16.8.2020

Poliisi: yritysten autoilla on oltava käyttövastaava

Juhannuksesta kesäliikenteeseen

Käyttövastaava-tarve on aiheuttanut epätietoisuutta ja liittyy automaattiseen liikennevalvontaan. Mahdollisen seuraamuksen oikein kohdistuminen voi vaatia oikaisuvaatimuksen tekemistä.

Poliisi muistuttaa menettelytavoista, jossa yritysauton käyttö on aiheuttanut liikennevirhemaksun. Käytännöt ovat herättäneet laajalti epätietoisuutta. Poliisihallitus ja Helsingin poliisilaitos ovat saaneet useita yhteydenottoja toimitusjohtajilta, vastuunalaisilta yhtiömiehiltä, yhteisöjen vastuuhenkilöiltä, rahoitusyhtiöiltä sekä liikenneasioiden rekisteriin merkityiltä käyttövastaavilta postissa saapuneista liikennevirhemaksuista.

Kysymyksiä on yhdistänyt epätietoisuus siitä, mitä kaikkea rekisteritietoihin merkitty käyttövastaava tarkoittaa.

Poliisi teroittaa mieliin, että oikeushenkilöiden eli yritysten ja muiden oikeuskelpoisten yhteisöjen omistamissa autoissa on oltava käyttövastaava. Käyttövastaava on auton pääasiallinen kuljettaja tai, jollei autolla ole pääasiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton kuljettajista.

Auton rekisteriin on merkittävä käyttövastaava ensirekisteröinnin ja muutosrekisteröinnin yhteydessä, jos auton omistaa oikeushenkilö eikä auton haltijaksi ole merkitty luonnollista henkilöä. Myös viranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa viranomaisen ajoneuvon käyttövastaava, jos viranomaisen ajoneuvon haltijana ei ole luonnollinen henkilö.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vaatimuksena B-luokan ajo-oikeus

Käyttövastaavalla tulee olla vähintään B-luokan ajo-oikeus. Käyttövastaavasta on säädetty ajoneuvolaissa ja sääntely on ollut voimassa huhtikuusta 2006 lähtien. Sääntely otettiin lakiin samalla, kun automaattista liikennevalvontaa koskevaa seuraamussääntelyä uudistettiin.

Poliisi tarvitsee käyttövastaava-tietoa automaattisessa liikennevalvonnassa. Ajoneuvokohtainen liikennevirhemaksu määrätään niin sanotun haltijavastuun perusteella ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle, haltijalle, tilapäiselle käyttäjälle tai käyttövastaavalle.

Yritysten omistamissa autoissa, joissa ei ole erikseen merkitty luonnollista henkilöä, liikennevirhemaksu määrätään käyttövastaavalle. Jos käyttövastaavaa ei ole ajoneuvolaissa säädetyistä velvollisuuksista huolimatta ilmoitettu, määrää poliisi ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Tällöin maksu osoitetaan yhteisön toiminnasta vastaavalle henkilölle.

Oikaisuvaatimus voi olla tarpeen

Käyttövastaava on vastuusta vapaa ilmoittamalla poliisille oikaisuvaatimuksessa, kenen käytössä moottorikäyttöinen ajoneuvo oli liikennerikkomuksen tekohetkellä taikka ilmoittamalla, että ajoneuvo tai sen rekisterikilpi on anastettu. Oikaisuvaatimus on tehtävä poliisille 30 päivän kuluessa liikennevirhemaksupäätöksen tiedoksisaamisesta.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja sen voi lähettää liikennevirhemaksupäätöksen tehneelle poliisilaitokselle esimerkiksi sähköpostilla.

Teksti: Moottori Kuvituskuva: Moottori Lähde: Poliisihallitus

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat