23.6.2024

Yli 7 000 euron vaatimus lähes 10-vuotiaan auton vian korjaamisesta, oman ajan käytöstä sekä mielipahasta – kuluttajariitalautakunta ratkaisi

Kuva Moottori
Alfa Romeo Giulietta

Alfa Romeo Giulietta -merkkisellä autolla oli ajettu vajaa 115 000 kilometriä, kun siinä ilmeni jäähdyttäjän vika.

Autokaupat tapahtuivat vuoden 2023 toukokuussa. Kuluttaja osti merkkiliikkeestä vajaa 10 vuotta vanhan Alfa Romeo Giulietta -merkkisen auton. Vuosimallin 2016 auton mittarilukema oli kaupantekohetkellä 114 000 kilometriä. Kuluttaja maksoi autosta 22 988 euroa, joka sisälsi kuluttajan ostamaa lisäturvaa 1 899 euron edestä sekä 189 euron toimituskulut.

Auton jäähdytinjärjestelmässä ilmeni vika vajaa puoli vuotta autokauppojen jälkeen. Auton ostanut naisasiakas totesi Alfan jäähdytysjärjestelmässä vian 21. syyskuuta. Viasta hän ilmoitti autoliikkeelle runsas viikkoa myöhemmin, 29. syyskuuta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Korjaamo totesi valmistusvian

Kuluttajan ostaman lisäturvan olisi pitänyt korvata esimerkiksi jäähdytysjärjestelmään liittyvät äkilliset ja odottamattomat vauriot. Kuluttaja oli ostanut lisäturvan 12 kuukaudelle tai 20 000 ajokilometrille.

Vian ilmettyä auto toimitettiin kotkalaisen autokorjaamon hoiviin. Autokorjaamo totesi, että auton jäähdytysjärjestelmässä on valmistusvika. Jäähdyttäjän muovisuojus oli ajan mittaan vaurioittanut jäähdytysjärjestelmän kennoa, ja näin ollen kenno puhkesi ja jäähdytysnesteet katosivat järjestelmästä. Autokorjaamo totesi, että jäähdytysjärjestelmän vaurio oli syntynyt täysin suljetussa tilassa eikä ulkoinen tekijä voinut aiheuttaa vauriota.

Jäähdytysjärjestelmän pettäminen aiheutti kuluttajalle sen, että auto jätti tielle. Korjaamolle auton saamiseksi, kuluttaja joutui turvautumaan hinauspalvelun apuun. Tästä syntyi 400 euron kustannus, jota kuluttaja vaati auton myyneeltä liikkeeltä.

Kaikkiaan 7 400 euron vaatimus

Kuluttajan vaatimukset eivät loppuneet myöskään tähän. Sen lisäksi hän vaati myyjäliikkeeltä 2 000 euron korvausta omasta työajasta, jonka hän oli käyttänyt asian selvittämiseen. Tämän lisäksi kuluttaja vaati myyjäliikkeeltä 2 000 matkustuskuluista ja 2 000 euroa myös mielipahasta. Varsinaisen vian korjaamisesta kuluttajan vaatimus oli 1 000 euroa. Yhteensä kaikesta kuluttaja kohdisti 7 400 euron suuruinen vaatimuksen auton myynyttä liikettä kohtaan.

Myöhemmin kuluttaja pehmensi vaatimustaan, esimerkiksi mielipahaa hän ei enää tässä vaiheessa ilmeisesti kokenut. Hän teki autoliikkeelle sovintoehdotuksen, että autoliike korvaisi hänelle korjauskulut, ylimääräiset matkakustannukset, puhelinkulut sekä käytetyn työajan. Sovintoehdotuksen suuruus euromääräisesti oli 3 500 euroa.

Myyjä kiisti tämänkin vaatimuksen ja tarjoutui korvaamaan auton korjauskulut kuluttajan ostamasta käyttöturvasta myös kuluttajan omavastuun osalta. Autoliike oli myös omassa vastauksessaan sitä mieltä, että vaurion aiheuttaja olisi joku ulkoinen tekijä. Auton korjaaminen eli jäähdyttäjän vaihto maksoi kotkalaisella autokorjaamolla 675 euroa ja sen autoliike oli valmis ottamaan kontolleen.

Kuluttajariitalautakuntaa tarvittiin

Tämä ei kuitenkaan kuluttajaa miellyttänyt. Koska ostajan ja myyjän välille ei syntynyt sopua asiassa, kuluttaja vei asian kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta arvioi tavaran virhettä tavanomaiseen tapaan osapuolen välisen sopimuksen sisällön näkökulmasta. Yleensä käytetyn tavaran kaupassa ei sovita yksityiskohtaisesti, minkälainen tavaran on oltava ja virheen olemassaoloa arvioidaan kuluttajasuojalain viidennen luvun mukaan. 

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset. Kun kysymys on käytetystä autosta, ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko ajoneuvon kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa.

Kuluttajariitalautakunta myös toteaa, että myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista kulumisesta. Lisäksi arvioinnissa tulee ottaa myös huomioon, onko ajoneuvon hinta yleisen hintatason mukainen.

Lisäksi tavaran huolto sekä hoito vaikuttavat sen kuntoon. Kuluttajariitalautakunta myös toteaa, että ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun ajoneuvoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi ajoneuvon ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kaupan kohde oli virheellinen

Kuluttajariitalautakunta toteaa päätöksessään, että se katsoo kyseisessä asiassa tulleen näytetyksi, että kaupan kohde on vikaantunut ratkaisupyynnössä kerrotulla tavalla. Jäähdytysjärjstelmän kennon rikkoutuminen aiheutui sen vieressä olevan muovisuojuksen hankaamisesta kennoa vasten. Lautakunta toteaa, että kaupan kohde on ollut virheellinen kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla.

Koska tuote oli virheellinen, kuluttajariitalautakunnan täytyi arvioida myös hyvityksen määrää. 

Hyvityksen määrän arvioinnin kuluttajariitalautakunta perusteli ilmenneen virheen laadun ja merkityksen ohella myös kauppahintaan sekä ostajan aiheellisiin odotuksiin. Vaurio sisältyy kuluttajan ostaman lisäturvan korvauspiiriin. Kuluttajariitalautakunta kirjoittaa päätöksessään, että kuluttaja ei ole esittänyt näyttöä ja selvitystä korjauskulun lisäksi muista mahdollisista virheeseen liittyvistä kuluista. Oman ajan käyttö ja mielipaha eivät ole kuluttajariitalautakunnan mukaan tavaran virheen perusteella korvattavaa vahinkoa. Lisäksi kuluttajariitalautakunta toteaa, että myyjä on todennut korvaavansa korjauskustannukset ilman lisäturvan omavastuun vähentämistä. Saadun selvityksen perusteella arvioituna lautakunta pitää tätä riittävänä hyvityksenä.

Kuluttajan alkuperäinen vaatimus 7 400 euron korvauksesta kutistui siis 675 euroon.

Kuluttajariitalautakunnan antamat ratkaisut ovat suosituksia, eikä lautakunta ole tuomioistuin. Noin 80 prosenttia elinkeinonharjoittajista noudattaa kuluttajariitalautakunnan antamia suosituksia.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat