12.12.2018

Valtiovarainministeriö tyrmää liikenteen ilmastoraportin

Liikenne kehä

Valtiovarainministeriön mukaan tänään julkaistu, liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän raportti ei ole toteuttamiskelpoinen ja valtaosa ohjauskeinoista on täsmentymättömiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön ohjaaman työryhmän loppuraportti vauhdittaisi nollapäästöisten autojen yleistymistä kovin keinoin. Keinovalikoimasta löytyvät niin veronkorotukset, tiemaksut kuin myyntikiellotkin. Toki myös kannusteita tarjotaan rinnalle.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Eripurainen työryhmä

Suositukset eivät saaneet työryhmässä varauksetonta kannatusta, sillä valtiovarainministeriö jätti eriävän mielipiteensä. Sen allekirjoittanut erityisasiantuntija Ilari Valjus muistuttaa kriittisesti, että ehdotettujen toimenpiteiden ja ohjauskeinojen ei voida katsoa muodostavan toteuttamiskelpoista ohjelmaehdotusta, joka poistaisi liikenteen päästöt kokonaan vuoteen 2045 mennessä kustannustehokkaalla tavalla.

”Valtaosa toimenpiteistä ja ohjauskeinoista on sen verran täsmentymättömiä, ettei niiden aikaansaamista päästövähenemistä ja käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista pystytä esittämään arvioita”, eriävässä mielipiteessä muistutetaan.

Valjus kummastelee myös sitä, että työryhmä ei ota toimenpiteiden yksityiskohtaisiin sisältöihin kantaa. Raportin vaikutusarviot ovat monilta osin puutteellisia ja pintapuolisia.

Heikkouksista Valjus ottaa esimerkiksi sen, että raportissa on yhdeksi keskeiseksi alatavoitteeksi valittu autokannan uusiutumisen huomattava nopeutuminen, vaikka raportissa ei ole käytännössä lainkaan analysoitu autokannan uusiutumisen nopeuteen vaikuttavia asioita eikä uusiutumisnopeuden merkitystä kasvihuonekaasupäästöjen kannalta.

Hankintatuet kalliita ja ongelmallisia

Eriävän mielipiteen mukaan osa toimenpide-ehdotuksista voi olla ongelmallisia, kun asiaa tarkastellaan julkisten varojen käytön näkökulmasta. Päästöjen vähentämisen edistämiseksi esimerkiksi esitetään useita tukia, kuten sähköautojen hankintatukia.

”Kulutustukia voidaan pitää yleisellä tasolla ongelmallisina politiikkainstrumentteina, koska - - epäselväksi usein jää, miksi juuri tiettyä kotitalouksien kulutusta pitäisi tukea veronmaksajien rahoilla jonkin toisen kulutuksen sijaan.”

Puutteena tuodaan esiin myös se, ettei raportti juurikaan sisällä analyysia, joka vertailisi toimenpidelistauksen toimenpiteitä ja ohjauskeinoja toisiinsa, eikä analyysia, joka tarkastelisi toimenpiteiden keskinäistä yhteensopivuutta liikenteen päästövähennystavoitteen ja kustannustehokkuuden periaatteen soveltamisen näkökulmasta.

Lisätyötä vaaditaan

Eriävän mielipiteen mukaan kunnianhimoiseen päästöttömän liikenteen tavoitteeseen pääseminen edellyttää raportissa esitetyn monenlaista jatkojalostamista.

”Toimenpiteisiin ja ohjauskeinoihin liittyviä valintoja, mitoitusta, vaikutuksia, riskejä ja näkökohtia tulee jatkotyössä selvittää huolellisemmin kuin mitä työryhmän loppuraportissa on pystytty tekemään.”

Teksti: Marko Jokela Kuva: Moottorin arkisto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat