11.1.2018

Irakin, Afganistanin ja Manner-Kiinan ajokortit kelpaavat pian Suomessa

ajokortti

Helmikuun alusta Suomessa voi autoilla luvallisesti myös Manner-Kiinan, Irakin tai Afganistanin ajokortilla.

Helmikuun alusta lähtien Manner-Suomessa ajamiseen hyväksytään kaikissa Suomen tunnustamissa valtioissa annetut ajokortit.

Jo aiemmin meillä on ollut hyväksyttyä ajaa EU- tai ETA-valtiossa taikka Geneven tai Wienin kansainväliseen tieliikennesopimukseen liittyneessä valtiossa myönnetyillä ajokorteilla tiettyjen pelisääntöjen mukaan.

Muutoksen jälkeen muualla ulkomailla annettu ajokortti hyväksytään yhden vuoden ajan ajokortin haltijan maahantulosta, jos kortti on voimassa sen myöntäneessä maassa ja se täyttää tietyt muotovaatimukset.

Ajokorttiturismin ehkäisemiseksi ajokortin kelpoisuuden edellytyksenä on, ettei henkilön vakinainen asuinpaikka ole ollut Suomessa ajokorttia myönnettäessä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta teki lakiesitykseen korjauksia ja hallitus esitti ajokorttilain muutoksen vahvistamista 11.1.2018. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 12.1. Lain on tarkoitus tulla voimaan helmikuun alussa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Matkailun edistämisen ehdoilla

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää hyvänä, että esityksellä laajennetaan ulkomaisten ajokorttien hyväksymistä myös Geneven ja Wienin tieliikennesopimuksiin kuulumattomien maiden ajokortteihin.

Erityisesti tällä on merkitystä matkailun ja Pohjois-Suomen turismiin liittyvien palveluiden toimintamahdollisuuksien kannalta. Esitys mahdollistaisi nykyistä paremmin esimerkiksi moottorikelkkasafareihin osallistumisen ja edistäisi pienempien turistikohteiden saavutettavuutta. Ehdotus helpottaisi myös esityksessä tarkoitetuista maista Suomeen muuttavien asemaa.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että osin erilaisista liikennekulttuureista ja olosuhteista tulevien ulkomaalaisten kuljettajien määrän kasvu voi lisätä jossain määrin liikenneturvallisuusriskejä myös liikennesuoritteiden määrän lisääntymisen myötä. Ajokorttien haltijoilla saattaa olla haasteita esimerkiksi liukkaalla kelillä, pimeässä tai kylmissä olosuhteissa ajamisessa.

Saadun selvityksen perusteella valiokunta ei kuitenkaan pidä tätä merkittävänä riskitekijänä. Valiokunta ei myöskään näe perusteita arvioida, että liikenneturvallisuus vaarantuisi esityksessä tarkoitettujen uusien maiden kuljettajien myötä enemmän kuin Geneven ja Wienin tieliikennesopimuksiin kuuluvien maiden kuljettajien takia.

Valiokunta kuitenkin korostaa, että ulkomaisia kuljettajia varten tulee laatia selkeää kirjallista ohjeistusta tai esimerkiksi riittävän havainnollista videomateriaalia ja muutoinkin tiedottaa ja opastaa Suomessa ajamisen erityispiirteistä ja liikenteen säännöistä. Muun muassa autovuokraamojen ja turismiin liittyvien palvelujen tarjoajien tulee pyrkiä varmistamaan, että ulkomaisilla kuljettajilla on riittävät tiedot ja osaaminen suomalaisessa liikenteessä ja Suomen olosuhteissa ajamiseen.

Ei raskaan ajoneuvon rattiin

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei näe tarkoituksenmukaisena, että esityksessä tarkoitetuilla ulkomaisilla ajokorteilla saisi ajaa raskaita ajoneuvoyhdistelmiä.

Näin ollen valiokunta ehdottaa sallittuja ajokorttiluokkia rajattavaksi siten, että Suomessa voisi kuljettajaa esityksessä tarkoitettujen maiden ajokorteilla henkilöautoa, moottorikelkkaa, traktoria sekä perävaunua, jonka kokonaismassa yhdessä vetoauton kanssa yhteenlaskettuna olisi enintään 3,5 tn tai, jos kokonaismassa ylittäisi 3,5 tn, perävaunun kokonaismassa saisi olla enintään 750 kg.

Valiokunta on täsmentänyt pykälän 1 momenttia siten, että säännöksessä luetellaan ne ajokorttiluokat, joihin sisältyviä ajoneuvoja säännöksen perusteella saa ajaa.

Valiokunta korostaa, että liikenne- ja viestintäministeriön tulee seurata ja arvioida tarkkaan sääntelyn vaikutuksia tulossa olevan turistikauden aikana. Tarvittaessa sääntelyä on mahdollista tarkistaa esimerkiksi keväällä 2018 ajokorttilain suuremman muutosesityksen käsittelyn yhteydessä.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

Luetuimmat