10.3.2022

Kysely paljastaa: väistämissääntöjen tuntemuksessa paljon parannettavaa

Liikenneturva: liikennesääntöjen kertaamisen lisäksi risteysalueilla on syytä ajaa ennakoiden ja hiljentää nopeutta – kulkumuodosta riippumatta.

Vilkkain pyöräilykausi on pian käsillä kevään edetessä ja talven väistyessä. Pyöräilijöiden ja autoilijoiden välisten väistämissääntöjen tuntemuksessa suomalaisilla on paljon tietovajetta.

– Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä – paitsi jos väistämisvelvollisuus on toisin osoitettu liikennemerkillä. Lisäksi on muistettava, että kääntyvä ajoneuvo väistää aina risteävää tietä ylittävää pyöräilijää, jalankulkijaa tai mopoilijaa, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen kertaa sääntöjä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Puolet tunsi uuden liikennemerkin

Uusi tieliikennelaki toi mukanaan myös uusia liikennemerkkejä, joista yksi on Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Sillä velvoitetaan ajoneuvon kuljettajaa väistämään pyörätien jatkeella tietä ylittävää pyöräilijää. Merkkiä voidaan käyttää vain, jos pyörätien jatke on rakenteellisesti korotettu.

Pyörätien jatkeen ajoratamerkintöjä koskeva muutos ei välttämättä vielä näy tien päällä, sillä tienpitäjillä on kahden vuoden siirtymäaika merkintöjen muuttamiseen kesäkuussa 2020 voimaan tulleen tieliikennelakimuutoksen jälkeen.

Liikenneturvan mukaan ajoratamerkintöjen sijaan huomio kannattaakin kiinnittää liikennemerkkeihin ja liikennetilanteeseen kokonaisuutena.

Kyselyssä noin puolet (52 %) suomalaisista tiesi Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkin merkityksen.

– Useammin pyöräilijää ja samalla muutakin liikennettä velvoittaa edelleen väistämään kärkikolmio tai stop-merkki, joiden merkityksen pitäisi olla ihan jokaisen tiedossa.

Talvipyöräily_2019_AH

Liikenneturvan teettämään ja Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 092 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen korostaa tienpitäjän vastuuta liikenteenohjauslaitteiden asettajana.

– Liikennemerkit tulisi asettaa ja tiemerkinnät maalata asetusten mukaisesti. Valitettavasti Suomesta löytyy paljon paikkoja, joissa näin ei ole, Vesalainen toteaa ja viittaa Moottorin aiempaan uutisointiin.

Risteyksissä hiljempää vauhtia

Maltti on aina sallittua: ennakoiva ajotapa edesauttaa kaikkien tielläliikkujien turvallista liikkumista. Liikenneturva muistuttaa, että liikennesääntöjen kertaamisen lisäksi risteysalueilla on syytä ajaa ennakoiden ja hiljentää nopeutta kulkumuodosta riippumatta.

Turvalliseen risteysajoon liittyy Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piipan mukaan muutakin kuin pelkkä väistämisvelvollisuuden tai liikennevalojen noudattaminen.

– Vauhdin hiljentäminen risteyksiin helpottaa sekä pyöräilijän että autoilijan havainnointia ja reagointia, vaikka itsellä ei olisikaan väistämisvelvollisuutta. Myös aikomus noudattaa väistämisvelvollisuutta on osoitettava selvästi ja hyvissä ajoin nopeutta vähentämällä tai pysähtymällä, Piippa korostaa.

Liikenteessä kannattaa ennakoida

– Oikean tilannenopeuden käyttö parantaa oman ajamisen ennakoitavuutta. Hiljennetään siis vauhtia ajoissa ja riittävästi ja osoitetaan näin oma väistämisaikomus, Autoliiton Vesalainen korostaa.

Hänen mukaansa oman toiminnan ennalta-arvattavuus on muutenkin keskeinen turvallisen ajamisen tukipilari.

– Valitettavan usein näkee pyöräilijän ajavan niin, että poukkoillaan vauhdilla välillä pyörätiellä ja välillä ajoradalla – tai jopa jalkakäytävällä – sen mukaan, mikä omasta näkökulmasta tuntuu sujuvoittavan etenemistä, Vesalainen huomauttaa.

– Tällaisia yhtäkkisiä ajolinjan ja -paikan muutoksia on muiden tienkäyttäjien kuitenkin mahdotonta ennustaa, jos niistä ei kerrota asianmukaisin merkinannoin. Lisäksi on olennaista muistaa riittävän alhainen nopeus, huolellinen havainnointi ja tarvittaessa muun liikenteen väistäminen.

Autoliiton koulutuspäällikkö tähdentää, että kaikki tekevät liikenteessä virheitä.

– Kaikkien tienkäyttäjien on tarpeen tullen oltava valmiita luopumaan vuorostaan vaaran tai vahingon välttämiseksi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Suojatien yli saa pyöräillä

Liikenneturvan kyselyssä vain reilu kolmannes (38 %) tiesi vääräksi väitteen, jonka mukaan suojatietä ei saisi ylittää pyöräillen vaan pyörä olisi talutettava. Kesäkuussa 2020 voimaan tullut tieliikennelaki selvensi pyöräilijän oikeuden ylittää tie suojatietä pitkin ajaen.

– Suojatie on jalankulkijoille tarkoitettu paikka tien ylittämiseen. Suojatiesäännön mukaan kuljettajien on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sinne, Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara kertoo.

Polkupyörä on kuitenkin ajoneuvo.

– Suojatiesääntö ei siis kosketa pyöräilijää, joka ylittää suojatietä ajaen. Mutta jos pyöräilijä taluttaa pyöränsä suojatietä pitkin, on hän jalankulkija, jolloin autoilevien on annettava hänelle tietä, Elovaara muistuttaa.

Tärkeimpiä väistämissääntötilanteita voi kerrata täältä.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Liikenneturva, Autoliitto

Luetuimmat