23.1.2023

Yrittäjät: tiet kuntoon ja sassiin!

Väylien kuntokuuri

Teiden kunnossapitoon tarvitaan lisää rahaa, vaativat yrittäjät. ”Autoilua verotetaan raskaasti, joten teiden pitäisi olla paremmassa kunnossa.”

Yrittäjillä on jämäkkä ja tärkeä viesti päättäjille: teiden kunnossapitoon tarvitaan lisää rahaa – vaikka tämä tarkoittaisi leikkauksia muista julkisen talouden menoista.

Alan edusjärjestö Suomen Yrittäjät teetti kyselyn jäsenistölleen. Yrittäjägallupin viesti on selkeä: teiden kunnon ylläpidon eteen täytyy tehdä toimia ja pian. Kaksi kolmesta vastaajasta /67 %) oli sitä mieltä, että teiden kunnossapitoon tarvitaan lisää rahaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Autoilua verotetaan raskaasti

Suomen Yrittäjien liikennepoliittinen asiantuntija Emma-Stina Vehmanen erittelee kyselyn tulosta.

– Parempi tiestön kunto parantaisi monen yrityksen mahdollisuuksia toimia. Autoilua verotetaan raskaasti, joten teiden pitäisi olla paremmassa kunnossa.

Teollisuuden yrityksistä 80 prosenttia on valmis tiestön parempaan kunnossapitoon, vaikka se vaatisi muualta leikkauksia, todetaan etujärjestön tiedotteessa. 

Tuoreen kyselyn perusteella tiestön kuntoon olivat valmiita satsaamaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen yrittäjät.

– Tulos vastaa hyvin sitä palautetta, mitä saamme yrittäjiltä ympäri Suomea. Tieverkon monin paikoin heikko kunto ja ruuhkaisuus hidastavat ihmisten ja tavaroiden liikkumista ja on jopa turvallisuusriski, Vehmanen sanoo.

Vain 13 prosenttia pk-yrityksistä vastustaa lisäpanostuksia tieverkkoon, vaikka tämä tarkoittaisi leikkauksia muualta.

Raidehankkeet saa kritiikkiä

Raidepanostuksiin suhtaudutaan kyselyn perusteella selvästi tiehankkeita kriittisemmin: niitä vastustaa 43 prosenttia pk-yrityksistä, jos ne tarkoittaisivat leikkauksia muista julkisista menoista.

Joukkoliikenteestä ei ratkaisuksi

Yrityksiltä kysyttiin myös, minkälaiset liikennepanostukset edistäisivät parhaiten yrityksen toimintaedellytyksiä. Eniten toivotaan tiestön kunnon parantamista (50 prosenttia) ja joukkoliikenteen tarjonnan lisäämistä (21 prosenttia).

Joukkoliikenteestä ei ole yrityksille kattavaksi ratkaisuksi, paljastaa kysely.

– Yritykset eivät koe joukkoliikenteen vastaavan niiden liikkumistarpeisiin. Yrittäjägallupin vastaajista vain 25 prosenttia käyttää joukkoliikennettä matkustaessaan asiakastapaamisiin, Vehmanen kertoo.

Erot joukkoliikenteen käytössä ovat odotetusti selkeitä maantieteellisesti ja toimialoittain vertailtuna. Pääkaupunkiseudulla 46 % yrityksistä hyödyntää joukkoliikennettä asiakkaiden luo liikuttaessa.

Eniten joukkoliikennettä hyödynnetään asiantuntijapalveluissa (40 %) ja vähiten rakentamisessa (11 %). Joukkoliikenteen houkuttelevuutta pk-yrityksissä vähentävät erityisesti aikataulut (50 % vastaajista) ja tarjonnan vähäisyys (47 %).

Kehitystä tarvitaan.

– Julkisen liikenteen tulisi kehittyä niin, että yhä useampi pk-yritys voi siirtyä sen käyttäjäksi. Hyvin toimiessaan joukkoliikenne on vähäpäästöinen ja kohtuuhintainen kulkutapa, joka mahdollistaa tehokkaan työskentelyn matkan aikana.

Näin kantoja selvitettiin

Yrittäjägallupin toteutti Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tutkimuslaitos Kantar.

Tiedonkeruu tehtiin 22.11.–30.11.2022. Tutkimukseen vastasi 1 027 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Yrittäjägallup liikenne (joulukuu 2022) 

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat