien ulottuvaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa sekä vähentää pääväylien lisäksi myös alemman tieverkon sekä yksityisteiden korjausvelkaa.

Lähtökohdat kuulostavat tässä vaiheessa lupaavilta. Valitettavasti hallitusohjelmakaan ei vielä takaa sitä, että ääneen sanotut asiat toteutuvat. Hallituksen budjettiriihessä 17.–18.9. käsitellään ensi vuoden talousarvioehdotuksen lisäksi koko hallituskaudelle ulottuvaa julkisen talouden suunnitelmaa. Valtioneuvostoon budjettiesitys ja julkisen talouden suunnitelma tulevat lokakuun alussa. Sen jälkeen on eduskuntakäsittelyn vuoro.

Matkalla on vielä monta kynnystä ylitettäväksi, mutta ainakin lähtösuunta on oikea ja tieverkon tulevaisuuden puolesta voidaan nyt elätellä varovaisia toiveita.

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat