28.4.2024

Autohallin rikkonainen ovi aiheutti riidan – sitä ratkottiin kuluttajariitalautakunnassa asti

Kuva Moottori, kuvituskuva
Vuosi sähköllä

Taloyhtiön asukas joutui pysäköimään autonsa kadulle, koska autohallin ovi ei toiminut. Hän sai pysäköinnistään pysäköintivirhemaksu, jonka korvaamista hän vaati taloyhtiöltä.

Kuluttajariitalautakunta on antanut ratkaisun asiassa, jossa taloyhtiön asukas vaati taloyhtiötä korvaamaan hänen saamansa pysäköintivirhemaksun.

Talon asukas oli vuokrannut taloyhtiöltä autopaikan 70 euron kuukausihintaan. Hän oli ajamassa kesäkuisena aamuna asuintalonsa parkkihalliin omalle autopaikalleen, kun pysäköintihallin ovi ei auennutkaan automaattisesti, kuten sen olisi pitänyt. Asukas ei saanut ovia auki niiden avaamiseen käytettävällä matkapuhelinsovelluksellakaan.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Auto kadun varteen parkkiin

Asukas joutui jättämään autonsa pysäköintihallin ulkopuolelle kadun varteen ja meni kotiinsa. Kotoaan hän soitti taloyhtiölle ja teki vikailmoituksen noin klo 7.30 aikaan kyseisenä aamulla. Taloyhtiöstä luvattiin, että ovi korjataan aamun kuluessa.

Asukas ei kuitenkaan saanut parkkihallin valvonnasta minkäänlaista aikataulua siitä, milloin pysäköintihallin ovi alkaisi jälleen toimia ja hän voisi ajaa autonsa maksamalleen pysäköintipaikalle.

Asukas teki töitä kotonaan eikä työajan vuoksi voinut seurata, milloin ovi parkkihalliin jälleen toimisi. Asukas kuitenkin soitti kymmenen aikaan aamulla uudelleen pysäköintihallin valvontaan ja tiedusteli, mikä oven tilanne olisi. Tällöin asukkaalle kerrottiin, että ovi toimii jälleen.

Kun asukas meni siirtämään autoaan parkkihalliin, hänen autonsa tuulilasissa odotti pysäköintivirhemaksu. Taloyhtiö sijaitsi alueella, jossa oli paljon rakennustyömaita eikä selkeitä pysäköintikieltomerkkejä. Asukas oli kuitenkin pysäköinyt autonsa alueelle, missä oli muitakin autoja – ja hänen autonsa oli ainoa, jonka tuulilasissa oli pysäköintivirhemaksu.

Esitti taloyhtiölle kaksi vaihtoehtoa

Asukas soitti taloyhtiön edustajalle ja esitti, että parkkihallin oven toimimattomuuden vuoksi hänelle on koitunut taloudellista haittaa. Asukas esitti taloyhtiölle, että taloyhtiö voisi korvata haitan maksamalla pysäköintivirhemaksun tai vaihtoehtoisesti korvata parkkihalllimaksun. Asukkaan mukaan hän myös sopi suullisesti taloyhtiön edustajan kanssa, että taloyhtiö hyvittää hänelle pysäköintivirhemaksun kokonaisuudessaan.

Kun taloyhtiö ei hyvittänyt pysäköintivirhemaksua, asukas vei asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Lautakunnalta pyydettiin ratkaisua asiassa, oliko asukas oikeutettu parkkisakon hyvitykseen tai yhden kuukauden autohallin vuokramaksuun suuruiseen hyvitykseen sen vuoksi, että asukas ei pystynyt oven toimimattomuuden vuoksi käyttämään hetkellisesti pysäköintipaikkaansa, josta hän maksaa kuitenkin vuokraa.

Taloyhtiö ei ollut luvannut hyvitystä

Taloyhtiön edustaja antoi kuluttajariitalautakunnalle vastauksen tapahtumista. Taloyhtiön edustajan mukaan asukkaalle ei oltu luvattu puhelinkeskustelun aikana hyvitystä.

Taloyhtiön vastauksessa sanottiin, että talon omistaja ei anna suullisia hyvityslupauksia, vaan hyvityksestä sovitaan kirjallisesti. Taloyhtiö myös kertoi vastauksessaan, että asukkaalla ei ole lupaa jättää omatoimisesti parkkihallivuokraa maksamatta.

Taloyhtiön edustaja antoi kuluttajariitalautakunnalle myös yksityiskohtaisen selvityksen tapahtumaketjusta. Taloyhtiön mukaan oven korjaaminen oli tehty pikimmiten sen jälkeen, kun ilmoitus oven toimimattomuudesta oli tullut.

Taloyhtiön raportin mukaan asukas teki huoltoilmoituksen kello 7.26. Toinen huoltoraportti puolestaan kertoi, että ovi oli korjattu kello 7.52 – ovi oli ollut poissa käytöstä siis hyvin lyhyen aikaa.

–  Asukas on itse vastuussa autonsa virheellisestä pysäköinnistä, eikä pysäköintivirhemaksu ole seurausta talon omistajan menettelystä tai laiminlyönnistä, taloyhtiön edustaja lausui vastauksessaan.

Taloyhtiön edustajan mukaan asukas olisi voinut siirtää auton takaisin omalle autopaikalleen noin puolessa tunnissa vikailmoituksen jälkeen. Taloyhtiön edustajan mukaan asukkaan olisi pitänyt myös huolehtia siitä, että pysäköidessään kadun varteen auto pysäköidään sellaiselle paikalle, mistä ei tule pysäköintivirhemaksua.

Taloyhtiön edustaja painotti vielä vastauksessaan, että taloyhtiö on toiminut asiassa viipymättä ja huolellisesti eikä ole missään korvausvelvollisuudessa asukkaalle asiassa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Pysäköintivirhemaksu olisi ollut mahdollista välttää

Taloyhtiö, jossa asukas asui, ja jonka parkkihallin ovi oli rikki, oli asumisoikeusmuotoinen taloyhtiö. Kuluttajariitalautakunta kaivoi siis esille asumisoikeusasunnosta annetun lain selvittääkseen tapausta.

Lain mukaan asukkaalla on oikeus sellaiseen korvaukseen vahingosta, joka on aiheutunut asumisoikeusyhteisön sopimusrikkomuksesta. Lain mukaan oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos asumisoikeusyhteisö osoittaa, etteivät rikkomus tai vahinko johdu laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta.

Lautakunta totesi, että asukkaan mainita siitä, että korvaus olisi suullisesti luvattu maksaa, jäi epäselväksi. Lautakunnan mukaan asiassa ei ole annettu luontevaa selvitystä siitä, että talon omistajan edustaja olisi luvannut hyvittää asukkaan saaman pysäköintivirhemaksun.

Lautakunnan mukaan osapuolten välisen sopimuksen perusteella taloyhtiöllä ei ole velvollisuutta tarjota asukkaalle korvaavaa autopaikkaa, jos vuokratun paikan käyttö on jollain tavalla estynyt taloyhtiöstä riippumattomasta syystä.

Lautakunta myös katsoi, että asukas on saanut tiedon parkkihallin oven toimimisesta kello 10 aikaan. Pysäköintivirhemaksun asukas oli saanut kello 11.58.

– Asukkaalla olisi ollut mahdollisuus välttää pysäköintivirhemaksu siirtämällä autonsa heti saatuaan tiedon siitä, että parkkihallin ovi oli jälleen toiminnassa, lautakunta kirjoittaa perusteluissaan.

Ei hyvitystä

Lautakunta katsoo myös, että taloyhtiö on toiminut asiassa huolellisesti eikä asiassa ei ole myöskään osoitettu, että asukkaan saama pysäköintivirhemaksu ja sen myötä parkkihallimaksun hyvitys olisi millään tavalla seurausta talon omistajan huolimattomuudesta. Lautakunta ei nähnyt talon omistajan menettelyssä niin sanottua syy-yhteyttä aiheutuneeseen vahinkoon eli asiakkaan saamaan pysäköintivirhemaksuun. Lautakunnan mukaan oven huoltotoimenpide ei myöskään oikeuta saamaan kuukauden hyvitystä parkkihallimaksusta.

Ottaen huomioon, että parkkihallin ovi on ollut poissa toiminnasta vain lyhyen ajan, ja se, että asukas on itse vastuussa autonsa pysäköinnistä, lautakunta katsoo, ettei saatu selvitys osoita talon omistajan toiminnassa olleen sellaista tuottamuksellisuutta tai tahallisuutta, jonka perusteella asukkaalla olisi oikeus saada talon omistajalta korvausta, lautakunta toteaa.

Lautakunnan mukaan asukkaalla ei siis ollut oikeutta saada taloyhtiöltä korvausta asiassa.

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat