4.9.2022

Vakuutusyhtiön teki havainnon sähköautoista: onnettomuusriski kasvaa

Sähköautojen lisääntynyt määrä näkyy myös vakuutusyhtiöiden tilastoissa. Sähköautoilla kolaroidaan noin puolitoistakertaisesti polttomoottoriautoihin nähden.

Sähköautojen kuljettajalla on jonkin verran korkeampi riski joutua onnettomuuteen kuin polttomoottoriautojen kuljettajilla. Vaikka sähköautojen osuus kaikista sattuneista ajoneuvovahingoista on vielä pieni johtuen sähköautojen pienestä määrästä, vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutuksen mukaan riski ajoneuvovahinkoon on sähköautolla kuitenkin suurempi kuin polttomoottoriautoilla.

Vuodesta 2020 vuoteen 2021 Pohjola Vakuutuksen vakuuttama täyssähköautokanta kasvoi noin 73 prosenttia. Sähköautokannan kasvaessa myös vahinkojen määrä nousi 77 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Sähköautot kiihtyvät nopeammin

Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) teki jo vuonna 2019 selvityksen, jonka mukaan sähköautojen vahinkotiheys oli noin 1,5-kertainen verrattuna muulla käyttövoimalla kulkeviin autoihin. Suurempaan onnettomuusriskiin vaikuttaa muun muassa se, että sähköautot kiihtyvät tehokkaan ja nopeasti reagoivan sähkömoottoritekniikan ansiosta nopeasti.

Liikennevakuutuskeskuksen selvityksessä todettiin myös, että autojen uusi teknologia voi luoda myös vääristyneen turvallisuuden tunteen ja saada kuljettajan ottamaan turhia riskejä.

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan lähes kolmannes täyssähköautoista on pääkaupunkiseudulla, mikä nostaa myös selvästi vahinkojen määrää. Kaupunkiajossa tapahtuu paljon törmäyksiä sekä erilaisia parkkipaikkavahinkoja.

– Autoon ja sen uuteen tekniikkaan kannattaa totutella rauhassa. Polttomoottoriautoon tottuneelle sähköauton kiihtyvyys saattaa tulla yllätyksenä. Kannattaa myös muistaa, että sähköauto on hyvin hiljainen, mikä saattaa vaikeuttaa kevyen liikenteen ja näkövammaisten mahdollisuuksia havaita lähestyvä sähköauto, neuvoo Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisen johtaja Kristian Hiljander.

Sähköautoja hankitaan nyt eniten perheiden käyttöön 30–49-vuotiaiden keskuudessa.

Sähköautojen korjaaminen kalliimpaa

Sähköautojen korjauskustannukset ovat edistyneen teknologian vuoksi korkeammat kuin polttomoottorikäyttöisten autojen. Esimerkiksi sattunut tuulilasivahinko voi olla kustannuksiltaan korkeampi korvata sähköautossa kuin polttomoottoriautossa, sillä uutta teknologiaa edustavien autojen tuulilaseissa on paljon tekniikkaa ja kuljettajaa avustavia järjestelmiä, kuten kameroita, kaistavahteja ja tuulilasinäyttöjä.

Nämä järjestelmät joudutaan kalibroimaan tuulilasin vaihtotöiden yhteydessä, mikä nostaa korjauksen hintaa. Pohjola Vakuutuksen mukaan nykyään hieman yli 15 prosenttia kaikista lasivahingon vaihtotöistä sisältää kalibrointitöitä, sähköautoissa osuus on selvästi suurempi, yli 20 prosenttia.

Liikennevahinkokeskuksen tekemässä selvityksessä kävi ilmi, että vielä vuonna 2019 sähkökäyttöisten henkilöautojen vauriokorjauskustannukset olivat törmäysvahingoissa noin 1,5-kertaiset muun käyttövoiman henkilöautoihin verrattuna. Korjauskustannukset ovat nyt laskeneet, kun sähköautot ovat yleistyneet, valikoima kasvanut ja niiden volyymi noussut.

– Sähkökäyttöisten henkilöautojen vauriokorjauskustannukset ovat tällä hetkellä noin kolmanneksen korkeammat kuin vastaavan ikäisten, muiden käyttövoimien henkilöautojen. Korjauskustannuksissa on kuitenkin merkkikohtaisia eroja, Hiljander sanoo.

Edistyksellisen, uuden teknologian korjaaminen on aina alkuun kalliimpaa, erityisesti akkujen korjauskustannukset ovat korkeita. Autoja joutuu myös tästä syystä useammin lunastukseen.

– Lunastettujen sähköautojen jälkimarkkinat eivät ole vielä yhtä kehittyneet kuin polttomoottoriautojen. Niitä ei siis saa samalla tavalla myytyä eteenpäin varaosiksi tai korjattaviksi kuin polttomoottoriautoja, Hiljander kertoo.

Lähde: Pohjola Vakuutus

Luetuimmat