Kesä kaasulla tankkaus

Ajoneuvot Uutinen 24.10.2019

Seat sitoutuu biometaaniprojektiin neljäksi vuodeksi

Espanjalaisautovalmistaja Seat kantaa kortensa kekoon projektissa, jossa kaatopaikkajätteestä ruvetaan valmistamaan biokaasua autoja varten.

Kaasuautoihin panostanut Seat osallistuu Life Landfill Biofuel -projektiin, jossa suurena toimijana on mukana myös Euroopan komissio. Projektin tarkoituksena on valmistaa uusiutuvaa kaasua kaupunkien kaatopaikoilta ja tehostaa energiankäyttöä hankkimalla biometaania kotoperäisistä runsaista energianlähteistä.

Hanketta kehitetään osallistujien kanssa seuraavan neljän vuoden ajan. Budjetti on 4,6 miljoonaa euroa, josta 55 prosenttia on Euroopan komission rahoittamaa.

– Tämä hanke antaa meille mahdollisuuden edetä biometaanin kehittämisessä ja tutkimisessa polttoaineena. Päätavoitteemme on taata nollahiilidioksidipäästöt koko auton elinkaaren ajaksi, Seatin uusiutuvan kaasun hankkeista vastaava Andrew Shepherd painottaa.

Kiertotalouden, energiatehokkuuden ja päästöjen vähentämisen edistämiseksi Seat työskentelee parhaillaan toisenkin hankkeen, Life Metamorphosis -projektin parissa. Tässä hankkeessa biometaania valmistetaan jätteiden lisäksi eläinten tuottamasta lietteestä, jota saadaan Lleidassa sijaitsevalta maatilalta.

Life Landfill -hanke on kuitenkin askel eteenpäin, koska raaka-aine on peräisin suoraan kaatopaikalta, ilman erillistä erottelua.

Euroopan Unioni aikoo rajoittaa kaatopaikoille vietävän yhdyskuntajätteen määrän 10 prosenttiin nykyisestä vuoteen 2035 mennessä. Jätteen muuttaminen ajoneuvoissa käytettäväksi biopolttoaineeksi onkin yksi ratkaisu tähän haasteeseen. Lisäksi Seatilla on hanke espanjalaisen juomavesiyrityksen Aqualian kanssa jätevesien muuntamiseksi biopolttoaineeksi.

Lähde: Seat Kuvituskuva: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli

Valmistajalta: Seat

Kaikki koeajot

Uusimmat