27.9.2022

Työkoneiden ja traktoreiden aiheuttamissa onnettomuuksissa kuolee useita vuosittain

Vuosina 2011–2020 tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 60 traktoria ja moottorityökonetta.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimissa, vuosina 2011–2020 tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 60 traktoria ja moottorityökonetta. Valtaosa eli 80 prosenttia kyseisten onnettomuuksien onnettomuusajoneuvoista oli maatalous- tai liikennetraktoreita.

Tutkijalautakuntien tutkimissa onnettomuuksissa kuoli yhteensä 60 henkilöä. Onnettomuuksissa menehtyneistä 18 oli traktorin tai moottorityökoneen kuljettajia ja kolme näiden matkustajia. Muut 25 kuollutta olivat onnettomuuksissa muissa moottoriajoneuvoissa. Lisäksi onnettomuuksissa kuolleista viisi liikkui polkupyörällä ja yhdeksän jalan.

Onnettomuuksista 37:ssä traktorin tai moottorityökoneen kuljettajaa oli onnettomuuden aiheuttajana. Yleisin syy näissä onnettomuuksissa oli tieltä suistuminen. Tällaisia onnettomuuksia oli 12 kappaletta. Muiden moottoriajoneuvojen kuljettajien aiheuttamissa yhteenajoissa yleisin onnettomuustyyppi oli peräänajo, joita oli yhdeksän.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Turvavyön käyttö tärkeää

Kuolleista traktoreiden kuljettajista ja matkustajista neljä oli avo-ohjaamossa , 17 turvaohjaamossa. Turvaohjaamossa olleista kymmenen henkilöä lensi onnettomuuden aikana ohjaamosta osittain tai kokonaan ulos. Tämä aiheutti näissä onnettomuuksissa kuolemaan johtaneen vammautumisen. Niin ikään avo-ohjaamossa olleet saivat vakavimmat vammansa ohjaamosta putoamisen yhteydessä.

– Kuljettajan tai matkustajan putoaminen onnettomuuden aikana traktorin ohjaamosta johti useassa tapauksessa kuolemaan johtaneiden vammojen syntymiseen. Traktorissa ja työkoneessa kannattaa ehdottomasti käyttää turvavyötä. Turvaohjaamonkin ikkunat menevät usein rikki traktorin kaatuessa ja uhri päätyy helposti traktorinsa alle. Nykyisen tieliikennelain mukaan traktorissa on lähtökohtaisesti käytettävä tieliikenteessä turvavyötä, jos vyö on asennettu, muistuttaa liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty.

Tutkijalautakunnat ovat esittäneet tutkimistaan onnettomuuksista turvallisuuden parannusehdotuksina, että traktoreiden hytti- ja ikkunarakenteita tulisi vahvistaa kestämään ajoneuvon kaatuminen ilman, että ajoneuvoon tarvitsee tehdä merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

Lisäksi tutkijalautakunnat esittävät, että traktoreiden kuljettajia ja matkustajia tulisi myös valistaa turvavyön käytön tärkeydestä. Lisäksi olisi korostettava parempaa keskittymistä sekä kaikenlaisen riskinoton välttämistä. Tutkijalautakunnat muistuttavat myös, että nopeampien ajoneuvojen kuljettajien on varauduttava hitaasti liikkuviin työkoneisiin.

Liikennevakuutuksesta maksettuihin korvauksiin johtaneissa tie- ja katuverkolla tapahtuneissa liikennevahingoissa vuosina 2011–2020 oli vuodesta riippuen mukana 1000–2000 traktoria ja moottorityökonetta. Liikennevakuutuksesta on maksettu vuosittain henkilövahinkokorvauksia noin sadalle traktorin tai moottorityökoneen kuljettajalle ja matkustajalle.

Lähde: Onnettomuustietoinstituutti

Luetuimmat