21.12.2017

Romutuspalkkio palaa vuonna 2018 – valtiolta rahaa myös vaihtoehtoisiin käyttövoimiin

Autokauppa ja uusi autoverolaki

Kehuttu, odotettu ja tehokas romutuspalkkio tulee uudelleen käyttöön ensi vuonna.

Romutuspalkkio tulee käyttöön myös ensi vuonna. Romutuspalkkiota kokeiltiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Kokeilu oli erittäin onnistunut. Se alensi selvästi kierrätykseen saapuneiden autojen keski-ikää ja lisäsi niiden määrää.

Romutuspalkkio tarkoittaa autonostajan saamaa hinnanalennusta uuden auton hankinnan yhteydessä.

Romutuspalkkion saamisen edellytyksenä on, että uuden vähäpäästöisen henkilöauton ostaja vie tukikauden aikana vähintään kymmenen vuotta vanhan, ainakin 12 kuukautta omistuksessaan olleen auton romutettavaksi lailliseen kierrätyspisteeseen. Lisäksi auton on pitänyt olla liikennekäytössä vähintään yksi päivä vuoden 2017 aikana ja romutukseen vietäessä.

Autoliitto on toivonut, että romutuspalkkio olisi ulotettu myös käytettyihin autoihin, jotka täyttävät asetetut vaatimukset. Näin laajemmalla ostajajoukolla olisi mahdollisuus hyödyntää palkkio ja samalla autokannan uusiutuminen nopeutuisi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tukea vaihtoehtoisille käyttövoimille

Romutuspalkkiona voi saada tukea tuhat euroa sellaisen uuden henkilöauton hankintaan, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 110 grammaa kilometriä kohden.

Uuden etanoli-, kaasu- sekä täyssähkö- ja ladattavien hybridiautojen hankintaa tuetaan 2 000 eurolla. Näiden kohdalla ei sovelleta 110 gramman päästörajaa.

Romutuspalkkion saa auton myyntihinnan alennuksena uuden auton hankinnan yhteydessä. Lisäksi autoala voi halutessaan osallistua romutuspalkkioon uuden auton lisäalennuksella.

Autokanta nuorentuu, päästöt vähenevät
Autokannan uudistuminen on tärkeää niin päästöjen vähentämisen kuin liikenneturvallisuuden kannalta. Hallituksen päätös romutuspalkkion palauttamisesta on näistä näkökulmista tervetullut.

Vuoden 2015 kokeilusta tehdyn selvityksen perusteella romutuspalkkiolla hankitut uudet autot olivat pääosin pienehköjä vähäpäästöisiä autoja. Kokeilussa uuden auton hankkineista kuluttajista suurin osa ei ilman kampanjaa olisi hankkinut uutta vähäpäästöistä autoa ja kierrättänyt vanhaa autoaan.

Kokeilu vähensi koko autokannan hiilidioksidipäästöjä, sillä uusien vanhoja autoja korvaavien henkilöautojen päästöt olivat keskimäärin 40 prosenttia alemmat kuin kokeilun yhteydessä romutettujen autojen.

Hiilidioksidipäästöt alenevat 400 kilolla

Autoalan Tiedotuskeskus on arvioinut, että satunnaisesti 3–4 vuoden välein vuosina 2018–2030 toistettava romutuspalkkiokampanja vähentäisi koko autokannan päästöjä arviolta noin 100 000 miljoonaa tonnia vuoden 2030 tasolla.

Jokaisen romutuspalkkiolla hankitun auton on puolestaan arvioitu vähentävän hiilidioksidipäästöjä noin 400 kilolla vuodessa.

Valtion kirstunvartijatkin kiittävät: vuoden 2015 romutuspalkkiokokeilu lisäsi autoveron kertymää ylimääräisellä 17 miljoonaa eurolla.

Vaivatonta auton ostajalle

Tukien myöntämisestä vastaa Trafi. Auton ostajan kannalta niiden saaminen on tehty mahdollisimman vaivattomaksi.

– Asiakkaan näkökulmasta prosessista on tehty mahdollisimman selkeä eli käytännössä autokauppa tai autojen maahantuojat hoitavat romutuspalkkion ja hankintatuen hakemisen Trafilta. Lähetämme virallisen päätöksen tuen myöntämisestä asiakkaalle, mutta itse tuen haku ja hyödyntäminen hoituu uuden tai leasing-auton hankinnan yhteydessä, Trafissa projektia vetävä kehityspäällikkö Tuovi Tervasmäki kertoo.

Tukea myös sähköauton hankintaan
Täyssähköauton ostajalle tai sellaisen pitkäaikaisvuokraajalle maksetaan hankintatukea 2 000 euroa vuosina 2018–2021. Hankintatukea voidaan myöntää yksityiselle henkilölle joka ostaa tai pitkäaikaisvuokraa vähintään kolmeksi vuodeksi uuden täyssähköauton.

Sähköauto saa maksaa enintään 50 000 euroa auton arvonlisävero sekä autovero mukaan laskettuna.

Sähköautokannan kasvattamista tukeva hankintatuki koskee ainoastaan täyssähköautoja, joten hybridit eivät ole tämän tuen piirissä. Tukea ei myöskään voi saada päällekkäin romutuspalkkion kanssa. Hankintatuki myönnetään auton myyntihinnan tai vuokran alennuksena.

Ensi vuonna käyttöön tulevat erilaiset tuet ovat osa Tuet ovat osa Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Yksityishenkilö voi saada tukea henkilöautonsa muuntamiseksi kaasu- tai etanolikäyttöiseksi. Auton kaasukäyttöiseksi muuntamiseksi tukea saa 1 000 euroa. Auton etanolikäyttöiseksi muuntamiseen saa tukea 200 euroa. Tuki maksetaan konvertoidun ajoneuvon muutoskatsastuksen jälkeen.

Teksti Marko Jokela Kuvat Roman Razinkov, Lähde: liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, Autoliitto, Autoalan Tiedotuskeskus

Valtion budjetti 2018 ei tuo autoilijalle korotuksia – romutuspalkkio tulee taas!

 www.trafi.fi/romutuspalkkio

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Näin paljon voit saada tukea

Romutuspalkkiota voi saada 1 500–2 500 euroa, josta valtion osuus on 1 000–2 000 euroa ja autoalan 500 euroa.

Sähköauton hankintatuki on 2 000 euroa ja kaasu- tai etanolikonversion muuntotuki 200–1 000 euroa.

Määräaikainen laki romutuspalkkiosta on voimassa 1.1.–31.8.2018 ja hankinta- ja muuntotuki vuodet 2018–2021.

Luetuimmat