24.10.2021

Vaarallisesta pysäköinnistä korkeampi pysäköintivirhemaksu?

pysäköinti 2021

Helsingissä luodaan linjauksia uudeksi pysäköintipolitiikaksi ja pohditaan, tulisiko pysäköintivirhemaksut porrastaa haitan vakavuuden mukaan? Asiantuntijan mukaan haittaporrastus on ongelmallista.

Helsingissä luodaan linjauksia uudeksi pysäköintipolitiikaksi tuleviksi vuosiksi. Pysäköintipolitiikkaan liittyy kiinteästi myös pysäköintivirhemaksujen keräämistavat ja pysäköintivirhemaksujen eurotaso.

Taustalla on Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 -dokumentti, joka on kattava viisikymmensivuinen luonnosdokumentti. Luonnoksen mukaan pysäköintivirhemaksu tulisi tulevaisuudessa porrastaa teon haitan vakavuuden mukaan siten, että pysäköintivirhemaksu olisi suurempi muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantavasta pysäköinnistä.

Luonnoksessa luetellaan esimerkkejä: ”Kärkipäässä ovat liikenneturvallisuuden vaarantava (suojatie, pysäyttämiskielto) pysäköinti, pysäköinti LE-paikalle, pysäköinti joukkoliikennettä (raitiotieliikennettä) estäen, pysäköinti jalankulku- ja pyöräliikenneväylällä (tämä on käytännössä hankalaa, koska laki sallii nykyisin pysäyttämisen tietyin ehdoin), väärinpysäköinti kuormauspaikkaliikennemerkillä osoitetulle paikalle.”

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Lakimuutos vaaditaan

Aie maksun porrastamisesta ei käy ihan käden käänteessä, sillä pysäköintivirhemaksun porrastaminen edellyttää lakimuutosta.

Kesällä 2020 käyttöön otetun Uuden tieliikennelain mukaan liikennevirhemaksun suuruus on rikkomuksen laadusta riippuen 20–200 euroa. Luonnoksen mukaan pysäköintivirhemaksu olisi rinnastettavissa vastaavan liikenteen ohjauslaitteen noudattamatta jättämisen liikennevirhemaksuun: ”Pysäköintivirhemaksun tulisi myös olla vähintään saman suuruinen kuin liikennevirhemaksu kieltomerkin noudattamatta jättämisestä.”

Asiantuntija: haittaporrastus ongelmallista

Liikenneoikeuteen perehtynyt asiantuntija, asianajaja Risto Tuori kävi Moottorin pyynnöstä lävitse linjaukset Helsingin pysäköintipolitiikaksi. Hän huomauttaa, että sanktiojärjestelmän kannalta pysäköintivirhemaksu voi olla pienempi, muttei suurempi kuin liikennevirhemaksu muun liikennemerkin rikkomisesta.

– Onko sitten 100 euroa kohtuuton seuraamus? Ruotsissa vastaavan pysäköintivirhemaksun korkein määrä on tuhat kruunua, joka nykyisellä kurssilla on aika tarkkaan 100 euroa, Tuori pohtii.

Liikenneoikeusyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Tuori pitää ongelmallisena pysäköintivirhemaksujen porrastamista pysäköintivirheen haitan tai vaarallisuuden mukaan.

– Silloin teko olisi rangaistavaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena päiväsakoilla paitsi, jos vaaran arvioidaan olevan vähäinen. Vaaran ja haitan arviointiin pitäisi olla selkeät perusteet, Tuori huomauttaa.

Näyttöriidat osapuolten kesken ovat kuitenkin selkeytyneet.

– Nykyisin pysäköinninvalvojat kuvaavat kiitettävän hyvin pysäköintivirheet, joten niiden arviointi jälkikäteen on varmempaa kuin pelkkä sanallinen selostus, Tuori arvioi.

Seuraamus nyt 20–80 euroa

Pysäköintivirhemaksun suuruus on nykyisin 20 euroa, mutta sisäministeriön päätöksellä se voi olla 60 euroa ja sellaisissa kaupungeissa kuten Helsingissä, joissa on useampi pysäköinnin maksuvyöhyke, kalleimmalla maksuvyöhykkeellä enintään 80 euroa.

Helsingissä pysäköinnin kalleimmalla maksuvyöhykkeellä pysäköintivirhemaksu on nykyisin 80 euroa ja muualla 60 euroa.

Vastaavasti Liikennevirhemaksu kieltomerkin noudattamatta jättämisestä on nykyisin 100 euroa.

Ilman lakimuutosta pysäköintivirhemaksua ei voida enää korottaa. ”Tavoitteena on aikaansaada tämän osalta lakimuutos.” luonnoksessa linjataan.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ota kantaa ja vaikuta!

Oman mielipiteensä pysäköinnistä voi kertoa Kerrokantasi-verkkopalvelussa 21.11.2021 asti.

Pysäköintipolitiikan luonnosta koskevat kyselyn tulokset analysoidaan, ja niiden perusteella luonnokseen tehdään tarvittaessa muutoksia. Pysäköintipolitikka on tarkoitus hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnassa alkuvuonna 2022, minkä jälkeen se hyväksytään vielä kaupunginhallituksessa.

Yli 15 km/pysäköinninvalvoja ja valvottavaa tulee lisää

Luonnoksessa kannetaan huolta valvonnasta: ”Pysäköinnin tarkastajaresursseja tulee olla riittävästi, jotta valvonta on hyvällä tasolla ja näkyvää.”

Helsingin pysäköinninvalvonnassa on 78 tarkastajan virkaa. Valvottavana heillä on 4 500 katua ja noin 1 500 katukilometriä, joten suhdeluvuksi tulee yli 15 km/virka. Pysäköinnintarkastajat kirjoittavat vuosittain 160 000 pysäköintivirhemaksua ja dokumentoituja valvontatapahtumia on miljoona.

Dokumentoitujen valvontatapahtumien kuten rekisterinumeron perusteella tehtyjä tarkistuksia mm. pysäköintimaksun/-luvan voimassaolosta lisäksi valvontaa tehdään silmämääräisesti.

Pysäköinninvalvontaa tehdään kaikkina päivinä, useassa vuorossa. Arjen muutokset vaikuttavat myös pysäköinnin valvontaan. Ihmisten elämä on muuttunut kohti 24/7-yhteiskuntaa. Helsinki on kaupunkina hyvin erilainen esimerkiksi sunnuntaisin kuin 5–10 vuotta sitten.

”Aiemmin riitti selvästi pienempi määrä pysäköinnintarkastajia esimerkiksi viikonloppuisin, koska palvelut olivat kiinni ja liikenne vähäistä.” luonnosdokumentissa todetaan.

Valvonnan tarve vain kasvaa, sillä asukas- ja yrityspysäköintitunnus on laajentunut uusille alueille. Luonnos tuo esiin, että tunnusten valvonta on työläämpää ja vie enemmän aikaa kuin liikennemerkkien mukaisen toiminnan valvonta. ”Valvottava alue on laajentunut merkittävästi uusien isojen asuinalueiden rakentumisen myötä ja tämä jatkuu myös tulevaisuudessa, muun muassa Jätkäsaari, Kalasatama, Herttoniemenranta, Kuninkaantammi, Kruunuvuorenranta, Hernesaari.”

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Helsingin Pysäköintipolitiikka 2022 / Luonnos 10.9.2021 

a:3:{i:0;s:6:"102082";i:1;s:6:"100584";i:2;s:6:"100783";}

Luetuimmat