10.7.2021

Nuorille kaivataan ajoharjoittelua radalla

ajo-opetus

Ajoharjoitteluradoilla tapahtuva ajo-opetus on yksi tapa kohentaa nuorten mahdollisuuksia harjaantua liikenneturvallisuudessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti keväällä hankkeen ajokorttilain muuttamiseksi. Kerrottuna tarpeena lakimuutokselle on ollut halu kohentaa erityisesti nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta.

Ministeriössä on nyt valmisteltu arviomuistio ajokorttilain mahdollisista muutoksista ja eri keinovalikoimasta. Muistiossa otetaan esiin myös ajoharjoitteluratojen merkitys.

Ajoharjoitteluradoilla tapahtuvaa ajo-opetusta on ehdotettu nuorten liikenneturvallisuutta edistävänä keinona. Ajoharjoitteluradan hyödyntäminen ei ole enää pakollista B-luokan kuljettajaopetuksessa.

Muistiossa todetaan, että simulaattoriopetus on lisääntynyt ja osin korvannut juuri ajoharjoitteluradoilla aiemmin toteutettua opetusta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuosittain toteuttamasta uusien kuljettajien seurantatutkimuksesta ilmenee, että uudet kuljettajat arvioivat juuri simulaattorilla annettavan opetuksen muita opetusmuotoja heikommaksi. ”Toisaalta siitä, että ajoharjoitteluradalla tapahtuva opetus vaikuttaisi liikenneturvallisuuteen simulaattoriopetusta tehokkaammin ei ole tutkimusnäyttöä,” muistiossa todetaan.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ajorataharjoittelu pakolliseksi?

Muistiossa otetaan esiin, myös ajatus siitä, että ajoharjoitteluradalla käynnistä tehtäisiin pakollinen osa ajokorttiopetusta. Muistiossa tuodaan jo ideavaiheessa esiin mahdolliset poikkeustarpeet: ”Jos ajoharjoittelurataopetuksesta tehtäisiin pakollista, tulisi harkita mahdollisuutta poiketa tästä vaatimuksesta, jos ajoharjoittelurata ei ole kohtuullisen matkan (esimerkiksi 100 kilometriä) päässä. Lisäksi kuljettajakoulutuksen tarjoajat ovat viime vuosina investoineet miljoonia euroja simulaattoriopetuksen kehittämiseen.”

Autoliitto on pakollisuutta vastaan. Samoilla linjoilla on Liikenneturva omassa lausunnossaan.

”Liikenneturva kannattaa ajoharjoitteluradalla tapahtuvan opetuksen ylläpitämistä simulaattoriopetuksen vaihtoehtona. Turvallisen liikennekäyttäytymisen opetukselle on menetys, jos ajoharjoitteluratoihin tehtyjen investointien annetaan mennä hukkaan.”

Autoliitto: osa radoista ei vastaa nykyvaatimuksia

Ajokorttilakiuudistukseen liittyen Autoliitto kiittelee lausunnossaan sitä, että ministeriön arvioissa on otettu esiin rataverkoston harvalukuisuus. Autoliitto arvioi myös rataverkoston käyttökelpoisuutta.

”Ajoharjoitteluratojen osalta muistiossa kiinnitetään oikealla tavalla huomiota ratojen saatavuuteen eri puolilla Suomea. Toinen keskeinen ongelma ajoharjoitteluratojen suhteen on se, että merkittävä osa niistä ei vastaa enää 2000-luvun ajoneuvoilla edellytettäviä vaatimuksia,” lausuu Autoliitto.

Liikenneturva: turvataloja tulisi hyödyntää

Suomessa käytössä olevia ajoharjoitteluratoja on tällä hetkellä noin neljäkymmentä, mutta saatavuus on osassa Suomea heikko. Useimpien – ei kuitenkaan kaikkien ratojen – ajoharjoitteluratojen yhteydessä on niin kutsuttuja turvataloja, joissa tarjotaan teoriaopetusta.

Liikenneturva tähdentää, että ajoharjoitteluradalla tapahtuvan opetuksen sisältöjä on päivitettävä paremmin nykypäivää vastaavaksi tuomalla mukaan autojen turvatekniikan mahdollisuuksien ja rajoitusten sekä tarkkaamattomuuden riskien demonstrointi.

”Lisäksi ajoharjoitteluratoihin turvataloissa on kehitetty kokemuksellisia menetelmiä, joilla nuoret saadaan pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään.”

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Autokouluala: liukasradalle harjoittelemaan

Suomen Autokoululiitto ry kannattaa ajoharjoitteluratojen hyödyntämistä niin että riskientunnistamiskoulutuksessa suoritettava liukkaan ajoharjoittelun suorittaminen (1 tunti) olisi suoritettava liukkaan ajoharjoitteluradalla. Kohtuullinen ajomatka liukasradalle voi Autokoululiiton näkemyksen mukaan olla enintään 70–80 km.

”Tutkimusten mukaan opetus joka tapahtuu elämyksen ja kokemuksellisuuden kautta, on tehokkainta. Ajoharjoitteluradoilla oikealla autolla harjoitellessa tapahtuva oppiminen on juuri elämyksiin ja omaan kokeiluun pohjautuvaa ajokoulutusta.”

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Liikenne- ja viestintäministeriö, Autoliitto, Liikenneturva, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Suomen Autokoululiitto ry 

a:2:{i:0;s:5:"96809";i:1;s:5:"83180";}

Luetuimmat