7.7.2019

Vanhojen autojen katsastusmuutosehdotusta muokattu – tällaista ehdotetaan nyt

museoauto_kulttuuriajo_MJ_2019

Liikenne- ja viestintäministeriö ruukkasi ehdotustaan vanhojen autojen ja O2-luokan perävaunujen katsastusmuutoksesta lausuntokierroksen pohjalta. Uusi ehdotus säilyttäisi muun muassa perävaunujen katsastusvelvollisuuden.

Liikenne- ja viestintäministeriö jätti tammikuussa lausuntopyynnön luonnoksestaan valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta.

Lausuntopyynnön tarkoituksena oli saada lausuntoja asetusehdotuksesta, jonka mukaan O2-luokan perävaunut ja muut kuin luvanvaraisessa käytössä olevat yli 40-vuotiaat ajoneuvot vapautettaisiin määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta.

Perusteena ehdotukselle pidettiin O2-luokan perävaunujen kohdalla sitä, ettei EU:n katsastusdirektiivi edellytä kyseisten perävaunujen määräaikaiskatsastusta. Yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen kohdalla perusteella pidettiin niiden vähäisiä keskimääräisiä ajokilometrejä. Kesä- ja marraskuussa 2016 tehtyjen ajoneuvohavaintojen perusteella on arvioitu, että 40-vuotiailla ajoneuvoilla ajetaan noin 1 100 kilometriä vuodessa ja 45- ja 50 –vuotiailla noin 550 km vuodessa.

Saatujen lausuntojen perusteella liikenne- ja viestintäministeriö on säilyttänyt nyt uudelle lausuntokierrokselle lähtevässä ehdotuksessa O2-luokan perävaunujen katsastusvelvollisuuden. Lisäksi muutoksia on tehty vanhojen raskaiden ajoneuvojen katsastusvelvoitteissa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ei helpotuksia raskaalle kalustolle

Uuden ehdotuksen mukaan kaikkien luvanvaraisessa käytössä olevien yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen lisäksi saman ikärajan puitteissa olevat museorekisteröimättömät linja-autot, kuorma-autot ja raskaat perävaunut tulee määräaikaiskatsastaa.

Uuden ehdotuksen mukaan asetus tulisi voimaan 20.5.2020.

Lausuntopyyntö on nähtävissä osoitteessa lausuntopalvelu.fi ja sen lausuntoaika päättyy 23.8.2019. Kaikki organisaatiot ja kansalaiset voivat antaa lausuntoja. Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö Kuva: Marko Jokela

Luetuimmat