1.8.2017

Esitys uudesta nykyaikaisemmasta ajokorttilaista kerää kiitosta Autoliitolta

Hallituksen esitys ajokorttilain muuttamiseksi palasi asiantuntijatahojen lausunto-kierrokselta kesäkuun lopussa. Autoliitto pitää esitysluonnosta monin tavoin tervetulleena.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan ajokorttisääntelyn selkeyttämistä ja keventämistä liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Järjestelmä uudistuisi muita kuin kuorma- ja linja-auton ajokortteja suoritettaessa.

Selkeyttämisen lisäksi tavoitteena on lisätä vaihtoehtoja ajokorttien suorittamisessa sekä poistaa esteitä ajokorttimenettelyn sähköistämiseltä. Taustalla ovat hallitusohjelman kärkihankkeet digitaalisaatiosta ja ylimääräisten kansallisten normien purkamisesta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Takaisin yksivaiheiseen

Ehdotuksen mukaan ajokorttiopetus olisi entistä räätälöidympää.

Opetuksen ja sen toteutuksen vaatimuksia kevennettäisiin, opetuksen valinnaisuutta lisättäisiin ja viranomaisen vahvistamiin opetussuunnitelmiin perustuvasta opetussuunnitelmista luovuttaisiin.

Muutosten johdosta asetettaisiin vaatimuksia turvallisuuspainotteisista koulutuksista. Näitä annettaisiin ensisijaisesti autokoulussa, mutta niiden ulkopuolelta hyväksyttäisiin muutkin liikenneturvallisuusalan toimijat, joilla on siihen tarvittava osaaminen ja edellytykset.

Ehdotuksen mukaan B-ajokortin suorittaminen useammassa vaiheessa poistuisi. Ennen tutkintoa vaadittaisiin liikenteen vaaratilanteiden ja niihin johtavien riskitekijöiden tunnistamista ja vaikeissa olosuhteissa ajamista koskeva koulutus.

Lisäksi kokeiden arviointikohteita sekä niiden painotuksia tarkistettaisiin ja tutkinnon palautteellisuutta lisättäisiin. Teoriakoe olisi nykyistä vaativampi ja liikenteessä tehtävä ajokoe pitkäkestoisempi.

Vähimmäisikä B-kortin osalta säilyisi edelleen 18 vuodessa, mutta siitä myönnettävien poikkeuslupien myöntämiskäytäntöä ehdotetaan kevennettäväksi. Tässä otettaisiin paremmin huomioon nuorten ja heidän perheidensä välttämättömät kulkemistarpeet. Opetuksen voisi aloittaa halutessaan jo 16-vuotiaana.

Opetuspoljin historiaan

Lisäksi uusien kuljettajien rikkomusseurantaa tehostettaisiin. Ajokortin palauttaminen ajokiellon päättymisen jälkeen edellyttäisi riskikäyttäytymistä ehkäisevän koulutuksen, jos ajokieltoon johtaneet teot tapahtuvat uuden kuljettajan tiukemman seurantajakson aikana.

Myös opetusluvan myöntämisedellytyksiä tarkistettaisiin – opetuslupa oikeuttaisi esimerkiksi ajoharjoittelun ohjaamiseen. Opetuslupaopettajalle järjestettävästä kokeesta luovuttaisiin.

Merkittävä käytännön uudistus on sekin, että ajo-opetuksessa ja ajoharjoittelussa ei enää vaadittaisi opettajalle erillisiä polkimia.

Muutos koskisi myös ajoterveysvaatimuksia. Ensimmäistä ajokorttia haettaessa lääkärinlausunto voitaisiin korvata hakijan antamalla vakuutuksella terveysvaatimusten täyttymisestä, eikä nuorten henkilöiden enää tarvitsi esittää terveystodistusta. Ajokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto vaadittaisiin 70 vuotta täyttäneiltä.

Keventäminen saa kiitosta

Autoliiton mielestä esitys on hyvä kokonaisuus, joka tuo ajokorttiopetuksen nykyaikaan ja mahdollistaa kunkin yksilön osaamistarpeen mukaisen koulutuksen.

Autoliiton mukaan nykyinen malli, jossa kaikille opetetaan samat asiat ja uusia ajokorttiluokkia haettaessa vielä useaan kertaan, ei ole missään mielessä järkevä. Kilpailun puute alalla on johtanut lisäksi siihen, että ajokorttiopetuksesta on tullut monimutkainen, tehoton ja kallis.

Autokouluala on Autoliiton mukaan myös halunnut puuttua erityisesti opetuslupaopetuksen sääntelyn lisäämiseen, mikä on nähtävä pyrkimyksenä suojata omaa liiketoimintaa lisääntyvältä kilpailulta. Tällä ei ole mitään tekemistä liikenneturvallisuuden kanssa, liitto toteaa.

Poljinvaatimuksen poistaminen siihen liittyvine muutoskatsastuksineen olisi niin ikään tervetullut. Tällaista vaatimusta ei ole ollut käytössä minkään muun maan opetuslupaopetuksessa tai ajoharjoittelussa, Autoliitto muistuttaa.

Laki ajokorttilain muuttamisesta ehdotetaan tulevan voimaan 1.7.2018.

Teksti: Jussi Saarinen, kuvat: Jari Saarentaus

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat