3.3.2023

Sähköpotkulautailun kuripaketti: pysäköintikielto jalkakäytäville, promilleraja ja huumepikatesti

Sähköpotkulauta

Autoliitto aikeista: sähköpotkulaudat tulevat kaupunkitilassa valtaamaan autojen pysäköintiruudut.

Yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat ovat vakiinnuttaneet paikkansa katukuvassa. Ne ovat moniin tarpeisiin vaivattomia, joustavia ja nopeita kulkunevoja lyhyisiin kulkutarpeisiin.

Ongelmilta ei ole kuitenkaan Suomessakaan vältytty: sähköpotkulautailuun liittyvät vaaratilanteet ja onnettomuudet ovat herättäneet pahennusta ja parran pärinää. Holtittoman, muilla vaaroja aiheuttavan ajokäytöksen lisäksi ongelmina ovat olleet päihteiden vaikutuksen alaisena ajaminen sekä lautojen hylkäys käytön jälkeen esteiksi kulkuväylille.

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut aiheesta kuripaketin, joka koskee mikroliikkumista eli erityisesti yhteiskäyttöisillä sähköpotkulaudoilla ja polkupyörillä liikkumista. Ministeriön laatiman kuripaketin eli ns. arviomuistion mukaan ongelmien taklaamisessa paras lopputulos saavutettaisiin useiden toimenpiteiden yhtäaikaisella toteuttamisella.

Kuripaketin keskiössä on ministeriön arvion kaksi asiaa: kevyiden sähköajoneuvojen virheellisestä pysäköinnistä aiheutuvat haitat ja päihtyneenä ajaminen, josta merkittävä osa mikroliikkumisen onnettomuuksista johtuu.

Muistiossa tuodaan myös esiin, ettei pyöräilyllä tai sähköpotkulautailulla ole tällä hetkellä promillerajaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Näillä keinoin kuriin

Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut seuraavat lainsäädännölliset keinot tarkoituksenmukaisimmiksi mikroliikkumisen nykyongelmien ratkaisemiseksi:

  • 1) Kielletään sähköpotkulautojen pysäköinti jalkakäytävillä, pyöräteillä ja maastossa. Pysäköinti olisi sallittua ajoradalla ja erikseen osoitetuilla paikoilla.
  • 2) Yhtenäistetään sähköpotkulautailun liikennesääntöjä niin, että kaikkiin sähköpotkulautoihin sovelletaan pyöräilyä koskevia liikennesääntöjä.
  • 3) Lisätään lakiin uudet liikenteenohjauslaitteet mikroliikkumisen ohjaamista varten ja tarkennetaan nykyisten liikenteenohjauslaitteiden selityksiä.
  • 4) Mahdollistetaan jalkakäytävälle ja pyörätielle virheellisesti pysäköityjen sähköpotkulautojen siirtäminen välittömästi kaikissa tilanteissa.
  • 5) Asetetaan 0,5 promillen raja sähköpotkulaudan kuljettamiselle ja polkupyöräilyyn. Sanktioidaan promillerajan noudattamatta jättäminen ja lisätään poliisille oikeus puhalluttaa minkä tahansa ajoneuvon kuljettaja ja tehdä hänelle huumausainepikatesti epäillyn päihtymyksen toteamiseksi.

Vievätkö pysäköintiaikeet ojasta allikkoon?

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen esittää kriittisen arvion arviomuistossa esitetystä sähköpotkulautojen pysäköintikäytännöstä, jossa laudat voitaisiin jatkossa jättää niille osoitetuille pysäköintipaikoille tai ajoradalle.

– Jos sähköpotkulaudat saa pysäköidä ajoradalle, niin kohta kaikki pysäköintiruudut ovat lautoja täynnä.

Niemisen mukaan tästä seuraisi sekin, että pysäköintipaikkoja muutettaisiin sähköpotkulautojen parkkipaikoiksi.

– Tulevat haittaamaan myös kaupunkien jakeluliikennettä, Nieminen arvioi.

Ministeriön mukaan säädösmuutosten lisäksi mikroliikkumista koskevat liikenneturvallisuusstrategian toimenpiteet tulee toteuttaa. Erityisen tärkeää on viestiä mahdollisista uusista mikroliikkumista koskevista liikennesäännöistä.

Arviomuistio on ministeriön mukaan laadittu osana liikenneturvallisuusstrategian täytäntöönpanoa, ja työtä on tehty myös mikroliikkumisen verkostossa.

Arviomuistion lausuntoaika päättyy maaliskuun lopussa. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto, Timo Turkula Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

a:3:{i:0;s:6:"131113";i:1;s:6:"119715";i:2;s:6:"110961";}