10.2.2020

Pyöräily vastavirtaan sallituksi – kesäkuusta alkaen saa olla tarkkana

Talvipyöräily_2019_AH

Lakimuutos tuo tienkäyttäjille uudenlaista totuttelua ja luvan pyöräillä vastavirtaan tietyillä yksisuuntaisilla katuosuuksilla.

Kesäkuun alusta voimaan tuleva uusi tieliikennelaki sallii uudenlaiset pyöräilytavat: mahdolliseksi tulee vastavirtaan pyöräily. Ja se taas vaatii uudenlaista tarkkuutta tienkäyttäjiltä.

Yksisuuntaisella ajoradalla kaikki liikenne kulkee pääsääntöisesti vain yhteen suuntaan. Uusi tieliikennelaki mahdollistaa kesäkuun tullen kuitenkin pyöräilyn sallimisen tietyillä yksisuuntaisilla teillä muuta liikennettä vastaan ”Kielletty ajosuunta” -liikennemerkin alla olevalla lisäkilvellä. Pyöräilijöiden on tällöin ajettava kulkusuunnastaan katsottuna tien oikeassa reunassa.

Uudenlaiset liikennetilanteet havainnollistuvat Autoliiton videolta, jossa ovat keskeiset vastavirtapyöräilyn näkökohdat.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Uuden totuttelua

Muutos vaatii autoilijoilta totuttelua. Autoilija ovat tottuneet siihen, ettei yksisuuntaisen kadun ajorataa pitkin yleensä lähesty ajoneuvoja kuin yhdestä suunnasta. Poikkeustilanne on ollut sellainen, jossa yksisuuntaisella kadulla autoa peruutetaan pysäköintiruutuun pihaliittymän ohi.

Autoliitto muistuttaa, että vastavirtapyöräilyn mahdollistuttua tilanne muuttuu ja yksisuuntaista tietä ylitettäessä tai tielle liityttäessä on varauduttava väistämään myös vastakarvaan pyöräilevää normaalien liikennesääntöjen mukaan.

Eli jos esimerkiksi oikealta ajorataa pitkin lähestyvälle pyöräilijälle ei ole liikennemerkillä osoitettua väistämisvelvollisuutta, on tällä etuajo-oikeus.

Talvipyöräily_2019_AH

Polkija voi lähestyä uudesta suunnasta

Pihalta tai pysäköintialueelta tielle liityttäessä on ajoneuvojen kuljettajien pitänyt aiemminkin väistää jalkakäytävällä tai pyörätiellä molemmista suunnista lähestyvää liikennettä.

Jatkossa on muistettava, että pyöräilijä voi tietyillä yksisuuntaisilla katuosuuksilla lähestyä myös ajoradalla muuta liikennettä vastaan – usein vielä näkyvyyttä peittävien pysäköityjen autojen takana.

Yksisuuntaisen kadun vasemmasta reunasta liikkeelle lähdettäessä on muistettava havainnoida myös eteenpäin. Kuljettajan istuessa aivan vasemmassa reunassa jää edestä lähestyvä pyöräilijä helposti eteen pysäköidyn auton taakse katveeseen.

Ajaminen sellaisella yksisuuntaisella kadulla, jossa vastavirtapyöräily on sallittua, edellyttää sekä autoilijoilta että pyöräilijöiltä tavanomaista enemmän toisten huomioonottamista. Autoliitto arvioi, että esimerkiksi ryhmittymistilanteet vasemmalle käännyttäessä ovat aiempaa haasteellisempia pyöräilijän lähestyessä samaan aikaan edestä.

Lähde: Autoliitto Kuvat: Moottorin arkisto