Moottorikelkka

Ajoneuvot Moottorikelkat Uutinen 22.2.2023

Kyselyn karut tulokset – iso osa moottorikelkkaa ajaneista ei tiedä kelkkailun sääntöjä

Liikenneturvan tekemästä kyselystä käy ilmi, että moottorikelkkailun sääntöjä ei tiedetä – edes pääpiirteissään.

Jopa kaksi viidestä moottorikelkalla ajaneista ei koe tuntevansa lajin sääntöjä edes pääpiirteissään, käy ilmi Liikenneturvan kyselystä.

Liikenneturva kysyi vuoden 2022 lopulla marraskuussa suomalaisten kokemuksia moottorikelkkailusta. Hieman vajaa puolet kyselyyn vastanneista oli ajanut kelkalla tai istunut moottorikelkan kyydissä. Viidesosa vastanneista olisi innostunut kokeilemaan kelkkailua ja reilua kolmasosaa kelkkailu ei kiinnosta.

Moottorikelkkaa ajaneilta kysyttiin edelleen myös sääntötuntemuksesta. Vastanneista 59 prosenttia koki osaavansa moottorikelkkailun säännöt hyvin tai edes pääpiirteissään. Iso osa, jopa kolmasosa moottorikelkkaa ajaneista vastaajista tunnusti, ettei osaa kelkkailun sääntöjä.

– Vaikka monelle moottorikelkkailu voi olla vain vapaa-ajan hupia, on sarviin tarttuvan ymmärrettävä, että moottorikelkka on ajoneuvo. Sen kuljettajan on tiedettävä missä kelkalla saa ajaa, tunnettava nopeusrajoitukset sekä ikä- ja ajokorttivaatimukset, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska Rovaniemeltä.

Promillerajat epäselvät

Osalle kyselyyn vastanneista oli epäselvää esimerkiksi moottorikelkkailijaa koskevat promillerajat. Vastanneista 72 prosenttia tiesi, että kelkkailijalla on sama promilleraja kuin autoilijallakin. Alkoholi on myös osatekijänä monessa kelkkaonnettomuudessa.

Moottorikelkkailun lupakäytäntö on kuitenkin jokaisen kelkkailijan tunnettava. Moottorikelkalla on mahdollista ajaa virallisilla reiteillä, epävirallisilla urilla, maastossa ja jääalueilla.

– Virallisella kelkkailureitillä ei tarvita erillistä lupaa, mutta kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. Epävirallisilla kelkkaurilla lupakäytäntö vaihtelee alueittain, ja ne tulee selvittää ennen liikkeelle lähtöä. Esimerkiksi valtion mailla oleville urille lupaa lähdetään kysymään Metsähallitukselta, Niska selventää.

Moottorikelkkailu ei ole jokamiehenoikeus

Moottorikelkkailu ei ole jokamiehenoikeus, sillä maastossa saa moottorikelkalla ajaa vain maanomistajan luvalla. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 72 prosenttia tiesi tämän. Jäällä saa kelkkailla, mutta vesistöt voivat olla myös petollisia. Petri Niska muistuttaa, että liian heikoilla jäillä liikkuminen näkyy myös valitettavan usein moottorikelkkailijoiden onnettomuustilastoissa. Valtaosa kelkkailijan kuolemantapauksista tapahtuu jäällä.

– Jäälle ei moottorikelkalla ole asiaa, jos ei ole täysin varma sen kestävyydestä. Kannattaa huomioida, että edellisen vuoden tilannetta ei voi pitää kestävyyden mittatikkuna. Vuodet eivät ole veljiä keskenään ja esimerkiksi tänä talvena teräsjää on jäänyt monessa vesistössä ohueksi. Myös virtapaikat ja sulat tulee tuntea, Niska sanoo.

Ei tielle moottorikelkalla

Tiellä moottorikelkalla ei saa ajaa, muuten kuin poikkeustapauksissa. Jos esimerkiksi moottorikelkkareitti menee tien yli, on kelkalla pyrittävä ajamaan mahdollisimman kohtisuoraan tien poikki.

Moottorikelkkaakin koskevat nopeusrajoitukset, vaikka reitillä suurin sallittu nopeus ei välttämättä ole kuitenkaan se turvallisin tilannenopeus. Moottorikelkkareiteillä yleisin syy onnettomuuteen on suistuminen reitiltä tai törmääminen esteeseen.

– Oikea tilannenopeus korostuu kelkkailussakin. Epävarmoissa tilanteissa tai huonon näkyvyyden kuten lumipyryn yllättäessä nopeuden pudottaminen on varmin keino pitää kelkka reitillä ja pysyä itse sen selässä, Petri Niska huomauttaa.

Moottorikelkkareiteistä on hyvä huomata myös sellainen seikka, että kun maassa on lumi, viralliset moottorikelkkareitit ovat tarkoitettuja vain moottorikelkoille. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista vain 44 prosenttia tiesi, että pyöräily on kelkkareitillä kiellettyä lumen ollessa maassa. Erillisin perustein pyöräily reitillä voi olla myös sallittua, mutta reitinpitäjän on kerrottava tästä erillisellä lisäkilvellä.

Muista moottorikelkkailun keskeiset säännöt:

  • Moottorikelkkaa saa ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Virallisella moottorikelkkareitillä sekä tienylitystilanteessa kuljettajalla on oltava vähintään T-luokan ajokortti.
  • Moottorikelkalla saa ajaa virallisilla moottorikelkkailureiteillä. Ennen epävirallisille urille ajoa, selvitä lupa-asiat. Maastossa moottorikelkalla saa ajaa vain maanomistajan tai -haltijan luvalla. Vältä vesistöjä, jos et ole varma jään kantavuudesta.
  • Moottorikelkkailureitillä on oikeanpuoleinen liikenne.
  • Moottorikelkan kuljettajan ja kelkan kyydissä sekä avonaisessa reessä olevan matkustajan tulee käyttää asianmukaista suojakypärää.
  • Tunne nopeusrajoitukset: maastossa maa-alueella saa ajaa enintään 60 km/h, jääpeitteisellä vesialueella enintään 80 km/h, kelkkaväylillä 60 km/h. Matkustajallisen reen kanssa kelkan suurin sallittu nopeus on 40 km/h. Tilanteeseen sopiva ajonopeus on usein näitä huomattavasti alempi.
  • Rattijuopumussäännökset koskevat myös moottorikelkkailijaa. Tartu sarviin vain selvänä.

Lähde: Liikenneturva

Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia liikenteestä kyselyllä marraskuussa 2022. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1113 henkilöä, joista autoilevia oli 923.

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat