13.1.2019

Lisää jättiläisiä tieliikenteeseen – näin ajoneuvoyhdistelmien enimmäispituudet kasvavat

Entistä pidemmillä ajoneuvoyhdistelmillä tähdätään kuorma-autoliikenteen kapasiteetin lisäämiseen.

Kuorma-autokaluston enimmäismittoja koskevan asetuksen muutos mahdollistaa useiden uudentyyppisten ajoneuvoyhdistelmien käyttöönoton, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus.

Muutosten on arvioitu vähentävän kuorma-autoliikenteen polttoaineenkulutusta, päästöjä ja henkilöstökuluja, koska kaluston kuormatila voidaan uusilla mitoilla hyödyntää aiempaa paremmin.

Mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä sekä elintarvikekuljetuksissa, Autoalan Tiedotuskeskus toteaa.

Euroopan komissio on vahvistanut, että mittojen muutosta koskeva asetus on EU-lainsäädännön mukainen. Muutokset astuvat voimaan 21.1.2019.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Liittymät vaativat tarkkuutta

Yhdistelmien suurin sallittu pituus kasvaa uudistuksen myötä nykyisestä 25,25 metristä 34,50 metriin ja auton maksimipituus 12 metristä 13 metriin. Suurin kuormatilan pituus kasvaa 21,42 metristä 29,24 metriin. Samalla kääntyvyyden määrittämisessä siirrytään uuteen 120 asteen suorituskykyperusteiseen käännökseen.

Pidemmillä yhdistelmillä saa liikennöidä kaikilla väylillä, joilla ajoneuvon pituutta ei ole erikseen rajoitettu. Liikenneviraston esittämän arvion mukaan pidemmät yhdistelmät soveltuvat melko hyvin nykyiselle päätieverkolle.

Päätieverkolla on joitakin ongelmallisia liittymiä, joissa pidempien ajoneuvojen kääntyvyys ei ole riittävä.

Kaupunkien katuverkko soveltuu vain osittain pidemmille ajoneuvoyhdistelmille, mutta toisaalta niiden pääasiallinen käyttökohde on päätieverkko sekä kaupungeissa satamiin ja terminaaleihin johtavat pääkadut.

Massoja ei koroteta

Ministeriö on Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan myös selvittänyt mahdollisuutta nostaa kuorma-autojen enimmäismassoja.

Massojen nostaminen edellyttäisi merkittäviä parannuksia tieverkolla. Suuremmat akselimassat vaikuttavat muun muassa siltojen sekä tie- ja katurakenteiden kestävyyteen. Näiden salliminen valtakunnallisesti koko runkoverkolla edellyttäisi suuria investointeja, joiden toteutusaikataulu ulottuisi pitkälle ensi vuosikymmenelle.

Liikenne- ja viestintäministeriön tarkastelu osoittikin, ettei nykyistä suurinta sallittua yhdistelmämassaa (76 tonnia) ole mahdollista korottaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi jatkossakin myöntää yleisesti sallitut raja-arvot ylittäville ajoneuvoyhdistelmille määräaikaisia poikkeuslupia.

Lähde: Autoalan Tiedotuskeskus Kuvituskuva: Moottorin arkisto/Lauri Ahtiainen

Luetuimmat