27.3.2019

Vaalikysely 2019: Vanhojen autojen romutuskampanja saa tuen kaikilta puolueilta

romutuspalkkio

Moottorin vaalikysely paljastaa, mitä mieltä kevään eduskuntavaaleihin valmistautuvat puolueet ovat liikkumisen edellytyksistä kuten liikenteen päästöjen vähentämistoimista.

Liikenteen haitalliset päästöt ja niiden vähentämistoimet jakavat kantoja poliittisella kentällä, mutta yksituumaisuuttakin löytyy.

Kysymykset esitettiin kaikille eduskunnassa edustettuna oleville puolueille. Liike Nyt -eduskuntaryhmä ei vastannut kyselyyn.

Tutustu vastauksiin – ja muista äänestää! Ennakkoäänestys alkaa 3.4., vaalipäivä on 14.4.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Suomen tavoitteena on päästötön liikenne vuoteen 2045 mennessä. Onko tavoite realistinen? KYLLÄ / EI

Keskusta

Kyllä. Ainakin lähelle tuota tavoitetta on mahdollista päästä.

Kokoomus

Kyllä.

SDP

Kyllä. Tavoite on vastuullinen ja sikäli ainoa mahdollinen. 25 vuoden kehitystä on vaikea etukäteen ennustaa, mutta sitä kohti tulee pyrkiä.

Siniset

Ei. On realistista todeta, ettei koko autokanta Suomessa ehdi uusiutumaan tuona aikana. Esimerkiksi raskaan liikenteen kaluston uudistumisvauhti on sitäkin hitaampaa. Suomen kilpailukyky, vientiteollisuus ja kotitalouksien ostovoima hyötyvät mahdollisimman edullisista kuljetusväylistä. Tämän mahdollistaminen saman aikaisesti vaikeuttaa päästöttömyystavoitteen saavuttamista. Ilmastomuutosta vastaan on taisteltava tarmokkaasti, mutta realistisesti.

Perussuomalaiset

Ei. Pariisin päästötavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa ainoastaan muuttamalla EU:n sisäinen taakanjako oikeudenmukaiseksi. Puolan ja muiden eniten saastuttavien maiden on kannettava vastuunsa. Taakan uusjaolla Suomen päästötavoitteet voidaan ainakin puolittaa ja säilyttää teollisuustyöpaikat Suomessa. Nykyisellä päästöjen taakanjaolla EU:n päästöt vain lisääntyvät, vaikka Suomessa sammutettaisiin kaikki valot ja ajettaisiin energia- ja teollisuustuotanto alas. On aika tunnustaa tosiasiat ja lopettaa itsensä pettäminen.

Vihreät

Kyllä.

Vasemmistoliitto

Kyllä.

RKP

Kyllä.

Kristillisdemokraatit

Kyllä. Tähän tavoitteeseen pitää pyrkiä mutta se tulee vaatimaan merkittävästi panostuksia ja teknologista kehitystä varsinkin sähköautojen osalta.

Tähtiliike

Ei.

Mitkä ovat keskeisimmät keinot vähentää tieliikenteen aiheuttamia haitallisia kasvihuonepäästöjä?

Keskusta

Liikenteen päästöjen vähentämisessä on edettävä suunnitelmallisesti, määrätietoisesti, vaiheittain ja myös maltilla. Ilmasto ei pelastu vain sillä, että autoilusta tehtäisiin kalliimpaa. Päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon, huomioiden erilaisten ratkaisumallien vaikutusarvioinnit sekä teknologia ja sen kehittymisnäkymät.

Mikään yksittäinen keino ei riitä, vaan tarvitaan useita ratkaisuja. Yksi vaalikausi ei riitä ratkaisemaan maailmanlaajuista ilmastohaastetta. Siksi Suomeen tarvitaan yli vaalikausien ulottuva parlamentaarisesti sovittu ohjelma. Fossiilisista polttoaineista on siirryttävä uusiutuvaan energiaan. Se on mahdollista polttoaineiden jakeluvelvoitteiden, liikenteen sähköistymisen ja palvelullistamisen sekä tehokkaamman julkisen liikenteen avulla. Päästöjen kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon polttoaineen tuotantotavat. Myös kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä voidaan saavuttaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä.

Tarvitaan pitkäjänteistä ja kestävää elinkeinopolitiikkaa, joka edesauttaa ilmastoystävällisen liikenteen ratkaisuja. Esimerkiksi biokaasuautojen tankkausasemille ja sähköautojen latausasemille voitaisiin myöntää investointitukea.

Liikenteen täyssähköistymisessä haasteena on nykyisen teknologian mukaisten akkujen lyhyt käyttöikä, mineraalien saatavuus, latauspisteiden pieni määrä ja talvesta johtuvat haasteet. Sähköautojen tällä hetkellä korkea hinta on yksi keskeinen hankintaa hidastava tekijä.

Kokoomus

Uusien autojen verotus on siirrettävä kokonaan auton hankinnan verotuksesta autoilun päästöjen verotukseen. Tavoitteena on, että sähköä tai biokaasua käyttävä ajoneuvo on suomalaiselle aina fossiilista polttoainetta käyttävää autoa kilpailukykyisempi vaihtoehto viimeistään 2030-luvulla. Ohjauskeinojen valinnassa tunnistetaan alueelliset erityispiirteet.

Käyttövoimavero on poistettava kaasu- ja sähköautoilta. Haluamme tukea auton muuntamista kaasuautoksi määräaikaisesti konversiotuella. Työsuhdeautoihin vaikuttamalla voidaan muuttaa merkittävästi Suomeen uusina rekisteröitävien autojen ominaisuuksia ja saada uuden tekniikan autoja muutamassa vuodessa käytettyjen autojen markkinoille. Tämän vuoksi työsuhdeautojen verotusarvo tulisi porrastaa jyrkästi päästöjen mukaan.

SDP

Autokannan uusiutuminen tekniikan kehittyessä, tämän tukeminen maltillisin verotusmuutoksin, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittäminen, kaupunki- ja palvelurakenteen kehittäminen, rautatieliikenteen lisääminen yhteyksiä nopeuttamalla.

Siniset

Liikenteen päästöjä vähennetään ensisijaisesti autoveron poistolla ja pysyvällä romutuspalkkiolla.

Perussuomalaiset

Suomen nettopäästöt ovat vähentyneet yli 50 % vuodesta 1990, kun EU:n keskiarvo oli vain 26 %. Ilmastopolitiikan vaatimus enemmän ja nopeammin maksaa suomalaisille poskettomasti. Ensimmäisenä maksumiehiksi laitetaan jälleen autoilijat. Enemmän ja nopeammin tarkoittaa jatkuvia korotuksia bensiinin ja dieselin pumppuhintoihin. Hallitus on jo esittänyt, muiden puolueiden paitsi perussuomalaisten tukemana, että Suomi irrottautuu EU:n yhteisrintamasta enemmän kuin tuplaamalla biopolttoaineen osuuden polttoaineessa suhteessa EU-tavoitteeseen. Suomeen säädettävä pakkolaki tarkoittaa 30 % sekoitevelvoitetta vuonna 2030, kun se EU:ssa on 14 %. Pakkolaki nostaa Suomessa tankattavan dieselin hintaa kesäkaudella 30 senttiä/l ja talvilaadulla jopa 50 senttiä/l. Tässä ei ole mitään järkeä eikä ilmastopoliittista tarvetta.

Liikenteen osuudeksi ei-päästökauppasektorissa on laskettu 40 % eli 11 miljoonaa tonnia. Liikenteessä on päästöt vähentyneet autokannan uusiutumisen kautta jo paljon. Esim. vuosina 2013–2014 yli miljoona tonnia. Perussuomalaisten ajamalla autoveron alennuksella on tulevina vuosina merkitystä myös ilmastopoliittisesti.

Vihreät

Fossiilisista polttoaineista irtautumiseen tarvitaan sekä liikennejärjestelmän kehittämistä että teknisiä ratkaisuja. Henkilöautoliikenne on pyrittävä sähköistämään mahdollisimman nopeasti. Tulevaisuus on pääsääntöisesti sähköauton. Tämän muutoksen nopeuttamiseksi tarvitaan veroetuja ja hankintatukia sekä satsauksia latausverkkoon. Sähköautot tulisi vapauttaa auto- ja ajoneuvoverosta määräajaksi. Erityisesti raskaassa liikenteessä tarvitaan kuitenkin kestävästi tuotettuja biopolttoaineita. Biokaasun käyttöä voitaisiin tukea Ruotsin tapaan, sillä nesteytetty biokaasu on käyttökelpoinen ratkaisu jo nyt. Kaupunkiseutujen joukkoliikenne on sähköistettävä ripeästi. Ylipäätään tarvitaan panostuksia joukkoliikenteeseen sekä teillä että raiteilla ja pyöräilyn sekä kävelyn olosuhteiden parantamiseen.

Vasemmistoliitto

Koko liikennejärjestelmän tulee muuttua vähäpäästöiseksi. Ensiksi tulee toteuttaa nopeimmin vaikuttavat keinot, eli saada kaupungeissa ihmiset liikkumaan jalkaisin, julkisilla, pyörällä, yhteiskäyttöautoilla ja sähköautoilla. Tähän päästään, kun tehdään muutoksia koko järjestelmään: parannetaan julkista liikennettä, tehdään liikenteen veroihin ja maksuihin päästöihin perustuva uudistus, otetaan käyttöön ruuhkamaksut suurilla kaupunkiseuduilla.

RKP

Yksi keskeinen toimi vähentää liikenteen päästöjä on autokannan uusiutuminen vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla. Suomen tavoitteena on, että meillä olisi vuonna 2030 vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa (täyssähköautot, vetyautot ja ladattavat hybridit) ja vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa. Ehdotammekin täyssähkö-, vety- ja kaasuautoille hankintatukea, joka kohdistuisi niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Kristillisdemokraatit

Autokannan uudistaminen lisäämällä kannustimia vähäpäästöisten autojen hankintaan. Joukkoliikenteen, liikennejärjestelmien ja liikenteen palveluiden kehittäminen on samoin keskeistä.

Tähtiliike

Biopolttoaineet, vety.

Kannatatteko seuraavien keinojen käyttöä tulevalla hallituskaudella?

A) Vanhojen autojen romutuskampanja valtion tuella KYLLÄ / EI

B) Valtion tuki täyssähköautojen hankintaan KYLLÄ / EI

C) Valtion tuki kaasuautojen hankintaan KYLLÄ / EI

D) Valtion tuki ladattavien hybridiautojen hankintaan KYLLÄ / EI

E) Käytettyjen autojen tuonnin rajoittaminen KYLLÄ / EI

 

Keskusta

A, Kyllä

B, Ei

C, Ei

D, Ei

E, Ei

Kokoomus

A, Kyllä

B, Kyllä

C, Kyllä

D, Kyllä

E, Ei

SDP

A, Kyllä, konseptia uudistettava.

B, Kyllä, rajallisesti.

C, Ei, jakeluverkko suurempi haaste, konversioiden tukeminen järkevää.

D, Kyllä, rajallisesti

E, Ei, EU:n sisämarkkinoilla tuontia on vaikea rajoittaa.

Siniset

A, Kyllä

B, Kyllä

C, Kyllä

D, Kyllä

E, Kyllä

Perussuomalaiset

A, Kyllä

B, Ei

C, Ei

D, Ei

E, Ei

Vihreät

A, Kyllä

B, Kyllä

C, Kyllä

D, Ei

E, Ei. Käytettyjen autojen tuontia ei voi suoraan ryhtyä rajoittamaan EU-sääntelyn vuoksi, mutta veroratkaisuilla voidaan vaikuttaa tuonnin houkuttelevuuteen.

Vasemmistoliitto

A, Kyllä

B, Ei, mikäli sähköautojen määrä ei lähde nousuun odotetulla tavalla, täytyy myös hankintatukea harkita uudelleen.

C, Ei

D, Ei

E, Ei. Autokanta täytyy saada uudistumaan huomattavasti nykyistä nopeammin. Haluamme panostaa sähkö- ja kaasuautojen latausinfrastruktuurin rakentamiseen, tukea kaasu- ja etanoli-konvertioita sekä muuttaa työsuhdeautot sähköautoiksi, koska se mahdollistaa käytettyjen sähköautojen markkinan synnyn.

RKP

A, Kyllä

B, Kyllä

C, Kyllä

D, Kyllä

E, Ei

Kristillisdemokraatit

A, Kyllä

B, Kyllä

C, Kyllä

D, Kyllä

E, Ei

Tähtiliike

A, Kyllä

B, -

C, -

D, -

E, -

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat