14.1.2022

Suomi jää jälkeen pohjoismaista tiekuolemien ehkäisyssä

Tieliikenteessä kuolee Suomessa vuosittain yli 200 ihmistä, eikä kuolemien merkittävästä vähenemisestä näy merkkejä.

Suomessa tieliikenteen onnettomuuksissa kuolleiden määrä ei ole vuosiin ollut merkittävässä laskussa, vaan turvallisuuskehitys on jämähtänyt paikoilleen. Tieliikenteessä kuolee vuosittain yli kaksisataa suomalaista.

Poliisin tietoanalyytikko, dosentti Mika Sutela on tarkastellut koronavuosi 2020:n liikennemääriä sekä tieliikennekuolemien ja rattijuopumusten määrien kehitystä. Hän on verrannut Suomesta kerättyjä tietoja pohjoismaisiin tietoihin vertailtavasti eli asukaslukuun suhteutettuna.

Lopputulos ei liikenneturvallisuuden kehityksen näkökulmasta mairittele Suomen tilannetta: olemme jäämässä turvallisuuskehityksessä pohjoismaiden kelkasta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kuolemien määrä kasvussa

Sutelan keräämät tiedot koskevat vuosia 2019 ja 2020. Suomessa sattui noina vuosina 3,8 ja 4,1 tieliikennekuolemaa 100 000 asukasta kohden. Kasvuprosenttia kuolemissa vuosien välillä oli 6 %.

Vastaavat luvut vuosilta 2019 ja 2020 Ruotsista ovat 2,1 ja 2,0 kuolemaa 100 000 asukasta kohden. Laskua kuolemissa siis 8 %.

Vastaavat luvut Norjasta ovat 2,0 ja 1,7 kuolemaa 100 000 asukasta kohden. Laskua kuolemissa peräti 14 %. Tanskan osalta luvut ovat 3,9 ja 3,2 kuolemaa 100 000 asukasta kohden, ja laskua kuolemissa 18 %.

– Suomessa tieliikennekuolemien taso on ollut verrattain korkea ja lisäksi tarkasteluvuosina kehitys oli päinvastaista kuin muissa pohjoismaissa, Sutela taustoittaa.

Rattijuopumuksissa kasvua

Tietoanalyytikko Sutela selvitti myös rattijuopumusrikosten määriä. Suomen osalta luvut vuosilta 2019 ja 2020 ovat 336 ja 367 rattijuopumisrikosta 100 000 asukasta kohden.

Ruotsin vastaavat luvut ovat 259 ja 247, Norjan 191 ja 196 rikosta. Tanskassa rattijuopumusrikoksia oli vuosina 2019 ja 2020 vähiten eli 118 ja 108 kappaletta 100 000 asukasta kohden.

– Suomessa rattijuopumusrikollisuutta on väkiluku huomioon ottaen tullut viranomaisten tietoon ja siten päätynyt virallisiin tilastoihin huomattavasti enemmän kuin muissa pohjoismaissa. Luvut kertovat päihtyneenä ajamisen esiintyvyydestä suuntaa antavasti ja niiden takana on muun muassa maiden välisiä eroavaisuuksia esimerkiksi lainsäädännössä, Sutela kertoo.

Suomessa rattijuopumusrikosten määrä kasvoi tarkastellulla ajanjaksolla 9 %. Kasvua rattijuopumusrikoksissa oli myös Norjassa 3 %:n verran. Ruotsissa rattijuopumusrikosten määrä laski 5 %, Tanskassa laskua kertyi 8 %.

Sutelan lähteinä ovat olleet Tilastokeskus, Trafikanalys, Brotssförebyggande rådet: BRA, Statistisk sentralbyrå ja Danmarks statistik.

Sitkaana haasteena rattijuopot

Suomessa rattijuoppous on sitkas ongelma tieliikenteen turvallisuuden heikentäjänä.

Onnettomuustietoinstituutin vuotta 2020 koskevan tuoreen raportin mukaan kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa aiheuttajana olleista moottoriajoneuvon kuljettajista lähes kolmanneksella oli alkoholia veressään 0,5 ‰ tai enemmän.

Alkoholirattijuoppojen aiheuttamat onnettomuudet ovat tyypillisesti yksittäisonnettomuuksia kuten tieltä suistumisia. Vuonna 2020 yli puolet kuolemaan johtaneiden yksittäisonnettomuuksien kuljettajista ajoi humalassa.

Onnettomuustietoinstituutin tuottama OTI-vuosiraportti 2020 perustuu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkintoihin. Lautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuneet kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet 2010–2020

 • 2010 272
 • 2011 292
 • 2012 255
 • 2013 258
 • 2014 229
 • 2015 270
 • 2016 258
 • 2017 238
 • 2018 239
 • 2019 211
 • 2020 223

Lähde: Tilastokeskus: Tieliikenneonnettomuustilasto. Vuoden 2020 luku on vielä ennakkotieto.

Turvavyö pelastaisi

Onnettomuustietoinstituutin vuotta 2020 koskevan raportin mukaan turvavyön käyttö pelastaisi vuositasolla kymmeniltä kuolonuhreilta.

Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa turvavyötä käytti kaksi kolmesta henkilö- ja pakettiautoissa olleista. Onnettomuuksissa kuolleista henkilöistä turvavyötä käytti hieman yli puolet (51 %) ja vammautuneista 70 prosenttia.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien arvioiden mukaan turvavyön käyttö olisi voinut pelastaa 26 onnettomuudessa menehtynyttä.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Onnettomuustietoinstituutti Lähteet: OTI-vuosiraportti 2020, Tilastokeskus: Tieliikenneonnettomuustilasto, Trafikanalys, Brotssförebyggande rådet: BRA, Statistisk sentralbyrå, Danmarks statistik

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat