28.2.2019

Suomen lentoturvallisuus: turmilta vältytty, vakavat vaaratilanteet kasvussa

Lentokone
Uutuus koneen saapuminen houkutteli lentokentän läheisyyteen satoja uteliaita katsojia.

Dronet ovat aiheuttaneet vuonna 2018 useita vakavia vaaratilanteita.

Traficomin selvityksen mukaan suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa vuosi 2018 sujui turvallisesti. Onnettomuuksia ei tapahtunut. Vakavien vaaratilanteiden määrä (12) kuitenkin jatkoi kasvuaan ja oli huomattavasti 10 vuoden keskiarvon yläpuolella.

Vakavien vaaratilanteiden määrän kasvu johtui drone-toiminnan aiheuttamista vakavista läheltä piti-tilanteista ilmassa, joita tapahtui 6 kappaletta. Vuonna 2017 vastaavia tilanteita oli kaksi.

Dronen aiheuttamat läheltä piti-tilanteet ovat pääosin sattuneet Helsinki-Vantaan lentokentän lähistöllä. Vakaviksi vaaratilanteiksi luokiteltiin tapaukset, joissa drone oli ollut niin lähellä lentokonetta, että yhteentörmäykseltä vältyttiin vain sattumalta.

Dronetörmäyksiltä on Suomessa onneksi toistaiseksi vältytty, joten varmaa tietoa sellaisen törmäyksen seurauksista ei ole. Kansainvälisesti on osumia tapahtunut, mutta niissä on säästytty pahemmilta seurauksilta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tutkimukset: dronen osuma vakava riski

Britannian Department of Transport teki tutkimuksen, jonka mukaan dronen osuma ilma-alukseen aiheuttaisi pahemmat vauriot kuin esimerkiksi samanpainoisen linnun osuma. Lisätutkimukset olisivat kuitenkin vielä tarpeen.

Syyskuun lopussa julkaistiin Daytonan yliopiston tekemän tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan ainakin pienkoneen siipeen osuessaan drone aiheuttaa huomattavaa vahinkoa.

Avautunut ovi aiheutti kuoleman

Ulkomaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa Suomessa tapahtui yksi kuolemaan johtanut onnettomuus, kun Kittilässä liikesuihkukoneen ovi avautui suurella voimalla osuen koneen kapteenia päähän, joka menehtyi vammoihinsa.

Lisäksi ulkomaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa vakavia vaaratilanteita tapahtui 4, eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vakavia kiitotiepoikkeamia

Tammikuussa tapahtui kaksi merkittävää kiitotiepoikkeamaa Helsinki-Vantaalla, joissa kotimainen kaupallinen ilmakuljetus oli osallisena. Vuoden edetessä vastaavilta tapauksilta on vältytty.

Koko vuonna leimallisinta ovat olleet dronejen aiheuttamien läheltä piti-tilanteiden määrän kasvu sekä Suomessa että ulkomailla. Tapauksista useat on luokiteltu vakaviksi vaaratilanteiksi ja tyypillisesti toisena osapuolena on ollut kaupallinen ilmakuljetus.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Onnettomuus viimeksi vuonna 2005

Suomalaisille kaupallisen ilmakuljetuksen ilma-aluksille ei tapahtunut onnettomuuksia vuonna 2018. Kaupallista aikataulunmukaista matkustajareittiliikennettä harjoittaneelle suomalaiselle ilma-alukselle on tapahtunut onnettomuus viimeksi vuonna 2005 (Copterlinen helikopterionnettomuus).

Yleisölennoilla, liikelentotoiminnassa ja rahtiliikenteessä on tapahtunut yksittäisiä onnettomuudeksi luokiteltuja tapauksia vuosien varrella, mutta reittiliikenteessä onnettomuudet suomalaisilla ilma-aluksilla ovat äärimmäisen harvinaisia.

Alustavan arvioidun lentotuntimäärän (290 000 tuntia) perusteella vuosina 2006-2018 onnettomuuksia olisi tapahtunut laskennallisesti n. 0,01 per 10 000 lentotuntia. Mikäli tästä luvusta jätetään pois muut kuin reittiliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet, on laskennallinen onnettomuuden todennäköisyys vielä paljon pienempi.

Teksti: Timo Turkula Lähde: Traficom

Luetuimmat