27.6.2022

Poliisi: Sähköpotkulaudat aiheuttavat useita haasteita

Sähköpotkulauta

”Sääntöjen noudattamisen tärkein seuraamus ei ole se, ettei saa rangaistusta, vaan se, että liikenne on ennakoitavaa ja turvallista.”

Sähköpotkulautojen käyttö keskusteluttaa moniaalla. Vuokralaudat ovat kesän tullen ilmestyneet katukuvaan, eikä haitoilta kuten holtittomasta ajamisesta tai käytön jälkeisestä piittaamattomasta heitteillejätöstä ole säästytty.

Poliisiylitarkastaja Pasi Rissanen ja poliisitarkastaja Tuomo Katajisto puivat Poliisihallituksen blogi-kirjoituksessaan aihetta eri puolilta, erityisesti liikenteen turvallisuutta ja lainmukaisuutta valvovan viranomaisen näkökulmasta.

Kirjoittajat penäävät sähköpotkulautojen käyttöön yhteisiä pelisääntöjä. ”Haasteista ei selvitä yksinomaan yhden tai muutaman tahon toimenpiteillä, vaan koko yhteiskunnan yhteisin ponnistuksin.  Mukaan on saatava niin kansalaiset kuin lakien säätäjätkin ja toki myös siinä välissä olevan virkamieskunnan.”

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Samat säännöt kuin pyöräilijöillä

Kirjoittajat tuovat esiin, että kevyet sähköajoneuvot tulivat Suomessa sallituiksi vuonna 2016. Yleisin kevyt sähköajoneuvo on sähköpotkulauta, jonka (vuokra)käyttö on suuremmissa kaupungeissa merkittävästi yleistynyt. Yhteisiä piirteitä näille kevyille ajoneuvoille ovat enintään 1 kW moottoriteho ja enintään 25 km/h rakenteellinen nopeus.

Ajoneuvolain määrittelyissä nämä ajoneuvot eivät siis kuulu moottorikäyttöisten ajoneuvojen piiriin.

”Tieliikennelaki velvoittaa näiden ajoneuvojen kuljettajat noudattamaan polkupyöräilijää koskevia liikennesääntöjä. Poikkeuksena tästä voidaan jalkakäytävällä kuljettaa itsestään tasapainottuvia kevyitä sähköajoneuvoja eli sellaisia, jotka pysyvät tasapainossa myös ilman kuljettajaa.” kirjoituksessa muistutetaan.

Liikennesääntöjä noudatettava

Blogi-kirjoitus käy lävitse keskeiset liikennesäännöt, joita myös sähköpotkulaudoilla liikkuvien tulisi noudattaa: se kirjoittajien mielestä on tärkeää kaikkien kanssaliikkujien turvallisuuden kannalta.

Kirjoittavat tähdentävät, että sähköpotkulaudan paikka on pyörätiellä tai pyöräkaistalla, ei jalkakäytävällä. Mikäli pyörätietä tai pyöräkaistaa ei ole, on sähköpotkulaudalla ajettava ajoradalla. Alle 12-vuotiaat saavat ajaa jalkakäytävällä, ellei se haittaa jalankulkua.

Entä se pysäköinti!

Myös käytön jälkeiset säännöt on syytä mieltää.

”Sähköpotkulautaa ei saa pysäköidä siten, että se aiheuttaa vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle; sääntö koskee myös jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäköintiä. Säännön rikkoja voidaan tuomita rangaistukseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta”, blogissa todetaan.

Väistämistäkin käsitellään kirjoituksessa: ”Ajettaessa pyörätieltä tultaessa ajoradan yli (suojatietäkin käytettäessä) on väistettävä ajorataa pitkin suoraan ajavia ajoneuvoja, ellei näille ole liikennemerkein asetettu väistämisvelvollisuutta. Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävän tien yli jatkavaa sähköpotkulautaa; tällöinkin sähköpotkulautailijan on oman turvallisuutensa kannalta tärkeää varmistaa tulleensa ajoneuvon kuljettajan huomaamaksi.”

Tieliikennelain mukaan on kiellettyä ajaa millään ajoneuvolla, jos kuljettajalta puuttuvat siihen edellytykset esimerkiksi päihtymyksen vuoksi. Säännön rikkomisesta seuraa 12 päiväsakon rangaistus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Konkreettisessa vaaratilanteessa kyseeseen tulee liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla.

Kuin kiteytyksenä kirjoittajat linjaavat, että ”sääntöjen noudattamisen tärkein seuraamus ei ole se, ettei saa rangaistusta, vaan se, että liikenne on ennakoitavaa ja turvallista.”

Teksti: Timo Turkula Kuvituskuvat: Moottorin arkisto Lähde: Poliisihallitus 

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat