30.8.2018

ARA myöntää taloyhtiöille avustusta sähköautojen latauspisteitä varten

ARA myöntää taloyhtiöille avustusta sähköautojen latauspisteitä varten

Asunto-osakeyhtiöt ja vuokrataloyhtiöt voivat nyt hyödyntää 
ARAn avustusta, jota myönnetään sähköajoneuvojen latausinfraan tarvittaviin suunnittelu- ja muutostöihin.

Sähköautojen latauspaikkoja on yksityisissä kiinteistöissä varsin vähän. Latauspaikkojen puute hidastaa ladattavien autojen yleistymistä. Suurin osa sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen latauksista tapahtuu kodin parkkipaikalla – edellyttäen, että latauspiste on käytettävissä. Älykkäällä latausjärjestelmällä varustettuna kodin parkkipaikalla tapahtuva lataus voidaan keskittää järkevästi yöaikaan, jolloin muu sähkönkulutus on pienimmillään ja sähkön hinta edullisimmillaan.

Vuoden 2018 aikana asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle voidaan myöntää avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin.

Avustus on suunniteltu asuinkiinteistön omistavia yhteisöjä, kuten asunto-osakeyhtiöitä ja vuokrataloyhtiöitä varten. Avustuksen myöntävän ARAn mukaan varat on tarkoitettu käytettäväksi sähköautojen latauksen vaatimiin kiinteistön sähköjärjestelmien muutoksiin, kuten sähkökeskuksen uusimiseen tai kaapelointeihin.

Sähköautojen latausinfra-avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Avustusten määrä

Avustuksiin on valtion talousarviossa varattu määrärahoja yhteensä 1,5 miljoonaa euroa ja avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt kuten taloyhtiöt ja vuokra-taloyhteisöt.

Suurin saatava avustuksen määrä on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista (sis. alv), kuitenkin enintään 90 000 euroa. Avustusta haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta.

Avustukseen sovelletaan de minimis –asetusta, jolloin yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki voi olla kolmen vuoden aikana enintään 200 000 euroa. Tämä koskee taloudellisia toimijoita, esimerkiksi vuokrataloyhtiöitä. 

Avustuksen saaja

Avustus voidaan myöntää ainoastaan asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle, kuten asunto-osakeyhtiöt ja vuokrataloyhtiöt. Lisäksi avustuksen edellytyksenä on, että rakennetaan latauspisteet vähintään viidelle autopaikalle.

Rakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä ja rakennuksen pinta-alasta vähintään puolet on oltava asuinkäytössä. Avustusta voidaan myöntää myös silloin kun rakennus otetaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen.

Pysäköintiyhtiöt eivät saa avustusta

On myös taloyhtiöitä, jotka ovat pysäköintiyhtiöiden osakkeenomistajia. Tällaisissa tapauksissa pysäköintiyhtiöt omistavat pysäköintirakennukset ja -tilat.

ARAn kanta on, että tällä hetkellä avustuksia myönnetään ainoastaan asuinrakennuksen omistaville yhteisöille eli taloyhtiöille (asunto-oy, vuokrataloyhtiöt jne.) eikä näihin lasketa kuuluvaksi parkkiyhtiöitä siitäkin huolimatta, että taloyhtiöt ovat niissä osakkeenomistajina.

ARA myöntää taloyhtiöille avustusta sähköautojen latauspisteitä varten


Avustettavat toimenpiteet

Avustettavia kustannuksia ovat tarvekartoitus ja hankesuunnittelu, mikäli hanke toteutuu.
Avustusta voi saada myös kustannuksiin, jotka liittyvät kiinteistön sähköliittymään, sähkönousuihin, sähköpääkeskukseen sekä putkitukseen ja kaapelointeihin liitttyviin muutostöihin ja näihin liittyviin tavanomaisiin maanrakennustöihin.

Latauslaitteisiin liittyvät kustannukset kuuluvat avustuksen piiriin vain siinä tapauksessa, että latauslaitteet jäävät avustusta hakevan yhteisön omistukseen, esimerkiksi taloyhtiölle, joka vuokraa parkkipaikat. Jos pysäköintipaikka on osakkaan omistuksessa, parkkipaikkakohtaisen latausaseman kustannukset on rajattu tuen ulkopuolelle.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Avustuksen hakeminen

Sähköautojen latausinfra-avustuksessa on jatkuva haku. Avustusta haetaan ARAsta ja avustuksia myönnetään vuosittain niin kauan kuin tähän avustusmuotoon tarkoitettua määrärahaa riittää. 
Avustusta haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta. Näin varmistetaan, että kaikki tarvittavat liitteet tulevat hakemukseen. Pyynnöstä ARA lähettää hakijalle paperisen hakemuslomakkeen.

Avustuksen maksamiseen liittyvistä aineistoista ja aikatauluista on tarkat ohjeet ARAn verkkosivuilla. Avustuksen maksatusta haetaan ensisijaisesti ARAn sähköisen asioinnin kautta, mutta pyynnöstä ARA lähettää hakijalle paperisen maksatushakemus-lomakkeen. Avustusten maksatusta vuoden 2018 avustuspäätöksiin on haettava viimeistään 30.10.2020. 

Avustus on suunniteltu kolmivuotiseksi: Vuodelle 2018 on jo myönnetty 1,5 miljoonaa euroa ja myös vuoden 2019 talousarviossa avustukseen on varattu1,5 miljoonaa euroa.

ARA myöntää taloyhtiöille avustusta sähköautojen latauspisteitä varten

Mikä on ARA?

ARA toimeenpanee valtion asuntopolitiikkaa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan.

ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

Lähde ja lisätietoja:
https://ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Sahkoautojen_latausinfraavustus
https://ara.fi/fi-FI/Verkkoasiointi
Linkki: Sähköautojen latausinfra-avustus, hakuohje (pdf)


Sähköautojen ja ladattavien hybridien myynnin kasvu nopeaa – määrät vielä vähäisiä

Sähköautojen ja ladattavien hybridien myynti kasvoi vuonna 2017 yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen 2016 verrattuna. Vuonna 2017 myytiin 508 täyssähköautoa, vuonna 2016 vain 223. Vuonna 2017 lataushybridien myynti nousi 2 553 autoon kun vuonna 2016 niitä myytiin vain 1 208.

Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli liikennekäytössä 1 449 täyssähköautoa ja 5 729 lataushybridiä.
Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen päättyessä (31.3.2018) liikennekäytössä oli 1 658 täyssähköautoa ja 7406 lataushybridiä. Ne ovat vaatimattomia lukuja Suomen koko liikenteessä olevaan henkilöautokantaan, lähes 2,7 miljoonaan autoon verrattuna.

Hallituksen asettaman tavoitteen mukaan Suomessa tulisi olla vuonna 2030 jo 250 000 sähköautoa.
Luvussa ovat mukana täyssähköautot, lataushybridit ja vetyautot. Taustalla vaikuttavat Pariisin ilmastosopimus sekä kansalliset tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämisestä

Teksti: Timo Turkula Kuvituskuvat: Moottorin arkisto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat