Moottoripyörien vakuutusvertailu 2022

Ajoneuvot Moottoripyörät 6.7.2022

Moottoripyörien vakuutusvertailu 2022 – Kilpailuttaminen kannattaa yhä 

Tutkimme, miten kuljettajan ikä ja moottoripyörän malli vaikuttavat vakuutuksista perittäviin hintoihin. Vertailu paljasti, että hintaerot ovat edelleen todella huimia, ja ne riippuvat hyvin monesta eri asiasta.

Mottoripyörä vakuutetaan pitkälti samalla tavalla kuin autokin. Jokaiselle rekisteröidylle ja tieliikenteessä kulkevalle moottoripyörälle on otettava pakollinen liikennevakuutus, jota voi halutessaan täydentää erilaisilla kaskovakuutuksilla.

Pakollinen liikennevakuutus kattaa kuljettajan omat ja muille liikenteen käyttäjille tai heidän ajoneuvoilleen sattuneet vahingot, muttei korvaa kuljettajan omalle menopelille sattuneita vahinkoja. Kaskovakuutuksella voidaankin hankkia omalle moottoripyörälle ylimääräistä turvaa. Kaskon kautta voidaan tuotteesta riippuen vakuuttaa pyörä kolareita, ilkivaltaa tai varkauksia vastaan, joihin pelkkä liikennevakuutus ei tuo helpotusta.

Kuluttajan kannalta merkittävää on se, että vakuutuksissa on paikoittain suuriakin hintaeroja. Tähän vaikuttavat monet pienet tekijät aina moottoripyörän tehosta tai onnettomuusherkkyydestä kuljettajan ikään, vahinkohistoriaan tai asuinpaikkakuntaan asti. Myös moottoripyörän käyttötarkoitus saattaa vaikuttaa vakuutuksen hintaan, eli se voi kasvaa osittaisenkin yritys- tai kilpakäytön myötä.

Niin ikään hintaa muokkaavat vakuutusyhtiöiden omat bonuskäytännöt, jotka saattavat vaihdella yhtiöstä riippuen. On oleellista ymmärtää, että vakuutuksen hinta lasketaan jokaiselle asiakkaalle erikseen tämän lähtökohtiin liittyen, joten vakuutusten kilpailutusprosessi tulee aina tehdä itse.

Yhdeksän pyörää, kolme omistajaa…

Otimme vakuutusvertailuun yhdeksän vuonna 2021 ensirekisteröityä moottoripyörää. Ne on jaettu kolmeen luokkaan kuutiotilavuuden perusteella, ja jokaiseen luokkaan on valittu erilaisia tyylisuuntia edustavia pyöriä. Kirjavan valikoiman tarkoituksena on päästä paremmin tutkimaan erilaisten pyörien välisiä vakuutusten hintaeroja.

Ensimmäisen ryhmän muodostavat alle 125-kuutioiset kevytmoottoripyörät Honda Monkey 125, Kawasaki Ninja 125 ja KTM Duke 125. Toinen ryhmä koostuu 500–600-kuutioisista Aprilia Touaregista, Triumph Street Triple 765:stä ja Yamaha MT-07:stä, ja kolmantena mukaan osallistuvat yli tuhatkuutioiset BMW R 1250 GS, Ducati Streetfighter V4 sekä Suzuki GSX-R 1000.

Vertailu suoritettiin käyttämällä esimerkkihenkilöitä Moottorin toimituksesta. He hakivat henkilötunnustensa ja moottoripyörän rekisterinumeron avulla vakuutusyhtiöiltä tarjouksia nettilaskurien pohjalta. Tällä pyrimme estämään sen, että vakuutusyhtiöt eivät toimittaisi meille minkäänlaisia ”juttuystävällisiä” hinnastoja.

Ensimmäinen henkilö on 28-vuotias uusi harrastaja Espoosta, jolla ei siis ole aiempaa moottoripyöräkokemusta. Toinen henkilö, 42-vuotias tuusulalainen, puolestaan omaa 25 vuoden prätkähistorian. Kolmas esimerkkihenkilömme on Valkeakoskelta ja on vieläkin kokeneempi motoristi 35 vuoden saldollaan – ikää nestorille on kertynyt 52 vuotta.

Moottoripyörien vakuutusvertailu 2022

Vertailun suurin hintaero nähtiin 28-vuotiaan kuskin ja Honda Monkeyn kanssa, sillä halvimman ja kalleimman vakuutusyhtiön tarjouksilla eroa oli peräti 2 505,47 euroa. Tässä tapauksessa hintaero oli lähes nelinkertainen.

…ja neljä vakuutusyhtiötä

Vertailuun valikoitui lopulta neljä vakuutusyhtiötä, jotka ovat IF, OP, POP Vakuutus ja Turva. Alkuun mukana oli vielä kaksi muutakin yhtiötä, mutta ne jäivät pois, sillä niiden nettilaskurit eivät suostuneet laskemaan meille lainkaan tarjouksia, vaan vakuutus olisi pitänyt ottaa soittamalla yhtiöön.

Otimme jokaiselta yhtiöltä kaksi erilaista vakuutusta eli suppeimman pakollisen liikennevakuutuksen sekä kattavimman kaskon. Näiden välissä olisi ollut vielä erilaisia osakaskoja, mutta jätimme ne vertailun helpottamiseksi pois. Täyskaskon päälle ei otettu erillisiä lunastusturvia tai päivärahoja.

Vakuutus otettiin pisimmälle mahdolliselle ajokaudelle, ja omavastuu rajattiin mahdollisimman pieneksi. Myös vakuutuskauden laskut typistettiin yhteen kertaan, sillä useampi lasku saattoi joillakin yhtiöillä tuoda hieman lisää kuluja.

Pyörät olivat vakuutuksenottajan nimissä, eli omistajana toimi vakuutuksen ottanut henkilö erilaisten rahoitusyhtiöiden sijaan. Lisäksi vertailuun osallistuneiden moottoripyörien ilmoitettiin olevan pelkässä yksityis- ja liikennekäytössä, eli niillä ei kilpailla tai tehdä yritystoimintaa.

Moottoripyörien vakuutusvertailu 2022

Vertailun tasaisimmat vakuutustarjoukset nähtiin 42-vuotiaan kuljettajan kohdalla. Halvimman ja kalleimman tarjouksen välillä oli huomattavasti pienemmät erot kuin kahdella muulla kuljettajalla.

Rajuja hintaeroja kuskin mukaan

Vertailu osoitti, että moottoripyörien vakuutuksia kannattaa todellakin kilpailuttaa. Ensimmäinen huomio oli se, että iän tuoma kokemus vaikuttaa hintoihin merkittävästi.

Nuorin, 28-vuotias kuljettaja maksoi kaikista vakuutuksista aina kalleimman hinnan. Kahden muun kuljettajan eli 42- ja 52-vuotiaan välillä hintaerot olivat huomattavasti tasaisemmat. Huomattavaa on kuitenkin se, että edullisimmat vakuutukset eivät aina päätyneet samalle henkilölle, vaan halvin vakuutus osui – pyörästä, vakuutuksesta tai vakuutusyhtiöstä riippuen – jommallekummalle kokeneemmista kuljettajista.

Hintaerot nuoren ja kokeneempien kuljettajien välillä ovat erittäin suuret. Pienimmillään ne olivat 125-kuutioisissa pyörissä, jossa nuorin kuljettaja maksoi 1,8-kertaisen vakuutusmaksun kokeneempaan kuskiin nähden. Isompien pyörien kanssa ero oli jopa 3,7-kertainen – toisin sanoen kokeneempi kuski ajaisi melkein neljä kesää samalla rahalla, millä nuori kuski yhden kesän!

Moottoripyörien vakuutusvertailu 2022

Kun kaikki vertailussa saadut tarjoukset laskettiin yhteen, 52-vuotias kuljettaja sai kolmikosta pienimmän kokonaissumman, joskin hyvin pienellä erolla 42-vuotiaaseen. Toisin sanoen vanhin kuljettaja sai keskimäärin halvimmat vakuutukset moottoripyöräänsä.

Myös pyörävalinnalla iso merkitys

Yleinen trendi vakuutusten hintojen suhteen säilyy kuitenkin samana, oli kuljettajan ikä mikä tahansa: samat moottoripyörämallit tulivat esiin halvimpina ja kalleimpina vakuutettavina jokaisen kuljettajan kohdalla.

Moottoripyörän merkki ja malli saattavatkin vaikuttaa vakuutuksen hintaan jopa kuutiotilavuutta selvemmin. Hieman mutkia oikoen korkea vakuutushinta tarkoittaa yleensä sitä, että kyseiselle mallille sattuu myös kalliita vahinkoja.

Hämmentävin esimerkki oli pieni ja sympaattinen Honda Monkey, jonka hinnoittelu POP Vakuutuksessa asettui koko vertailun kalleimpaan päähän kuljettajasta riippumatta. Vaikka Monkey on rekisteröity kevytmoottoripyöräksi ja sillä on edullisen ylläpidettävän maine, vakuutukset olivat siis toista maata. Mahdollinen syy korkealle hinnoittelulle saattaa piillä pyörän teho-painosuhteessa, joka nousee kevyessä Monkeyssa keskivertoa paremmaksi.

Yli 1 000-kuutioisissa BMW R 1250 GS -katuenduro osoittautui selvästi saman kokoluokan pyöriä edullisemmaksi vakuuttaa, joskin hintaero perustunee BMW:n pienempään tehoon. Halvalla vakuutettavaa ajopeliä hamuilevan motoristin kannattaakin siis katsoa iskutilavuuden lisäksi tehoa, sillä pelkät kuutiot eivät kerro koko totuutta.

Tehokkaat pyörät erityisehdoin

Vertailun kaksi selvästi kalleinta vakuutettavaa pyörää olivat Ducati Streetfighter V4 ja Suzuki GSX-R 1000. Jopa halvempia vakuutuksia saaneet kokeneemmat kuljettajat joutuivat maksamaan näiden kahden vakuutuksista täyskaskon kanssa halvimmillaan yli 1 200 ja korkeimmillaan jopa yli 2 200 euroa.

Samat pyörät sattuivat olemaan lisäksi vertailun tehokkaimpia, mikä toi vertailuun yllättäviä haasteita. Yli 150-kilowattisten Streetfighterin ja GSX-R:n vakuuttaminen vaati nimittäin Turvan kohdalla erityisiä ratkaisuja – se ei suostunut vakuuttamaan näitä pyöriä, ellei vakuutuksen ottajalla ole samasta yhtiöstä moottoripyörävakuutuksen lisäksi myös kotivakuutusta. Tästä syystä Ducatille ja Suzukille ei ole laskettu vertailussa hintaa Turvalta. Yhtiö perusteli käytäntöjään sillä, että tällä tavoin vakuutusyhtiö voi laskea suuritehoisen moottoripyörän vakuutuksen riskitasoa.

Vaikeita päätelmiä

Vertailun lopputulema on hyvinkin kirjava. Jokaisella vakuutusyhtiöllä oli tarjota kaikille kuskeillemme halvin ja toisaalta myös kallein vakuutus, riippuen kuljettajan vakuuttamasta moottoripyörästä. Nimenomaan pyörällä onkin todella iso merkitys siihen, mistä yhtiöstä vakuutus kannattaa ottaa.

Niinpä yksikään yhtiö ei osoittautunut selkeäksi voittajaksi, mikä kertoo niiden kovasta keskinäisestä kilpailusta. Pienimuotoisia trendejä oli toki havaittavissa, kuten vaikkapa se, että OP tarjosi usein halvimpia vakuutuksia 125-kuutioisille pyörille. If pärjäsi vuorostaan hyvin yli 1 000-kuutioisten luokassa.

On hyvä huomata sekin, että jopa saman yhtiön liikennevakuutuksella ja täyskaskolla voi olla merkittäviä hintaeroja. Vaikka jokin vakuutusyhtiö tarjoaisi kaikkein halvimman liikennevakuutuksen, täyskaskojen kohdalla tilanne voi olla täysin toinen. Tästä syystä kannattaakin miettiä oman vakuutuksen laajuutta ennen kilpailutuksen tekemistä.

Vakuutusvertailu pähkinänkuoressa

  • Vakuutukset kannattaa aina vertailla itse, sillä hinnoittelumallit ovat henkilökohtaisia.
  • Halvimman liikennevakuutuksen tarjoava vakuutusyhtiö ei välttämättä tarjoa halvinta vakuutusta täyskaskolla.
  • Vakuutettavalla moottoripyörällä on merkittävä vaikutus vakuutuksen hintaan.

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat