31.1.2020

Nyt tarkkana taksitolpalla – kyytihinnat esille aiempaa selkeämmin

Taksitolppa

Helmikuu tuo uudet hintatarrat takseihin: matkan hinta tai hinnan määräytymisperusteet tulee käydä ilmi havainnollisesti.

Taksialan vapautuminen on tuonut lieveilmiöitä, joista yksi on ollut kuluttajille epäselvä kyytihinnoittelu. Nyt asiaan on tulossa lisää ryhtiä, sillä helmikuun alusta takseissa tulee olla selkeästi näkyvillä uudenlainen hinnasto, josta käy ilmi matkan hinta tai hinnan määräytymisen perusteet. Hinnaston koko, ulkoasu ja siinä käytetyt symbolit on tarkkaan määritetty.

Määräyksessä on tarkat säädökset tarrojen koosta, väristä ja tekstien koosta.

Muutoksen pyrkimyksenä on kohentaa taksien hinnoittelun läpinäkyvyyttä. Taksiasiakkaiden kritiikki on siis kuultu.

Hinnastojen yhdenmukaistamisen tavoitteena on tehdä taksien hintavertailusta helpompaa ja selkeämpää asiakkaalle, joka ottaa kyydin esimerkiksi taksitolpalta.

Hinnaston esillepanon muuttumisen taustalla on liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtakunnallinen määräys, joka koskee ennalta tilaamattomia, esimerkiksi taksitolpalta otettavia kyytejä, jolloin matkustajan on usein verrattain lyhyessä ajassa kyettävä vertailemaan ja arvioimaan eri taksipalvelun tarjoajien esittämiä hintoja.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Oikeaan takasivuikkunaan

Hinnasto on esitettävä ajoneuvon oikeanpuoleisessa takasivuikkunassa, muualla ajoneuvon oikealla sivulla tai muutoin ajoneuvon oikealle sivulle näkyvässä paikassa siten, että se on matkustajan mahdollisimman helposti havaittavissa ajoneuvon ulkopuolelta.

Taksinkuljettajan tulee tietty asiakkaan niin pyytäessä kertoa kyytihinta tai hinnanmääräytymisen perusteet myös suullisesti.

Ei koske ennakkotilauksia

Jos taksimatkan hinta vaihtelee esimerkiksi vuorokaudenajan mukaan, voi esillä olla samanaikaisesti joko yksittäin kulloisenkin vuorokauden mukaisesti voimassa oleva hinnasto tai useampi hinnasto ympäri vuorokauden.

Traficomin määräys ei koske taksimatkoja, jotka tilataan ennalta, esimerkiksi puhelimitse tai sovelluksella välitys- tai yhdistämispalvelun kautta, eikä sellaisia taksiliikenteen palveluita, joissa sopimusosapuolena ei ole kuluttaja.

Keskeisimmille hinnanmuodostuksen perusteille sekä erilaisille lisämaksuille on määritelty pakolliset, yhtenäiset symbolit.

Kepulikonsteja saa yhä varoa

Kuluttajan on syytä olla valppaana helmikuun alun jälkeenkin, sillä määräysten mukaiset tarrat eivät tee autuaaksi – tilaa jää juonittelulle.

Yksi kepulikonsti on laskea kesäkuumilla hinnastotarralliset takaikkunat alas siten, ettei asiakas kykene näkemään hintatietoja.

Ja jos tarrat on asennettu ikkunoiden sisäpintoihin, voi niiden tiirailu mahdollisten ikkunatummennusten vuoksi olla haasteellista.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Olennaiset tiedot, mutta järkevästi

Alalla muutos ja hinnastojen esillepanon käytännöt aiheuttavat pohtimisen paikan.

– Uudet hinnastotarramme on suunniteltu määräysten mukaisesti ja niistä on pyritty tekemään mahdollisimman selkeät ja helppolukuiset asiakkaille. Yksi haasteista on kertoa asiakkaalle kaikki olennainen mutta kuitenkin niin, että hinnasto pysyy järkevän kokoisena, Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen kertoo.

Lähitaksin hinnat pysyvät uudistuksessa ennallaan.

– Nykyisestä hinnastostamme kaikenkattavan tiedon sisällyttäminen uuteen tarraan olisi tehnyt siitä niin suuren, ettei takapenkillä istuva matkustaja olisi käytännössä nähnyt lainkaan ulos sivuikkunasta. Jouduimme siis asiakkaidemme matkustusviihtyvyyden ja autojen ulkonäkösyiden vuoksi jättämään pois tarrasta joitakin hyödyllisiä tietoja, joita siinä ei ole pakko esittää.

Pentikäisen mukaan Lähitaksin autoissa on pyynnöstä nähtävissä täydellinen kuluttajahinnasto sekä Helsinki-Vantaalta lähtevissä kyydeissä erillinen lentokenttähinnasto.

Ministeri myöntää: taksialan korjaussarjalle tarvetta

Kuluttajien keskuudessa epävarmuutta, huolta ja taksinsaantiongelmia aiheuttanut taksisääntelyn vapautuminen vaatii korjaussarjan, myönnetään nyt myös viranomaistaholta.

– Tarvetta korjaussarjalle on, sillä taksit ovat monelle tärkeä ja usein ainoa mahdollinen liikkumismuoto. Palvelua koskevasta epävarmuudesta tulisi siis päästä eroon. Lisäksi haluamme estää ei-toivotun toiminnan syntymistä alalle, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Mitä korjaussarja tarkoittaa?

Korjaussarja tarkoittaa käytännössä lakimuutoksen valmistelua. Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle taksialan käytäntöjä koskevan arviomuistion, jonka lausuntoaika päättyy 21.2.2020. Sen jälkeen lakimuutosten valmistelu jatkuu. Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2021 alussa.

Lakimuutosten taustalla on aiemman liikenneministeri Anne Bernerin läpiajama taksialan uudistus, jonka epätoivottuja seurauksia nyt siivotaan. Taksisääntelyn uudistukset olivat osa liikennemarkkinoita koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta, liikennepalvelulakia, joka tuli pääosin voimaan 1.7.2018.

Laki antoi taksiyrityksille uusia vapauksia kuten mahdollisuuden päättää itse toimintansa laajuudesta, toiminta-alueesta ja -ajoista sekä hinnoista.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin pyysi kesällä 2019 Liikenne- ja viestintävirastoa, Kilpailu- ja kuluttajavirastoa ja Verohallintoa selvittämään taksisääntelyn toimivuutta. Sittemmin pääministeriksi nousseen Marinin hallitusohjelmassa korostetaan tarvetta tarkastella uudelleen taksiliikenteen turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan ja taksipalvelujen saatavuuteen sekä hinnoittelun läpinäkyvyyteen liittyviä kysymyksiä.

Ongelmiin tullaan pureutumaan, lupaa puolestaan liikenneministeri Harakka.

– Säädöshankkeessa tullaan hallitusohjelman mukaisesti pureutumaan taksipalvelujen turvallisuutta, laatua, saatavuutta ja hinnoittelua sekä välityskeskusten roolia koskeviin kysymyksiin. Lisäksi keskitymme harmaan talouden torjuntaan taksialalla.

Teksti: Marko Jokela Lähteet: Liikenne- ja viestintäministeriö, Traficom Kuvitus: Moottorin arkisto, Traficom, Lähitaksi

Luetuimmat