1.9.2021

Liikenneturva: varmista lapsen turvallinen pyörämatka

Liikenneturva: varmista lapsen turvallinen pyörämatka

Lapsen turvallinen pyörämatka kouluun kannattaa varmistaa suunnittelemalla ja harjoittelemalla reitti etukäteen. Liikenneturvan mukaan lapsen pyöräilyosaaminen on huoltajan vastuulla.

Jos lapsi kulkee pyörällä kouluun, kannattaa vanhemman varmistaa turvallinen pyörämatka reittisuunnittelulla ja yhdessä tehtävällä harjoittelulla. Liikenneturva muistuttaa, että huoltajan vastuulla on arvioida lapsen pyöräilyosaaminen ja koulumatkan liikenneympäristö. On myös tärkeää huolehtia lapsen pyörän kunnosta sekä tarvittavista varusteista, kuten pyöräilykypärästä.

Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 28.8. – 5.9. ja Pyörällä kouluun -päivä on ke 1.9. Päivään keskitetään koulumatkapyöräilyyn ja kouluikäisten pyöräilyyn liittyviä tapahtumia, toimenpiteitä ja viestintää. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni kulkisi kouluun kävellen tai pyörällä.

Liikenneturvan koululaiskyselyyn vastanneista lapsista suurin osa koki kävelyn tai pyöräilyn olevan mieluisin tapa tulla kouluun.Tuon koululaiskyselyn tiedot kerättiin opettajien avulla, jotka kävivät oppilaiden kanssa keskusteluja etukäteen asetettujen kysymysten pohjalta ja kirjasivat ajatukset ylös. Keskusteluihin osallistui yhteensä 732 oppilasta, pääosin vuosiluokilta 1-4.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kuinka varmistaa turvallinen pyörämatka?

Lapset siis tykkäävät kävellä tai pyöräillä kouluun. Itsenäinen liikkuminen harjaannuttaa lapsen liikennetaitoja, ja aktiivinen koulumatka parantaa myös virkeyttä ja keskittymiskykyä.

– Kulkutapaa harkitessa on huomioitava lapsen kehitystaso liikenteen hahmottamisen ja sääntötuntemuksen osalta sekä pyörän hallintataidot. Kun pohditaan pyöräilyä kouluun, myös reitin liikenneympäristö vaikuttaa. Koulumatka kannattaa mahdollisuuksien mukaan suunnitella niin, että lapsi voi kulkea pyörätietä pitkin ja että tien ylitykset olisivat mahdollisimman turvallisia, ohjeistaa Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.

Reitin suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon myös se, että lapsi voi kokea matkan eri lailla kuin aikuinen. Liikenneturvan koululaiskyselyssä moni lapsi kertoi esimerkiksi jyrkkien tai mutkaisten mäkien olevan ikäviä pyörällä. Myös kaatumisista raportoitiin. Toisaalta moni lapsi totesi pystyvänsä vaikuttamaan oman liikkumiseen turvallisuuteen vauhtia sääntelemällä.

Riippumatta siitä, tehdäänkö koulumatka kävellen vai pyörällä, on reittiä syytä harjoitella etukäteen vanhemman kanssa. Käytännössä siis kuljetaan yhdessä koulumatka ja kerrataan, miten eteen tulevissa liikennetilanteissa – esimerkiksi alikulkutunneleissa – toimitaan.

– Kun koulumatkaa pyöräillään yhdessä, lapsi harjaantuu toimimaan päivittäin vastaan tulevissa tilanteissa. Myös vanhempi näkee, mikä on hankalampaa ja missä tarvitaan vielä treeniä. Harjoitellessa on tärkeää perustella, miksi tietyissä tilanteissa toimitaan tietyllä tavalla. Samalla voi vastata lapsen mieltä askarruttaviin kysymyksiin, vinkkaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Koulumatkaa harjoitellessa lapsen kanssa on syytä kerrata säännöt, missä pyöräillään ja miten tie ylitetään turvallisesti. Vaikka suojatien saa ylittää pyörällä ajaen, on lapselle monesti turvallisempaa taluttaa pyörä suojatien yli.

– Lapsen havainnointi- ja nopeudenarviointikyky vielä kehittyvät. Ne eivät ole samalla tasolla kuin aikuisella. Kun pyörän pysäyttää ennen tien ylitystä, saa aikaa tehdä havainnot ja päätökset rauhassa. Pyörän taluttaja on jalankulkija, jolloin väistämisen säännöt suojatiellä on monille lapsille helpompi hahmottaa, toteaa Piippa.

Varusteet kuntoon

Vanhemman vastuulla on varmistaa lapsen pyörän kunto. Eli tarkistaa pyörän säädöt lapselle sopiviksi, renkaiden ilmanpaineet, ketjut, heijastimet ja näin syksyn edetessä myös valot.

– Lapsen kasvaessa on varmistettava myös pyöräilykypärän istuvuus ja asianmukainen kiinnitys. Kypärä ei suojaa, jos remmi roikkuu solisluissa. Lapsen kanssa on siis hyvä käydä läpi, miten kypärä kiinnitetään oikein. Kypärän säädöt kannattaa tarkistaa tasaisin väliajoin, sillä remmit saattavat löystyä, evästää Piippa.

Pyörän kuntotarkastuksen voi tehdä vaikka yhdessä lapsen kanssa ja samoin on kypärän tarkastuksen laita. Liikenneturvan Filla&Rilla on ilmainen virtuaalinen oppimisympäristö 3. – 6. luokkalaisille.

Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva, Lähde: Liikenneturva

Luetuimmat