10.9.2020

Autoliitto ministeriön kaavailuista: veroetu tulisi ulottaa myös ladattaviin hybrideihin

ladattava hybridit

Esitysluonnoksen veroetu vain täyssähköautoille ”rajaa huomattavasti autoetuautoilijoiden valinnanvaraa, sillä täyssähköautot ovat edelleen huomattavan kalliita.”

Valtiovarainministeriö esittää vuoden 2021 talousarvioesitykseen liittyen työsuhdeautoiluun veromuutoksia, joiden tarkoituksena on edistää päästöttömien autojen myyntiä ja niiden yleistymistä. Tämä on Autoliiton mukaan kannatettavaa ja valtiovarainministeriön ehdotukset ovat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä merkittävien vaikutusten aikaansaamiseksi.

– Veroetu koskisi ainoastaan täyssähköautoja. Tämä rajaa huomattavasti potentiaalisten autoetuautoilijoiden valinnanvaraa, sillä täyssähköautot ovat edelleen huomattavan kalliita ja niiden ominaisuudet rajoittavat käyttömahdollisuuksia, Autoliitto muistuttaa.

Valtiovarainministeriön laatimassa hallituksen esityksen luonnoksessa nollapäästöisten eli käytännössä täyssähköautojen autoedun verotusarvoa alennettaisiin 170 eurolla kuukaudessa vuosien 2021–2023 ajaksi.

Lisäksi työsuhdeauton haltijan kotiin asennettava latauslaite laskettaisiin työsuhdeauton lisävarusteeksi sen sijaan, että se verotettaisiin kertaluontoisesti täydessä arvossaan. Myös oman tai käyttöetuauton lataaminen työpaikalla vapautettaisiin verosta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Autokantaa monipuolistamassa

Autoliiton mukaan ehdotetun 170 euron veroedun jälkeenkin sähköauton vapaan autoedun ja käyttöedun verotusarvot jäävät selvästi perinteisiä polttomoottoriautoja kalliimmiksi.

Veroedun laajentaminen pistokehybrideihin vaatii lisärahoitusta, mutta Autoliiton näkemyksen mukaan nyt olisi oiva mahdollisuus varsin pienillä investoinneilla vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisilla uusilla ja käytetyillä autoilla Suomessa tulevina vuosina ajetaan ja kiihdyttää vähäpäästöisemmän autoilun lisääntymistä.

Ladattavat hybriditkin kalliita

Ladattavat hybridit ovat edelleen polttomoottoriautoja kalliimpia. Autoliitto muistuttaa, että työsuhdeautoilija pohtii valintojaan oman taloutensa kannalta ja ladattavan hybridin ollessa verotusarvoltaan vastaavaa polttomoottoriautoa kalliimpi, valinta kallistuu perinteiseen polttomoottoriautoon.

– Samaa harkintaa tekee työnantaja työsuhteen kustannuksia arvioidessaan. Nyt olisi mahdollisuus vaikuttaa tuohon valintaan ja samalla ladattavien autojen kannan kasvuun ja siihen, että muutaman vuoden päästä käytettyjen autojen markkinoille alkaisi tulla yhä enemmän sähkökäyttöisiä, vähäpäästöisiä autoja, joihin yhä useammalla autonkäyttäjällä olisi varaa.

Sähköauton lataaminen työnantajan sähköllä on 30 euron luontoisetu

Sähköauton lataaminen työpaikalla on veronalainen luontoisetu, jonka suuruus määrittyy kaavamaisesti. Jos palkansaaja käyttää työnantajansa kustantamaa sähköä työpaikalla oman autonsa tai käyttöetuauton lataamiseen, käytöstä muodostuvan edun arvo on 30 euroa kuukaudessa. Arvo perustuu sähkön arvioituun kulutukseen ja keskimääräiseen hintaan. Vapaassa autoedussa sähköauton lataaminen työpaikalla sisältyy autoedun verotusarvoon.

Muualla kuin työpaikalla tapahtuva sähköauton lataaminen ei sisälly määriteltyyn latausedun arvoon. Jos työnantaja maksaa lataamisen esimerkiksi työntekijän kotona tai pikalatauspisteessä, edun arvo on käytetyn sähkön käypä arvo eli työnantajan sähköstä maksama määrä.

Työnantajan palkansaajan kotiin kustantama erillinen sähköauton latauslaite on palkansaajalle rahanarvoinen etu, ja se arvostetaan käypään arvoon. Jos latauslaite hankitaan jo alun alkaen palkansaajan omistukseen, latauslaitteen käypä arvo on kokonaisuudessaan palkansaajan veronalaista palkkatuloa laitteiston asennushetkellä. Latauslaitteen käypänä arvona pidetään tällöin laitteen hankintamenon ja asennuskustannuksien yhteismäärää.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

sähköauton palo

Latauslaite tärkeä houkutin

Autoilijoiden etujärjestö tuo esiin, että latauslaitteiden hankintaan ja sekä oman tai käyttöetuauton lataukseen työpaikalla tehtävät helpotukset edistävät vähäpäästöisempää autoilua.

– Latauslaitteiden yleistyminen kotitalouksissa on olennainen osa sähköautoilunhoukuttelevuuden kannalta.

Käytettyjä sähköautoja tarjolle

Työsuhdeautokanta vaikuttaa voimakkaasti siihen, millaisia autoja tulee 3–4 vuoden päästä käytettyjen autojen markkinoille. Nämä autot poistuvat liikenteestä vasta hyvin pitkän ajan kuluttua 2030–2040 lukujen vaihteessa.

Veroetu pitäisi Autoliiton mukaan ehdottomasti laajentaa koskemaan myös ladattavia hybridejä, jolloin vaikuttavuus nousisi aivan uudelle tasolle. Valtion energia- ja ilmastostrategiassakin pistokehybridit lasketaan sähkökäyttöisten autojen tavoitteeseen, minkä takia olisi luontevaa, että niitä kohdeltaisiin sellaisina myös tässä tapauksessa.

Ladattavien hybridien etuna on se, että useimmat sellaisen valitsevat pystyvät ajamaan pelkällä sähköllä valtaosan ajoistaan, kuten kodin ja työpaikan väliset matkat, mutta polttomoottori mahdollistaa myös matkat latausverkostosta riippumatta.

Autoalan Tiedotuskeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan työsuhdeautokäytössä olevilla ladattavilla hybrideillä ajetaan jo lähes puolet ajosuoritteesta sähköllä. Näiden autojen kehittyessä ja sähköllä ajettavan käyttösäteen pidentyessä on oletettavaa, että sähköllä ajettava osuus kasvaa jatkossa entisestään.

– Esitetty uhkakuva siitä, että varsinkaan vapaan autoedun käyttäjillä ei olisi taloudellista kannustinta ladata autoa on erikoinen, Autoliitto kummeksuu.

– Auton kulut maksavalla yrityksellä tuo kannustin luonnollisesti on ja kustannuksia seurataan tarkasti.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Valtiovarainministeriö (Vuoden 2021 talousarvioesitys, VN/1470/2020 hanke VM022:00/2020), Autoliitto, Autoalan Tiedotuskeskus

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat