8.4.2021

Palaako taksien asiakkaiden luottamus? Taksilain korjaussarja avuksi

Taksilaki 2020

Toukokuu tuo mukanaan taksilain uudistuksen: hinnoittelun on määrä selkeytyä ja kuljettajien vaatimukset tiukentuvat.

Vuonna 2018 voimaan astunut taksilaki vapautti huomattavasti takseihin kohdistuneita vaatimuksia. Muutos toi mukanaan tukun ongelmia, joita pyritään korjaamaan toukokuun alussa käyttöön tulevalla taksisääntelyn korjaussarjalla. Sen avulla on tarkoitus palauttaa luottamus palauttaminen niin asiakkaiden kuin taksitoimijoiden keskuudessa.

Kaiken taustalla on silloisen liikenneministeri Anne Bernerin voimallisesti ajama taksiliikenteen vapautus ja 1.7.2018 voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki.

Taksisääntelyn korjaussarjassa tehdyt lakimuutokset tulevat pääosin voimaan 1.5.2021. Hinnoittelua sekä taksamittaria ja muita laitteita koskevat muutokset tulevat voimaan syyskuun alussa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 9. huhtikuuta 2021.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kuljettajakoe vaativammaksi

Keskeisiä muutoksia nykykäytäntöön ovat esimerkiksi taksinkuljettajakokeen tiukentuminen. Kokeen aihealueet ja kysymysten vähimmäissisältö määritellään tarkemmin, jotta koe huomioi paremmin esimerkiksi matkustajien turvallisuudesta huolehtimista ja erityisryhmien kanssa toimimista.

Muutoksen tavoitteena on, että kokeella siis pystyttäisiin arvioimaan aiempaa paremmin alalle tulevien kuljettajien perusosaamista ja kykyä toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Taksinkuljettajat voivat osaamisensa täydentämiseksi käydä jatkossa myös laissa määritellyn vapaaehtoisen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen. Tästä tulee yksi tekijä taksiyritysten kilpailutuksissa: erityisryhmien kuljettajakoulutus voidaan huomioida myös julkisissa taksipalveluhankinnoissa.

Traficomin määräyksessä on tarkat säädökset tarrojen koosta, väristä ja tekstien koosta.

Hinta kerrottava ennen matkaa

Taksikyydin hinta tai hinnan määräytymisen perusteet on edelleen ilmoitettava ennen matkan alkua. Jos kyydin hinta ei ole kiinteä, hinnoittelussa on käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta, esitettävä esimerkkimatkan hinta ja käytettävä hinnan määrittelyssä taksamittaria, joka täyttää mittauslaitelain vaatimukset.

Kyytihinnoitteluun tuli hieman lisää ryhtiä helmikuussa 2020, jonka jälkeen taksien velvoitettiin pitämään takseissa selkeästi näkyvillä hinnaston, josta käy ilmi matkan hinta tai hinnan määräytymisen perusteet. Hinnaston koko, ulkoasu ja siinä käytetyt symbolit on tarkkaan määritetty. Yhdenmukaistamisen tavoitteena oli tehdä taksien hintavertailusta helpompaa ja selkeämpää asiakkaalle, joka ottaa kyydin esimerkiksi taksitolpalta, kuten Moottori kertoi aiemmassa uutisessaan.

Viime vuonna toteutetun hinnastojen yhdenmukaistamisen tavoitteena oli tehdä taksien hintavertailusta helpompaa ja selkeämpää asiakkaalle, joka ottaa kyydin esimerkiksi taksitolpalta. Hinnaston esillepanon muuttumisen taustalla oli liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtakunnallinen määräys, joka koski ennalta tilaamattomia, esimerkiksi taksitolpalta otettavia kyytejä.

Yango_Taksi

Taksikupu ja taksilupa autoon

Taksit muista ajoneuvoista erottava taksikupu taksiauton katolla eli virallisemmin taksivalaisin tulee pakolliseksi tietyin yritys- ja edustusajoja koskevin poikkeuksin.

Valvonnan tehostamiseksi ajoneuvossa tulisi olla aina mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös. Kuljettajan vastuuta mukana pidettävistä asiakirjoista lisättäisiin ja velvoitteiden rikkomisesta voitaisiin määrätä liikennevirhemaksu.

Yrittäjillä tulisi olla Y-tunnus jo taksiliikenneluvan myöntämisvaiheessa ja luvan edellytyksiin tulisi velvollisuus suorittaa yrittäjäkoulutus ja -koe.

Jos Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toteaa hintaseurannan perusteella, että erityisryhmien lisäpalvelujen hinnat eivät ole kohtuullisia, se voi asettaa niille enimmäishinnan.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto, Traficom

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat