15.10.2020

Kuulostaako taksilain korjaussarja tutulle? Ehdotuksissa muun muassa taksamittari, pakollinen koulutus ja taksikupu

Taksilaki 2020

Reilut kaksi vuotta sitten voimaan astunut taksilaki on puhuttanut laajaa joukkoa alusta alkaen. Sanna Marinin hallitus esittää nyt eduskunnalle lukuisia muutoksia taksilainsäädäntöön, joilla on tarkoitus korjata nykyisen lain aiheuttamaa taksipalveluiden tason heikentymistä.

Vuonna 2018 voimaan astunut taksilaki vapautti huomattavasti takseihin kohdistuneita vaatimuksia. Nykyisen hallituksen mielestä toimet ovat tuoneet mukanaan ongelmia, joita täytyy korjata uudella taksilailla, jonka esitys annettiin eduskunnalle 15.10.2020. Muutosten tavoitteena on kaikkia asiakkaita palveleva ja luotettava taksiliikenne.

Nykyisen taksilain epäkohdat liittyvät Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä etenkin turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja taksien saatavuuteen.

– Taksisääntelyn korjaussarjan tarkoitus on luottamuksen palauttaminen niin asiakkaiden kuin taksitoimijoiden keskuudessa. Taksit ovat monelle tärkeä liikkumismuoto, joten palvelua koskevasta epävarmuudesta tulisi päästä eroon, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka toteaa.

Taksipalveluiden laatua ja turvallisuutta pyritään lakiehdotuksessa parantamaan taksinkuljettajilta vaadittavalla kokeella. Kokeen sisältöä ja järjestämistapaa kerrotaan nyt olevan täsmennetty. Muutoksen tavoitteena on, että kokeella pystyttäisiin arvioimaan aiempaa paremmin alalle tulevien kuljettajien perusosaamista ja kykyä toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Oman osaamisensa täydentämiseksi kuljettajat voisivat myös käydä laissa määritellyn erityisryhmien kuljettajakoulutuksen, jossa koulutettaisiin kuljettajia toimimaan turvallisesti erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Hinnoittelua halutaan selkeämmäksi

Hinnoittelua kokevia velvoitteita on lakiehdotuksessa yhdistetty. Tämän avulla asiakkailla uskotaan olevan paremmat mahdollisuudet taksimatkan hinnan arvioimiseksi.

Taksikyydin hinnan tai hinnan määräytymisen perusteet olisi yhä ilmoitettava ennen matkan alkua. Jos kyydin hinta ei ole kiinteä, olisi hinnoittelussa käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta ja esitettävä esimerkkimatkan hinta. Hinnan määrittelyyn olisi käytettävä mittauslaitedirektiivin mukaista taksamittaria.

Liikennepalvelulaissa määriteltäisiin lakiehdotuksen mukaan kaikista taksikyydeistä verovalvontaa varten kerättävät tiedot. Tiedot tulisi kerätä taksamittarin, tai muun lain ja määräysten mukaisen laitteen tai järjestelmän avulla.

Yrittäjillä tulisi olla Y-tunnus jo taksiliikenneluvan myöntämisvaiheessa ja luvan edellytyksiin tulisi velvollisuus suorittaa yrittäjäkoulutus ja -koe. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa alalle tulevien taloushallinto- ja liiketoimintaosaamista ja varmistaa yrittäjien riittävä perusosaaminen yrityksen velvoitteisiin liittyen.

Valvonnan tehostamiseksi ajoneuvossa tulisi olla aina mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös. Kuljettajan vastuuta mukana pidettävistä asiakirjoista lisättäisiin ja velvoitteiden rikkomisesta voitaisiin määrätä liikennevirhemaksu.

Tutut kuviot vanhasta laista

Jos suurin osa edellä mainituista toimenpiteistä saa muistelemaan vanhaa taksilakia, niin tähän eivät yhtäläisyydet lopu. Lakiehdotuksessa taksivalaisin tulisi pakolliseksi tietyin poikkeuksin taksin tunnistamisen ja taksitoiminnan valvonnan helpottamiseksi.

Lakiehdotus toisi myös mukanaan hintatietojen toimitusvelvollisuuden taksiyrityksille ja välityskeskuksille. Tämä parantaisi viranomaisten tilannekuvaa taksipalveluiden saatavuudesta ja hinnoista.

Ehdotusten on suunniteltu astuvan voimaan vuoden 2021 alussa, mutta porrastetusti. Taksipalveluiden hintaa ja taksamittareita koskevat muutokset tulisivat ehdotuksen mukaan voimaan vasta 1.6.2021. Myös koulutusvelvoitteiden täyttämisen ja y-tunnuksen hankkimisen muutoksiin liittyy siirtymäaikoja.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö Kuvituskuva: Moottorin arkisto

Luetuimmat