5.7.2021

Autoliitto: Ajo-opetuksen kehitys ei saa johtaa ajokortin hinnannousuun

ajo-opetus

Kuljettajaopetuksen mahdollinen kehittäminen ei Autoliiton mukaan saa johtaa pakollisen opetusmäärän lisääntymiseen ja siten ajokortin hinnannousuun.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut arviomuistion ajokorttilain mahdollisista muutoksista. Arviomuistio on nyt eri tahojen arvioitavana. Autoliitto ottaa omassa lausunnossaan kantaa ajokortin hintaan.

Ajokorttilain uudistus on Autoliiton näkemyksen mukaan ollut ensikokemusten perusteella hyvä ja pääosin onnistunut. Autoliitosta on hyvä, että niin teoria- kuin ajo-opetuksessa painotetaan sitä, että oppilas osaa asiat eikä kaikkia pakoteta saamaan samaa määrää opetusta.

”Joku oppii teorian nopeammin kuin toinen ja joku tarvitsee puolestaan vähemmän tunteja auton hallinnan opetteluun.”

Ajokortin hankinnan mahdollinen kallistuminen kuitenkin huolestuttaa Autoliittoa, jonka mukaan kuljettajaopetuksen mahdollinen kehittäminen ei saa johtaa pakollisen opetusmäärän lisääntymiseen ja siten ajokortin hinnannousuun.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Opetuslupaoppilaat ajavat paljon

Ajokorttiuudistus on lisännyt opetuslupaopetuksen suosiota, toteaa Autoliitto lausunnossaan ja tuo esiin, että opetuslupaopetuksen on havaittu vaikuttavan myönteisesti uuden kuljettajan asenteisiin. ”Opetuslupaoppilaat ajavat usein huomattavasti enemmän kuin autokouluoppilaat, minkä ansiosta he ovat varmempia kuljettajia jo ajotutkintoon mennessään. Ajotutkinnon lisäksi opetuslupaoppilaat läpäisevät kuitenkin paremmin myös teoriakokeen eli opetuslupaopettajat suhtautuvat vakavasti myös liikennesääntöjen opettamiseen”, toteaa Autoliitto.

ajokorttilaki

Vain meillä lisäjarrupoljin

Opetuslupaopettajien teoriakokeesta ja opetusajoneuvojen muutoskatsastuksesta luopumisen ei ole Autoliiton mukaan osoitettu heikentäneen liikenneturvallisuutta.

Autoliitto ottaa esiin, että Suomi on ainoa maa Euroopassa, joka vaatii erillisen jarrupolkimen asentamisen opetusluvalla käytettäviin ajoneuvoihin. Autoliitto kannattaa poljinvaatimuksesta luopumista, eikä sitä vaadita naapurimaa-Ruotsissakaan, jossa on arvioitu, että ottaen huomioon polkimen hankkimisen ja asentamisen kustannukset ja siitä saatava hyöty, poljinvaatimus ei ole perusteltu. Ruotsissa yli 80 prosenttia henkilöauton ajokorteista opetetaan opetusluvalla.

”Koska opetusluvalla koulutetut suoriutuvat paremmin ajotutkinnosta ja teoriakokeesta, niin meillä pitäisi toteuttaa keinoja, joilla opetusluvan suosio kasvaisi. Suomalaiset opetuslupaopettajat ja -oppilaat eivät voi olla niin huonoja, että vain meillä tarvitaan lisäjarrupoljin opetuslupa-ajoneuvossa.”

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti maaliskuussa 2021 hankkeen ajokorttilain muuttamiseksi. Taustaksi on tuotu esiin tarve parantaa erityisesti nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta. Autoliitto tähdentää lausunnossaan, että valtaosa nuorista ja uusista kuljettajista toimii liikenteessä vastuullisesti muut tienkäyttäjät huomioiden eivätkä aiheuta liikenneturvallisuudelle erityistä vaaraa. Liikenneturvallisuus on kehittynyt koko ajan parempaan suuntaan myös nuorten osalta, Autoliitto muistuttaa.

Ajokieltokoulutus saa kannatusta

Ajokieltokoulutuksesta on Autoliiton mukaan hyviä kokemuksia ja liitto kannattaakin sen laajentamista koskemaan kaikkien ajokorttiluokkien uusia kuljettajia, kuten ministeriössä laaditussa arviomuistossa esitetään.

Autoliiton mukaan koulutuksen oikea kohdentuminen on tärkeää: ”Seurantutkimuksen mukaan ajokieltokoulutuksella on voitu vaikuttaa nuorten, riskialttiisti käyttäytyvien kuljettajien liikennekäyttäytymiseen. Ajokieltokoulutuksen laajentamisella osaan riskikuljettajista päästäisiin vaikuttamaan entistä varhaisemmassa vaiheessa. Tämä toimenpide ei kohdistuisi siihen valtaosaan nuorista, jotka toimivat liikenteessä vastuullisesti.”

Ajokieltokoulutuksen laajentaminen olisi hallinnollisesti kevyempänä menettelynä Autoliiton näkemyksen mukaan parempi kuin sille vaihtoehtona esitetty liikennerikostaustan huomioiminen ajokortin myöntämisessä, ”joka sekin olisi varsin kannatettava toimenpide.”

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Autoliitto

a:7:{i:0;s:5:"87364";i:1;s:5:"33564";i:2;s:5:"42308";i:3;s:5:"37893";i:4;s:5:"41172";i:5;s:5:"83180";i:6;s:5:"79808";}

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat