6.5.2020

Autoilijat ja pyöräilijät herätys – pian väistäminen muuttuu

Kesäkuu tuo uuden tieliikennelain. Se muuttaa autoilijan ja pyöräilijän näkökulmista tilannetta paikoissa, jossa risteävä pyörätie ylittää ajoradan ja autoilijalla on uusi väistämismerkki.

Kesäkuussa voimaan tulevan uusi tieliikennelaki muuttaa autoilijan ja pyöräilijän näkökulmista tilannetta paikoissa, jossa risteävä pyörätie ylittää ajoradan ja autoilijalla on uusi väistämismerkki.

Pyörätien ja ajoradan risteyksessä pyöräilijä väistää autoilijaa. Tilanne muuttuu, jos autoilijalla on väistämismerkki. Uuden tieliikennelain tultua voimaan perinteisten väistämismerkkien eli kärkikolmion ja Stop-merkin lisäksi väistämisvelvollisuuden autoilijalle tuo uusi liikennemerkki: väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Uutta liikennemerkkiä käytetään käytännössä vain korotettujen pyörätienjatkeiden yhteydessä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Haasteita tulee

Uuden opettelu tuo haasteita niin autoilijoille kuin pyöräilijöillekin. Pyöräliiton näkemyksen mukaan muutos selkeyttää pyörätien jatkeiden väistämissääntöjä, mutta ne ovat todennäköisesti jatkossakin vaikeat pyöräilijöille ja muille tienkäyttäjille. Ongelmaksi jää Pyöräliiton mukaan myös suojatie, jota pitkin saa pyöräillä, mutta jolla pyöräilijän on lähtökohtaisesti väistettävä muuta liikennettä.

Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistisen mukaan tekemistä riittää, jotta säännöt ovat riittävän ymmärrettävät.

– Uudessa laissa on paljon hyvää. Mutta vaikka liikenneympäristö selkeytyykin uuden lain myötä, niin, esimerkiksi pyöräilijöiden väistämissäännöt pyörätien jatkeella ja suojatiellä ovat jatkossakin vaikeasti omaksuttavat.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen näkee uuden lain tuomissa käytännöissä haasteita.

– Autoilijalle oman haasteensa tuo se, että uusi väistämismerkki muistuttaa erehdyttävästi suojatien merkkiä.

Pyörätien jatkeen merkinnät voivat olla sekavia

Kesäkuun alusta alkaen pyörätien jatke maalataan vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä pyöräilijöitä kohtaan on osoitettu liikennemerkillä tai risteyksessä on liikennevalot. Siirtymäsääntö mahdollistaa tästä poikkeavat merkintätavat kahden vuoden ajan lain voimaantultua. Se voi tarkoittaa sekavaa liikenneympäristöä.

– Seuraavan parin vuoden ajan pyörätien jatkeita ja suojateitä on vielä maalattuina miten sattuu siirtymäajan vuoksi, Vesalainen toteaa.

Vesalainen muistuttaakin, että tästä syystä sen enempää pyöräilijän kuin moottoriajoneuvon kuljettajankaan ei pidä jatkossakaan liiaksi luottaa tiemerkintöihin vaan muodostaa käsitys väistämisvelvollisuudestaan liikennevalojen, -merkkien ja -sääntöjen avulla.

Väylien hyvä suunnittelu keskiössä

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvos Kimmo Kiiski tuo esiin, että vaikka uusi tieliikennelaki antaa keinoja ja välineitä pyöräilyn kannalta paremman liikenneympäristön.

Rakentamiseen, on väylien hyvä suunnittelu kaiken keskiössä. Hyvällä suunnittelulla ratkaistaan se, millaisessa ympäristössä ihmiset pyöräilevät. Kiiskin mukaan pyörätien jatkeen merkitsemiseen liitettävä väistämisvelvollisuus risteävälle ajoneuvoliikenteelle ja pääsäännön mukainen pyöräliikenteen yksisuuntaisuus parantavat pyöräliikenteen turvallisuutta tulevaisuudessa.

Talvipyöräily_2019_AH

– Liikenneympäristön tulee tukea liikennesääntöjen noudattamista. Valitettavasti lain monet mutkat tunnetaan loppupelissä huonosti ja esimerkiksi lapsilta emme voi odottaa sen täydellistä ymmärtämistä. Siksi pyöräliikenteen suunnittelussa ja väylien toteuttamisessa täytyy pyrkiä siihen, että liikenneympäristö ohjaa ihmisiä pyöräilemään intuitiivisesti oikein, Kiiski linjaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Suojatietä pitkin saa pyöräillä

Kuten tähänkin asti, pyöräilijä saa ylittää tien ajamalla myös suojatietä pitkin, kunhan ei aiheuta vaaraa eikä haittaa jalankulkijoille. Tällöin pyöräilijä on kuitenkin väistämisvelvollinen muuta liikennettä kohtaan, ellei autoilijalla ole väistämismerkkiä ennen suojatietä (siirtymäajan jälkeen tällaisissa paikoissa pitäisi olla maalattu pyörätien jatke) tai kyseessä ole kääntyvä auto.

– Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, Vesalainen muistuttaa.

Opettele uudet säännöt ennen kesää!

Kesäkuussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki mahdollistaa liikennesuunnittelussa uusia ratkaisuja, kun käyttöön otetaan esimerkiksi erilliset pyöräkadut ja pyöräily sallitaan yksisuuntaisilla kaduilla molempiin suuntiin. Uuden lain tuomat uudet liikennemerkit ja väistämisvelvollisuudet kannattaa opetella jo ennen kesää.

Uusi tieliikennelaki löytyy Traficomin kotisivuilta.

Väylän verkkosivuilla on esitelty puolestaan kaikki uudet liikennemerkit.

Autoliiton kotisivuilla on paljon hyötytietoa tielläliikkujille. Polkupyöräilyyn liittyvistä uusista väistämissäännöistä on tarjolla havainnollinen ohjevideo Autoliiton YouTube-kanavalla.

Pyöräliiton verkkosivuilla on esillä keskeiset pyöräilyä koskevat säännöt.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Liikenne- ja viestintäministeriö, Traficom, Pyöräliitto, Autoliitto, Väylä

Luetuimmat