16.12.2021

Pappa-vainaan siivellä – näin invapysäköintiä käytetään väärin

”Ihan viikoittain tulee ilmoituksia väärinkäytöksistä, jotka liittyvät liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen väärinkäyttöön.” Autoliitto on koonnut kattavan palvelun esteettömien pysäköintipaikkojen sijainnista.

– Ihan viikoittain tulee ilmoituksia väärinkäytöksistä, jotka liittyvät liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen väärinkäyttöön tai ylipäätään autoilijoiden väärinpysäköintiin vammaispaikalle, Riitta Saksanen kertoo.

Hän tietää mitä puhuu, sillä hän työskentelee asiantuntijana Invalidiliiton yhteiskuntasuhdeyksikössä.

Yleisin väärinkäytös on, että autoilijat omin luvin ja röyhkeästi pysäköivät esteettömille autopaikoille, vaikka ne olisivat kuinka hyvin merkittyjä. Tällöin ei tietty voi olla kyse vahingosta, vaan terveen ihmisen mukavuudenhalusta ja piittaamattomuudesta, sijaitsevathan esimerkiksi pysäköintihallien esteettömät autopaikat tyypillisesti ja fiksusti likellä pääsisäänkäyntiä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Huijauksia ja väärennöksiä

Piittaamattomuutta vakavampaakin ilmenee säännöllisesti. Saksanen tarkoittaa tapauksia, jossa joku on ihan omin kätösin väärentänyt koko pysäköintitunnuksen tai käyttää jonkun muun tunnusta. Nykyisissä pysäköintitunnuksissa on hologrammit väärentämisen hankaloittamiseksi.

Perusohje luvan käytöstä on selkeä: tunnusta voi käyttää siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on kuljettajana tai kuljetettavana.

Saksanen ampuu tuoreessa blogikirjoituksessaan alas kuulopuheen, jonka mukaan liikkumisesteisen pysäköintitunnus olisi sidottu auton rekisteritunnukseen ja että auton liikkuessa pitäisi luvanhaltijan olla aina vähintäänkin kyydissä.

Saksanen on kuullut myös tapauksista, jossa luvanhaltijan menehdyttyä, lähipiiri on alkanut käyttää pysäköintilupaa.

– Sanotaan se nyt vielä: liikkumisesteisen pysäköintitunnus on henkilökohtainen, eikä se siten periydy edes rintaperillisille.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista vahvistetaan, että pysäköintitunnuksen haltijan kuoltua, lakkaa pysäköintitunnuksen voimassaolo.

Pysäköintisäännöt ovat selkeät

Saksanen tähdentää, että vammaisten ihmisten onnistuneen pysäköinnin yhtälö on periaatteessa yksinkertainen: liikkumisesteisen pysäköintitunnus auton ikkunalla ja esteetön autopaikka. Todellisuus on kuitenkin tätä haasteellisempaa, sillä esteettömiä autopaikkoja on liian vähän.

– Monella liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltijalla on käytössään myös apuvälineitä, jonka vuoksi tavanomaiset pysäköintiruudut ovat liian pieniä turvalliseen autosta pois ja autoon sisään siirtymiseen, Saksanen huomauttaa.

Pysäköinninvalvojista Saksasella on vain myönteistä kerrottavaa.

– He valvovat esteettömien autopaikkojen väärinkäyttöä kiitettävästi ja tuntevat hyvin nämä ongelmat, mutta eivät tietty ehdi kaikkialle havaitsemaan väärinpysäköintiä.

Saksanen muistuttaa, että pysäköintikäytännössä on kyse syvällisemmästä asiasta kuin parkkiruudun sijainnista.

– Kyse on mahdollisuudesta taata liikkumisesteisille ihmisille liikkumisen yhdenvertaisuus.

autoliiton sovellus invapysäköintipaikat

Autoliiton sovellus kertoo pysäköintipaikat

Kuten Moottori aiemmin kertoi, on Autoliitto jo jonkun aikaa koonnut liikkumisesteisten pysäköintipaikkojen tietoja yhteen paikaan. Ne löytyvät matkapuhelimella käytettävästä sovelluksesta.

Ja he ketkä, kokevat älykännykän kautta käytettävän applikaation itselleen hankalaksi tavaksi selvittää pysäköintipaikat, on tarjolla apua myös Autoliiton nettisivuilla, jossa pysäköintipaikat löytyvät kartalle sijoitettuina.

Autoilija, joka tarvitsee esteettömän autopaikan, näkee sovelluksesta paitsi niiden sijainnit, myös mitkä paikat ovat ns. invapysäköintipaikkoja ja mitkä esteettömiä autopaikkoja.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Helsinki, Turku ja Tampere uupuvat

Autoliitto on tehnyt tietojen kokoamista yhdessä kuntien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

– Olemme saaneet hyvin kuntia mukaan, mutta tavoitteena on tietenkin kattaa koko Suomi, Autoliiton projektipäällikkö Janne Koivisto kertoo.

Tällä hetkellä mukana on jo 46 kuntaa tai kaupunkia. Muutamaa isoa asukaskeskittymää vielä uupuu.

– Olisi hienoa, jos myös isot kaupungit, kuten Helsinki, Turku ja Tampere kokisivat esteettömyyden edistämisen tärkeäksi. Näissä kaupungeissa liikkuu paljon muualtakin tulevia liikkumisesteisiä autoilijoita.

– Valitettava tosiasia on, että isoissa kaupungeissa invapysäköintipaikkojen tehokas hyödyntäminen edellyttää vahvaa paikallistuntemusta – jota ulkopaikkakuntalaisilla harvemmin on, Koivisto harmittelee.

Koivisto kiittelee, että Senaatti kiinteistöt eli Valtion virastotaloja hallinnoiva toimija on valtakunnallisesti mukana.

Traficomin mukaan liikkumisen esteitä tai haittoja on keskimäärin 10 prosentilla Suomen väestöstä. Yli 75-vuotiaista liikkumisen esteitä tai haittoja on jo lähes puolella. Traficom myöntää vuosittain tyypillisesti 10 000–15 000 liikkumisesteisen pysäköintitunnusta, ja niitä on käytössä kaikkiaan todennäköisesti yli 100 000 kappaletta.

Tähän pysäköintitunnus oikeuttaa

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus tunnettiin aiemmin nimellä vammaisen pysäköintilupa. Nimi muuttui kesäkuun alussa 2020 voimaan tulleen tieliikennelain myötä. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella ajoneuvon saa pysäköidä yleisillä alueilla liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta seuraavasti:

  • pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta
  • alueille, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue”
  • rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu
  • pihakaduille sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle
  • pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Ajoneuvoa ei saa kuitenkaan pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy. Ajoneuvoa, jossa on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, ei kuitenkaan saa pysäköidä sellaiselle alueelle tai paikalle, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin.

Yksityisillä pysäköintialueilla pysäköinti voi olla maksullista ja maksamattomasta pysäköinnistä voi seurata pysäköintivirhemaksu.

Teksti: Marko Jokela Kuva: Autoliitto Lähteet: Invalidiliitto, Autoliitto, Traficom

a:3:{i:0;s:5:"77236";i:1;s:5:"94974";i:2;s:5:"78868";}

Luetuimmat