26.8.2016

Sääntö-Suomi yllättää – Tienvarsimainonnan luparuletti loppui

Tienvarsimainos

Maantielain muutos kevensi maanteiden tienvarsimainonnan sääntelyä, mutta vapaus on suhteellinen käsite vielä muutoksenkin jälkeen.

Tienvarsimainonta mielessä, mutta luparuletti arvelluttaa? Ei hätää, oma mainospaikka saattaa jatkossa olla huomattavasti pelättyä keveämmän byrokratiamyllytyksen takana.

Liikennevirasto muistuttaa, että maantielain muutos kevensi maanteiden tienvarsimainonnan sääntelyä jo 15.8.2016. Jatkossa tilapäisen ilmoituksen pystyttämiseen ei tarvita enää lupaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vähäbyrokraattisempi aika koittaa

Samalla luovuttiin myös pidempiaikaisten tienvarsimainosten poikkeuslupamenettelystä. Nykyään riittää, että mainostaja tekee Pirkanmaan ELY-keskukselle ilmoituksen pidempiaikaisesta tienvarsimainoksesta.

Maanteiden tienvarsimainonnan sääntelyssä on Liikenneviraston mukaan siirrytty uuteen, vähäbyrokraattisempaan aikaan.

Tilapäisten ilmoitusten pystyttämisestä ei tarvitse tehdä myöskään ilmoitusta. Tilapäisellä ilmoituksella tarkoitetaan tapahtumailmoituksia, jotka pystytetään enintään kuukautta ennen tapahtumapäivää.

Maksullinen ilmoitus pidempiaikaisesta mainoksesta

Maanteiden tienvarsimainonnan sääntelyn kevennys koskee myös pidempiaikaista tienvarsimainontaa. Aikaisemmin vallinneesta poikkeuslupamenettelystä luovuttiin ja vastedes tienvarsimainoksista tulee ainoastaan tehdä ilmoitus.

Ilmoitus tehdään Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, joka käsittelee asian 30 päivän kuluessa sen vireilletulosta. Ilmoituksen käsittely on maksullinen. Tienvarsimainoksen saa pystyttää vasta myönteisen päätöksen saamisen jälkeen.

Tienvarsimainos ei saa vaarantaa liikennturvallisuutta

Vaikka sääntelyä kevennetään, eivät väliaikaiset ilmoitukset tai tienvarsimainokset saa kuitenkaan vaarantaa liikenneturvallisuutta. Siksi ilmoitusten ja tienvarsimainosten kokoon, ulkoasuun ja sijoittamiseen on omat ohjeensa, joita tulee noudattaa, Liikennevirasto muistuttaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Näin vältät tienvarsimainonnan sudenkuopat:

Aivan vapaasti tienvarressa ei edelleenkää saa mainostaa. Uudet ohjeet ovat aiempaan käytäntöön verrattuna varsin järkeviä:

1) Tienvarsimainos ei saa häiritä tieliikenteessä kuljettajan havainnointia tai toimintaa.

2) Tienvarsimainos ei saa estää liikennemerkkien tai muiden liikenteen ohjauslaitteiden näkyvyyttä tai toimintaa.

3) Tienvarsimainos ei saa sekoittua liikennemerkkeihin.

4) Tienvarsimainoksia ei saa sijoittaa risteysalueelle.

5) Tienvarren rakennuksessa saa ilman erillistä ilmoitusta mainostaa vain rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita.

Tienvarsimainontaa koskevia lisätietoja on koottu Liikenneviraston verkkosivuille.

Tienvarsimainontaan liittyvissä kysymyksissä neuvoja voi kysyä myös puhelimitse Liikenteen asiakaspalvelusta (puh. 0295 020 600).

Palvelukohteilla edelleen haasteita

Lakimuutos ei vaikuta palvelukohteiden opastusmerkkeihin. Liikennemerkkeinä ne tarvitsevat edelleen luvan ja niiden sisällöstä ja pystytyksestä tehdään tarkka suunnitelma. Byrokratian keventämistä myös tältä osin toivoivat erityisesti monet pienyrittäjät.

Liikennemerkki

Palvelukohteen opaste on ainoa mahdollinen tapa saada opastus tiealueelle maantien risteykseen tai liittymään.

Liikennevirasto tarkentaa määräyksellä

Kesäkauden viime metreillä, tarkemmin 24.8.2016 voimaan astuvalla Liikenneviraston määräyksellä tarkennetaan lakia tienvarsimainosten sijoittamisen ja rakenteen osalta.

Määräys on voimassa Liikenneviraston hallinnoimilla maanteillä eikä sitä sovelleta asemakaava-alueella.

Lähde: Liikennevirasto Kuvat: Moottorin arkisto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat