8.8.2022

Karsastatko takseja, epäiletkö kyytihintoja? – toiveissa maineen palautus

Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Taksien asiakkaiden kehnot kokemukset ja alan havaitut epäkohdat ovat herättäneet taksialan toimijat aktivoitumaan, jotta luottamus takseihin palautuisi.

Kansalaisten yleinen luottamus takseihin on rapautunut. Lakien väljentymisen tuoma kilpailun vapautuminen on periaatteessa kuluttajan kannalta hyvä asia, mutta käytäntö on osoittanut, että ongelmia on ilmaantunut ja ne näyttävät olevan vaikeasti kitkettävissä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Hyvienkin maine lokaantuu

Alalla ollaan huolissaan siitä, että pätevien ja ammattitaitoisten taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien maine lokaantuu alalle ilmaantuneiden häiriköiden – sekä riittämättömän viranomaisvalvonnan vuoksi. Taksialan yleinen luotettavuus ja turvallisuus on heikentynyt asiakkaiden, taksiyrittäjien ja taksinkuljettajien palautteiden sekä kyselytutkimusten mukaan.

Taksiasiakkaan kannalta se, että tolpalta saa valita minkä auton tahansa, kuulostaa hyvältä, mutta on myönteisenä puolena pienempi etu kuin vuoden 2018 uudistuksen jälkeen havaitut useat haitat – joista vähäisin ei ole kyytihinnoittelun epäselvyys.

Hinnat selkeästi nähtäville!

Jos kuluttaja haluaa varmistaa, ettei sorru ylihintaisen taksin kyytiin, tulisi hänellä jo ennen taksin penkille istahtamista olla tulevan ajoreitin kyytihinnasta realistinen ennakkokäsitys – ja/tai mahdollisuus sopia kyytihinta pitävästi ennen liikkeelle lähtöä. Ongelma on tietty ilmeisin silloin, kun taksin ottaa tolpalta tai kadun varresta. Jos tilaa taksin ennakolta, on kyytihinta aiotulle ajomatkalle usein sovittavissa jo tässä vaiheessa.

Etenkin kiiretilanteissa harvempi kuluttaja haluaa järjestää taksitolpalla kyytihintojen huutokauppaa – etenkin kun poliisia on tarvittu taltuttamaan asiakkaista keskenään kinastelevien taksikuskien käsirysyjä.

Taksialaa kaitsevien sääntöjen mukaan vaatimukset ovat selkeät. Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava siitä, että matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

Puutteelliset hintatiedot ovat kuluttajan näkökulmasta merkittävä epäkohta: selkeä, yhtenäinen ja nopeallakin vilkaisulla sisäistettävä taksissa nähtävillä oleva hintojen esitystapa helpottaa hintavertailujen tekemistä. Puutteita kuitekin on, merkittävästikin, kuten valvontaiskut ovat näyttäneet ja kuten Moottori joulukuussa 2021 kertoi.

Taksi_hinnat_Traficom_8_2022

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Avuksi kansalaisaloite

Haasteet ovat moninaiset: taksikuskien ammattitaidon puutteet, asiakkaiden ryöstöhinnoittelu sekä järjestyshäiriöt ja eripura taksitolpilla. Kaupungeissa arkea on taksien kiihkeäkin keskinäinen kilpailu asiakkaista ja kyytihintojen ennakoimattomuus. Harvemmin asutuilla seuduilla ongelmana on puolestaan – taksien päivystysvelvoitteen poistuttua – saada ylipäätään tarvittavaa taksikyytiä, myös Kela-kyytien osalta.

Taksialan yrittäjät ovat heränneet palauttamaan luottamusta. Viranomaisilta toivotaan nykyistä järeämpiä korjaustoimia, jotta alan käytännöt tervehtyisivät, ongelmakierre saataisiin katki ja kuluttajien luottamus takseihin palautuisi.

Esimerkiksi Lähitaksi on ollut organisoimassa kansalaisaloitetta,  jonka avulla yritetään painostaa viranomaisia korjaustoimiin.

Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ
Jos taksitolpan kyltti Helsingin Tapulikaupungissa kaipaa uudistamista, kaipaa sitä koko taksialakin.

Vakaa ala myllertyi 2018

Aloitteen mukaan taksiala koki heinäkuun alussa 2018 ”järisyttävän myllerryksen” kun voimaan tuli laki liikenteen palveluista, joka sisälsi taksitoimialan lainsäädännön uudistuksen.

Aloitetta perustellaan seuraavasti: ”Ennestään vakaan, luotettavan, turvallisen, säännellyn ja maailman parhaimmaksi luonnehditun toimialan sijaan alalle ja katukuvaan alkoi ilmestyä laajamittaista harmaata taloutta, järjestyshäiriöitä, ammattitaidon puutetta sekä röyhkeää rikollisuutta asiakkaiden ryöstöhinnoittelusta kilpailevien kuljettajien uhkailuun ja taksiyrittäjien elinkeinonvapauden rajoittamiseen.”

Taksitarkastajayksikkö ratkaisuksi?

Aloite esittää ponnekkaasti, että valtioneuvosto ja eduskunta ryhtyvät ”nopeasti jämeriin lainsäädännöllisiin toimiin” taksitoimialan konkreettisen ja uskottavan viranomaisvalvonnan lisäämiseksi sekä tehostamiseksi taksien luotettavuuden ja turvallisuuden palauttamiseksi.

Ratkaisuksi ehdotetaan, että liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteyteen perustetaan uusi valtakunnallinen Taksitarkastajayksikkö.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vahvat valtuudet valvoa

Yksilölle tulisi puuhatahojen mielestä antaa riittävät resurssit ja riittävä määrä laajan toimivaltuuden omaavia taksitarkastajia. Tarkastajien päätyö olisi kaikkien Suomen teillä liikkuvien taksien valvonta.

”Taksitarkastajille tulee varmistaa laajat toimivaltuudet antaa huomautuksia ja sakkorangaistuksia sekä tarvittaessa lopettaa taksiyrityksen/taksiyrittäjän/taksinkuljettajan liikennöinti ja toiminta, jos tilanne laiminlyönneistä johtuen niin vaatii”, aloitteessa linjataan.

Aloitteen mukaan näkyvän kenttävalvonnan tulisi olla painopiste taksitarkastajien valvontatyössä erityisen häiriöalttiilla taksiasemilla ja alueilla.

Mihin asti omavalvonta riittää?

Taksiala on tuonut tämän kansalaisaloitteen yhteydessä ja muillakin tavoin esiin, että pääsääntöisesti hyvät ja luotettavat taksivälitysyhtiöt valvovat itse toimintakulttuuriaan laadunvalvonta- ja taksitarkastajatoiminnoin. Useat välitysyhtiöt ovat tehnet omavalvontaa vuosia, osa jopa vuosikymmeniä. Omavalvonnan puute on tietty se, että se kattaa vain yhtiön oman toiminnan.

Tehokkaampaa viranomaisvalvontaa taksialalle -aloitteen edistymiseen on vielä matkaa, selviää oikeusministeriön ylläpitämästä kansalaisaloite.fi -verkkopalvelusta. Tätä kirjoitettaessa aloitteella oli alle 4 000 allekirjoittajaa.

Aloite löytyy täältä. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Teksti ja kuvituskuvat: Marko Jokela Hinnastokuva: Traficom

a:3:{i:0;s:6:"106451";i:1;s:6:"100357";i:2;s:6:"107449";}

Luetuimmat