23.2.2024

Sähköauton ostanut valitti vielä sopimuksen allekirjoitettuaan auton varusteista kuluttajariitalautakuntaan – sai hyvityksen

Kuluttajariitalautakunta antoi päätöksensä kiistassa, jossa uuden Peugeot e2008:n varusteet eivät olleet kuluttajan tilaaman mukaiset.

Kuluttaja päätti keväällä, maaliskuun lopussa vuonna 2023 hankkia uuden Peugeot e2008 -täyssähköauton pääkaupunkiseudulla toimivasta Peugeotin virallisesta jälleenmyyjäliikkeestä.

Kuluttaja kävi autolla koeajolla 25. maaliskuuta, ja samalla hän kävi myyjän kanssa läpi auton varusteet. Koeajoa seuraavana päivänä, 26. maaliskuuta hän tilasi auton. Kuluttaja teki kaupan sähköpostitse ja kauppa allekirjoitettiin 1. huhtikuuta 2023.

Tilauksen jälkeen auton valmistaja kuitenkin muutti auton tehdasvarusteita ja myyjä ilmoitti tästä kuluttajalle. Aiemmin vakiovarusteena olleen automaattisesti himmentyvän taustapeilin hinnaksi tuli 100 euroa ja lämmitettävä tuulilasi poistui auton varusteista kokonaan.

Hyvityksenä muutoksista myyjä lupasi asiakkaalle veloituksetta autoon korkeussäädettävän tavaratilan pohjan sekä Mode 2 -kotilatauslaiteen.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kuluttaja reklamoi

Kuluttaja ei ollut kuitenkaan tyytyväinen siihen, että hänen tilaamansa lämmitettävä tuulilasi oli poistunut ja himmentyvästä taustapeilistä veloitettiin 100 euroa. Hän reklamoi asiasta myyjälle 5. kesäkuuta, hieman ennen kuin autoa oltaisi luovuttamassa kuluttajalle.

Parin viikon päästä ostajan reklamaatiosta auto saapui tehtaalta maahan. Myyjä rekisteröi auton 15. kesäkuuta ja pyysi ostajan auton luovutukseen, joka tapahtui 30. kesäkuuta. Myyjän mukaan edellä mainitut varustemuutokset kirjattiin kauppasopimukseen ja ostaja hyväksyi ne varsinaisessa kaupantekotilaisuudessa 30. kesäkuuta.

Kuluttaja ei ollut vieläkään tyytyväinen siihen, että hän ei saanut autoonsa tilaamiaan varusteita, ja varusteesta, joka tilaushetkellä oli vakiovaruste, veloitettiin 100 euroa. Niinpä hän valitti asiasta kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakuntaan valituksensa liitteiksi ostaja toimitti kauppasopimuksen sekä esitteen auton teknisistä tiedoista ja varusteista. Vakiovarusteena esitteessä mainitaan automaattisesti himmentyvä sisäpeili. Auton hinnasto oli päivätty voimassa olevaksi 1.3.2023 alkaen.

Vaati 800 euron hyvitystä

Ostaja esitti vaatimuksessaan myyjäliikkeelle yhteensä 800 hyvitystä. Ostajan mukaan vaatimus oli perusteltu, koska kaupan kohteesta puuttui varusteita ja osa varusteista oli sillä hetkellä, kun hän oli kaupan vahvistanut myyjälle, vakiovarusteita. Ostaja vaati myyjältä siis puuttuvasta tuulilasin lämmityksestä 600 euroa ja 100 euroa automaattisesti himmenevästä taustapeilistä. Lisäksi ostaja vaati myyjää maksamaan 100 euroa oman ajan käytöstä.

Myyjä kiisti kuluttajan vaatimuksen asiassa.

Myyjän mukaan auton maahantuoja oli muuttanut automallin tehdasvarusteita tilauksen jälkeen, ja tästä oli. myös ilmoitettu asiakkaalle. Maahantuojan varustemuutosten jälkeen automaattisesti himmenevän taustapeilin hinta oli auton hinnastossa 100 euroa ja lämmitettävä tuulilasi oli poistunut varusteista kokonaan.

Myyjä myös kertoi vastauksessaan, että asiakkaalle oli hyvitetty autoon muita varusteita, joista ei veloitettu asiakasta. Myöskään lämmitettävästä tuulilasista ei veloitettu asiakasta. Myyjä kertoi myös vastauksessaan, että asiakas oli auton kauppasopimusta allekirjoittaessaan 30. kesäkuuta hyväksynyt sopimuksen sekä sen varustemuutokset.

Sopimuksen sisältö arvioitavaksi

Kuluttajariitalautakunta joutui päätöksessään arvioimaan siis osapuolten välisen sopimuksen sisältöä. Uuden auton kaupassa virheen olemassaoloa arvioidaan kuluttajasuojalain viidennen luvun mukaan.

Kuluttajariitalautakunta toteaa päätöksessään, että virhearvioinnin perustana kyseisessä tapauksessa on ostajan aiheelliset odotukset.

Lautakunnan mukaan asiassa on tullut selvitetyksi, että himmentyvän taustapeilin osalta auton varusteisiin on tehty muutos siten, että peili on muuttunut lisämaksulliseksi tuotteeksi ja asia on kirjattu mainintana myyjän ja ostajan välisen kauppasopimuksen liitteeseen. Kuluttaja on siis allekirjoituksellaan hyväksynyt muutoksen osaksi sopimusta ja tämän vuoksi kysymyksessä ei ole kuluttajansuojalain mukainen virhe.

Lämmitettävästä tuulilasista kuluttajariitalautakunta totesi, että asiassa on riidatonta, että sitä ei autossa ole, eikä siitä ei myöskään ole laskutettu kuluttajaa. Kuluttajariitalautakunta myös toteaa, että myyjän ja kuluttajan välisessä kauppasopimuksessa kyseisestä lisävarusteesta ei ole kirjattu mainintaa, mutta myöskään siitä, että sen puuttuminen olisi kompensoitu kuluttajalle jollain tavoin, ei ole mainintaa.

Kuluttajariitalautakunta myös toteaa, että myyjäliikkeen mainitsemia tavaratilan pohjaa sekä kotilaturia ei ole sopimuksessa kytketty lämmitettävän tuulilasin puuttumiseen. Myyjäliike ei siis ole osoittanut, että lämmitettävän tuulilasin hankkiminen olisi ollut mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa.

Lautakunta katsookin päätöksessään, että tältä osin kyseessä on myyjän vastuulle kuuluva virhe, koska toimitettu tuote ei ole vastannut tilausta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Varusteella vaikutus käyttömukavuuteen

Koska kysymyksessä oli siis myyjäliikkeen virhe, kuluttajariitalautakunta joutui pohtimaan hyvityksen määrää kuluttajalle. Hyvityksen määrän arviointi perustuu ilmenneen virheen laadun ja merkityksen ohella kauppahintaan sekä ostajan aiheellisiin odotuksiin.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että tässä tapauksessa kuluttajalta on jäänyt puuttumaan hänen autoonsa valitsema lisäominaisuus, jolla on ollut jonkin verran vaikutusta ajoneuvon käyttömukavuuteen.

Nämä seikat huomioon otettuna lautakunta katsoi päätöksessään, että myyjäliikkeen tulee suorittaa ostajalle hinnanalennuksena ja korvauksena tarpeellisista kuluista yhteensä 400 euroa.

Oman ajan käytöstä kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä, sillä kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n nojalla osapuolet vastaavat itse omista kustannuksistaan asian hoitamiseksi.

Kuluttajariitalautakunnan antamat ratkaisut ovat suosituksia, eikä lautakunta ole tuomioistuin. Noin 80 prosenttia elinkeinonharjoittajista noudattaa kuluttajariitalautakunnan antamia suosituksia.

Teksti Manu Tuppurainen Lähde Kuluttajariitalautakunta Kuva Moottorin arkisto

Edit: 26.2.2024 klo 15.47, muutettu lauseesta "Tilauksen jälkeen auton valmistaja kuitenkin muutti auton tehdasvarusteita ja myyjä ilmoitti tästä kuluttajalle" sana maahantuoja valmistajaksi.

Luetuimmat