6.9.2023

Ylityspaikkoja lisää Raide-Jokerin myötä – tiedätkö kuka väistää?

Ylityspaikka_Helsinki_risteys_9_2023_Teppo_Vesalainen
Ensin suojatie vasemmalta oikealle menevän ajoradan yli, sitten ylityspaikka molempiin suuntiin menevien raitiotiekiskojen yli, sitten suojatie oikealta vasemmalle menevän ajoradan yli ja viimeisenä suojatie kaksisuuntaisen pyörätien yli. Kuva on Eliel Saarisen tieltä Pohjois-Haagasta.

Mysteeri monelle ja kaikkea muuta kuin suojatie. Sitä on ylityspaikka, jotka yleistyvät Helsingissä liikennöintinsä aloittavan Raide-Jokerin reitillä.

Pääkaupunkiseudun Raide-Jokerin tulon myötä ylityspaikat yleistyvät. Ylityspaikat vaativat sekä raitiovaunujen kuljettajilta että kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä uuden opettelua ja totuttelua sekä varovaisuutta.

Raitiovaunukiskojen ylityspaikka on monelle vielä toistaiseksi uusi tuttavuus, vaikka niitä on ollut käytössä niin Helsingissä kuin Tampereellakin. Ylityspaikkaa ei pidä sekoittaa suojatiehen tai pyörätien jatkeeseen, koska väistämissäännöt näillä ovat erilaiset.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Raitiovaunun etujen vuoksi

Merkitsemällä raitiovaunukiskojen ylityskohtiin ylityspaikkoja suojatien tai pyörätien jatkeen sijaan pyritään sujuvoittamaan raitiovaunun kulkua.  Mikäli esimerkiksi pysäkin välittömässä läheisyydessä käytettäisiin suojatietä, aiheuttaisi raitiovaunusta – tietyillä vilkkaimmilla pysäkeillä – suojatielle purkautuva ihmismassa raitiovaunulle helposti minuutin viivästyksen.

Kun tällaisia pysäkkejä on reitin varrella useita, alkaa seisahtelu vaikuttamaan aikatauluissa pysymiseen ja matka-aikoihin.

Ylityspaikka_Helsinki_risteys_9_2023_Teppo_Vesalainen
Pyöräilijän ja jalankulkijan ylityspaikat on merkitty eri värein ja raitiovaunusymbolein. Jalankulkijan kuuluu väistää vain raitiovaunuja – pyöräilijä väistää myös ajoneuvoliikennettä. Kuva Pirkkolan ja Maunulan väliseltä Pirkkolantieltä.

Merkitsemistavoissa valitettavaa kirjavuutta

Ylityspaikalla ei käytetä suojatien tai pyörätien jatkeen tiemerkintää eikä myöskään suojatien liikennemerkkiä. Sen sijaan ylityspaikan kohta eroaa usein väritykseltään muusta tien pinnasta.

– Harmillista on, ettei ylityspaikkojen väritykseen ole selkeää, johdonmukaista, yhtenäistä käytäntöä koko maassa, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla uuden Raide-Jokerin kiskoille rakennetut ylityspaikat ovat pinnoitettu ruskealla betonilla. Lisäksi ylityspaikan pintaan on maalattu valkoisella raitiovaunusymbolit. Raide-Jokeri eli pikaraitiotie 15 on Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välinen noin 25 kilometriä pitkä pikaraitiotie.

Vesalaisen havaintojen mukaan Tampereella näyttäisi käytössä olevan ainakin harmaita ylityspaikkamerkintöjä. Tampereen Ratikan opasvideossa kuitenkin kerrotaan, että ylityspaikat on merkitty punertavalla nupukivellä, joten sellaisiinkin merkintöihin on syytä varautua. Paikoitellen Tampereella on päällysteeseen kiinnitetty myös kevyttä liikennettä ylityspaikoista muistuttavia tarroja.

Oma liikennemerkki tarpeen!

– Merkintäkäytännöt ovat siis varsin monenkirjavia. Tilannetta selkeyttäisi, jos ylityspaikalle olisi oma selkeä merkintätapansa, jota käytettäisiin koko maassa, kaikilla ylityspaikoilla. Suomen oloissa päällysteen pintaan tehtävissä merkinnöissä on myös se huono puoli, että ne peittyvät talvella lumen alle.

Vesalaisen mukaan virallinen ”Ylityspaikka”-liikennemerkki ei olisi ollenkaan huono idea.

Ylityspaikka_Helsinki_risteys_9_2023_Teppo_Vesalainen
Jos jalankulkija lähtee ylittämään tätä kokonaisuutta vasemmalta oikealle, väistävät häntä ensin molemmista suunnista lähestyvät pyöräilijät ja sen jälkeen molemmista suunnista lähestyvät autot. Kiskojen ylityspaikalla jalankulkijan on kuitenkin väistettävä molemmista suunnista lähestyviä raitiovaunuja. Sen jälkeen taas molemmista suunnista lähestyvät pyöräilijät väistävät häntä. Kuva Pirkkolan ja Maunulan väliseltä Pirkkolantieltä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Liikennevalottomalla ylityspaikalla väistetään raitiovaunua

Vesalainen tähdentää, että on olennaista huomata, että ylityspaikalla on aina väistettävä raitiovaunua pois lukien tilanne, jossa ylityspaikalla on liikennevalot.

– Tällöin jalankulkijoille tai pyöräilijöille tarkoitetun valon ollessa vihreä, väistämisvelvollisuus on raitiovaunulla.

Erityisen tarkkana pitää Vesalaisen mukaan olla paikoissa, joissa ylityspaikan välittömässä läheisyydessä ylitetään myös ajorataa. Tällöin on usein tilanne, että ylityspaikan toisessa tai molemmissa päissä on suojatie tai pyörätien jatke.

– Ajorataa lähestyvien ajoneuvojen pitäisi väistää suojatietä ylittäviä jalankulkijoita sekä pyörätien jatkeella pyöräileviä.

Tarkkana väistämisvelvollisuudesta

Kun suojatien tai pyörätien jatkeen päätyttyä tullaan raitiotiekiskojen ylityspaikkaan, onkin väistämisvelvollisuus jalankulkijalla ja pyöräilijällä. Jos ylityspaikan jälkeen on vielä ajoradan ylitys, on tilanne taas toinen.

– Tarkkana siis pitää olla. Ajatusten tulisi jalankulkijallakin olla koko ajan olennaisessa, liikenteessä. Esimerkiksi puhelimeen keskittyminen saattaa varastaa kohtalokkaasti huomiota.

Talvikunnossapito_Helsinki

Painava raitiovaunu ei pysähdy hetkessä

Raitiotiekiskojen yli voi olla myös suojateitä tai pyörätien jatkeita, jolloin suojatieviivoitus tai pyörätien jatke on merkitty kiskojen kohdalle. Toisin kuin ylityspaikalla, suojatietä pitkin kiskoja ylittävää jalankulkijaa tai pyörätien jatketta pitkin kiskojen yli pyöräilevää pyöräilijää raitiovaunun on väistettävä.

– Oli kyseessä sitten ylityspaikka, suojatie tai pyörätien jatke, on syytä muistaa, että painava raitiovaunu ei pysähdy hetkessä, Vesalainen muistuttaa.

Erityisen vaikeaa pysäyttäminen on talven liukkailla sekä syksyn lehtikeleillä, kun puista putoavat lehdet liukastavat kiskojen pintaa.

– Väistämissääntöjen osaaminen, huolellisuus ja omista oikeuksista luopuminen tarvittaessa auttavat välttämään vakavan onnettomuuden.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Teppo Vesalainen / Autoliitto, Moottorin arkisto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat