19.9.2016

Valtaosa liikenteen itsemurhista sattuu raideliikenteessä

Juna

Ajoterveyden arviointi tärkeätä itsemurhien ehkäisyssä

Suomessa tehtiin vuonna 2014 yhteensä 789 itsemurhaa, joista noin 10 prosenttia tapahtui liikenteessä. Kaikkien itsemurhien määrä on laskenut vuosituhannen alusta noin kolmanneksen, mutta liikenteen itsemurhissa ei vastaavaa kehitystä ole havaittavissa.

Trafin, liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenneturvan uudesta selvityksestä käy ilmi, että noin kaksi kolmasosaa liikenteen itsemurhista tapahtuu raideliikenteessä ja yksi kolmasosa tieliikenteessä.

Tuoreen selvityksen tavoitteena on muodostaa yleiskuva tie- ja raideliikenteen itsemurhiin liittyvistä tekijöistä ja jatkotutkimustarpeista.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mukana myös sivullisia

Raideliikenteessä itsemurhaonnettomuudet ovat yleensä junan alle jäämisiä ja tieliikenteessä useimmiten törmäyksiä raskaaseen ajoneuvoon. Näissä tapauksissa osallisena on myös sivullisia kuten ajoneuvon, junan- tai metronkuljettajia.

Tieliikenteessä itsemurhan tehneellä on usein elämän hallintaan liittyviä ongelmia. Esimerkiksi päihteiden käyttö sekä mielenterveys- ja ihmissuhdeongelmat ovat yleisiä. Taustat ovat samankaltaisia kuin itsemurhan tehneillä yleisesti.

Keskeistä tunnistaa ongelmat

Liikenteen itsemurhien ehkäisyssä on keskeistä tunnistaa itsemurhavaarassa olevat henkilöt ja ohjata heidät asianmukaiseen hoitoon riittävän ajoissa. Masennuksen ja päihdeongelmien hoito on tärkeää, kuten myös läheisten ja yhteiskunnan tuki sekä helposti saatava kriisiapu.

Hoitavien lääkärien haasteena on huomioida potilaansa kyky toimia turvallisesti ajoneuvon kuljettajana. Tämä korostuu Trafin uusissa lääkäreille suunnatuissa ajoterveysohjeissa.

– Mikään yksittäinen toimenpide ei kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan laaja-alaista eri toimijoiden yhteistyötä ja useita erityyppisiä toimenpiteitä. Tärkeää on muistaa, että itsemurhavaarassa olevan henkilön tunnistamisen ja hoitoonohjauksen voi tehdä kuka tahansa, niin viran puolesta asiaa hoitava kuin sivullinenkin, Trafin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari muistuttaa.

www.trafi.fi/tieliikenne/ajoterveysohjeet_laakarille

www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2016_tutkimukset/tie-_ja_raideliikenteen_itsemurhat

Luetuimmat