24.6.2022

Päihtymys ratissa voi yli satakertaistaa kuolonkolarin riskin

Tutkimus: Vähäinenkin määrä alkoholia kuljettajan veressä lisää kuolemaan johtavan onnettomuuden riskiä merkitsevästi.

Vähäinenkin määrä alkoholia kuljettajan veressä lisää kuolemaan johtavan onnettomuuden riskiä merkitsevästi. Törkeän rattijuopumuksen rajan ylittävillä kuskeilla riski on 900-kertainen verrattuna selvin päin ajaviin.

Päihtyneenä ajaminen tai ylinopeus voivat yli satakertaistaa kuolonkolarin riskin, paljastaa tuore tutkimus.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Riski kasvaa pienestäkin määrästä

Tutkimuksen mukaan alkoholin vaikutuksen alaisena ajavat jakautuvat kahteen ryhmään. Suurin osa (90 %) pyrkii pitämään alkoholin nauttimisen sallitun rajoissa, niin ettei rattijuopumuksen raja (0,5 ‰) ylity. Sen sijaan loput eivät vaikuta piittaavan lain antamista rajoista.

– Alkoholin käyttö pieninäkin määrinä nostaa onnettomuusriskiä. Alle 0,2 promillen pikkumaistissa ajaessa riski kuolemaan johtavan liikenneonnettomuuden aiheuttamiseen on noin 2,6-kertainen verrattuna selviin kuljettajiin, tutkija Arto Luoma sanoo.

Rattijuopumusraja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja 1,2 promillea.

Määrä nostaa rajusti riskiä

Nautitun alkoholin määrän lisääntyminen nostaa onnettomuusriskiä rajusti: rattijuopumusrajan ylittävillä kuljettajilla kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttamisriski on noin 40-kertainen ja törkeillä rattijuopoilla noin 900-kertainen verrattuna selvin päin ajaviin.

Ylinopeus nostaa riskiä

Riskit liikenteessä moninkertaistuvat nopeasti, kun ylinopeus kasvaa.

Esimerkiksi 130 km/h nopeudella ajaminen 80 km/h alueella kasvattaa kuolonkolarin aiheuttamisen riskin satakertaiseksi verrattuna siihen, että ajaa enintään sallittua nopeutta, totesi Luoma kartoituksessaan.

Jos veren alkoholipitoisuus on 0,4 ‰, riski aiheuttaa kuolemaan johtava onnettomuus on noin kymmenkertainen verrattuna selvin päin ajavaan kuljettajaan.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Näin riskit kasvavat

Alla on esimerkinomaisesti esitetty tekijöitä, jotka kasvattavat kuolemaan johtaneen onnettomuuden riskin aiheuttamisen kymmenkertaiseksi ja satakertaiseksi verrattuna alimman riskin ryhmään. Vertailuryhminä ovat vuosina 2011–2014 käyttöönotetut autot ja kuljettajista 25–64-vuotiaat sekä selvin päin ja nopeusrajoitusten mukaan ajavat.

Riski on noin kymmenkertainen, jos

  • henkilö on alle 20-vuotias tai 80 vuotta täyttänyt,
  • veren alkoholipitoisuus on 0,4 ‰,
  • käytössä on vuosimallia 2000 oleva tai vanhempi henkilöauto,
  • ylinopeus on 25 km/h tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h,
  • ylinopeus on 30 km/h tiellä, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h.

Riski kasvaa noin satakertaiseksi, jos

  • veren alkoholipitoisuus on 1,0 ‰,
  • ylinopeus on 50 km/h tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h,
  • ylinopeus on 60 km/h tiellä, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h.

Miten riskejä tutkittiin?

Arto Luoma tutki kuolemaan johtaneisiin liikenneonnettomuuksiin vaikuttaneita tekijöitä erilaisin tilastollisin menetelmin. Tutkimuksessa tarkastellut onnettomuuksien taustalla vaikuttaneet riskitekijät olivat kuljettajan ikä, kuljettajan juopumus, ylinopeus sekä henkilöauton vuosimalli.

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien taustatekijöitä Tampereen yliopistolla kartoittanut Luoma käytti tutkimuksessaan Onnettomuustietoinstituutin (OTI) aineistoja vuosilta 2005–2014. Lisäksi hän hyödynsi avoimia aineistoja, kuten Traficomin ylläpitämää ajoneuvojen avointa dataa. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, millaiset riskitekijät ovat tilastollisesti merkitseviä.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Onnettomuustietoinstituutti Lähde: Onnettomuustietoinstituutti 

Luetuimmat