12.10.2021

Autoliitto vaatii: hankintatuki myös käytetyille täyssähköautoille

autokauppa

”Hollannissa tuetaan myös käytettyjen sähköautojen hankintaa ja sama käytäntö pitäisi ottaa Suomessakin käyttöön.”

Täyssähköautojen hankintatuki kohdistuu Suomessa uusina ostettaviin sähköautoihin. Suomessa on tarkoitus jatkaa nykyisellä tukitasolla ja rajoituksilla: tukisumma on 2 000 euroa ja tukeen oikeuttavan ostettavan täyssähköauton hintakatto 50 000 euroa.

Autoliitto kritisoi tuoreessa lausunnossaan näitä aikeita riittämättömiksi: ”Tuen suuruus on varsinkin kansainvälisesti vertaillen varsin alhaisella tasolla. Maissa, joissa nollapäästöisten ajoneuvojen hankintaa tuetaan suuremmalla summalla, tulokset ovat luonnollisesti myös parempia ja muun muassa sähköautot yleistyvät nopeammin autokannassa.”

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Miksei käytetyt autot ole mukana?

Autoliitto kummastelee, ettei liikenteen sähköistymisen rivakoittamiseksi ole huomioitu hankintatuen kohdistamista myös käytettyihin sähköautoihin.

Autoilijoiden etujärjestö tuo lausunnossaan esiin, että Hollannissa tuetaan myös käytettyjen sähköautojen hankintaa ja sama käytäntö olisi syytä ottaa käyttöön Suomessakin. Autoliitto perustelee kantaansa sillä tosiasialla, että Suomessa tehdään yhtä uuden auton kauppaa kohden kuusi käytetyn auton kauppaa.

”Sähköautot ovat käytettynäkin edelleen huomattavasti polttomoottoriautoja kalliimpia. Ulottamalla tuki myös käytettyihin sähköautoihin, useammalla suomalaisella olisi mahdollista hankkia sähköauto joko kotimaan käytettyjen autojen markkinoilta tai tarjonnaltaan huomattavasti runsaammilta ulkomaiden markkinoilta.”

Mercedes-Benz A 250 e

Haasteena monimutkainen ostoprosessi

Autoliitto myös epäilee, että tukihakemuksiin liittyvä auton ostoprosessin monimutkaisuus voi johtaa kuluttajan ja myös autokaupan kannalta hankaluuksiin.

Ehdotettu menettely poikkeaa nykyisin voimassa olevan sähköautoja koskevan hankintatukilain menettelystä, jossa täyssähköauton hankintatuki on maksettu auton ostajalle siten, että maahantuoja on antanut ostajalle hankintatuen suuruisen hinnanalennuksen ja laskuttanut hankintatuen Traficomista. Lakiluonnoksen mukaan hakija toimittaisi ennen ajoneuvon sitovaa hankintaa hakemuksen Traficomiin, joka tekisi tuesta aluksi ehdollisen päätöksen.

Autoliitto on huolissaan siitä, riittävätkö Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin resurssit takaaman hakuprosessin sujuvuuden, sillä on odotettavissa, että sähköautojen tarjonnan ja ominaisuuksien parantuessa autojen suosio kasvaa voimakkaasti ja tukihakemuksia voi tulla lyhyessäkin ajassa runsaasti.

”Tällöin ei ole hyväksyttävää, että kuluttajat joutuvat odottamaan tukipäätöksiä viikkoja tai jopa kuukausia. Suurimmalle osalle kuluttajista 2 000 euronkin tuen saaminen ratkaisee, millaisen auton tämä hankkii tai on hankkimatta.”

Autoliitto: muuntotukiin selkeyttä

Lakiesitykseen sisältyvien muuntotuen tarkoituksena on puolestaan kannustaa ajoneuvojen omistajia muuttamaan ajoneuvojaan vähäpäästöisemmiksi. Autoliittoa huolettaa näiden konversiotukien osalta sama kuin hankintatukien osalta: tuen hakemisen moniportaisuus.

Autoliitto tuo esiin, että ”Konversiotuen hakemiseen liittyy erilaisten selvitysten tekeminen, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa tuen hakemista.” Autoliiton mukaan selvityksiä ja tukihakemuksia varten kuluttajien saatavilla tulee olla selkeät ja helposti täytettävät lomakkeet ja sähköisen prosessin pitää olla sujuva.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Uusi laki ensi vuoden alusta

Autoliiton lausunto kohdistuu luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta. Päämääränä on säätää uusi ensi vuoden alusta voimaan tuleva laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä muuntamisen tukemisesta.

Eduskunnalle annettavan lakiesityksen tarkoituksena on edistää kansallisia tavoitteita ajoneuvokannan murroksessa ja mahdollistaa siten liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Tavoitteena on nopeuttaa kehitystä, jotta päästöttömien autojen osuus uusista myytävistä henkilöautoista kasvaa mahdollisimman lähelle sataa prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Hankintatukien tarkoituksena on lisätä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen houkuttelevuutta ja kysyntää sekä vaikuttaa vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen hankintakustannuksiin laskevasti, jolloin ajoneuvon hankinta olisi mahdollinen useammalle ajoneuvon ostajalle.

Tarkoituksena on myös edistää nolla- ja vähäpäästöisten pakettiautojen ja kuorma-autojen osuutta liikenteessä. Pakettiautoista ja kuorma-autoista vielä valtaosa kulkee dieselillä tai bensiinillä. Kuorma-autojen osuus liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä on suuri ja hankintatuen avulla voitaisiin helpottaa myös yritysten siirtymistä pois fossiilisesta dieselistä.

Teksti: Marko Jokela Kuva: Moottorin arkisto Lähde: Autoliitto, Lausuntopalvelu.fi 

a:6:{i:0;s:5:"95283";i:1;s:6:"100697";i:2;s:5:"94816";i:3;s:5:"94131";i:4;s:5:"93879";i:5;s:5:"93899";}

Luetuimmat