Ajoneuvot Uutinen 3.12.2023

Työsuhdeautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvanut noin neljännekseen – iso merkitys koko autokannassa

Työsuhdeautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä on kasvanut. Sillä on merkitys koko autokannan uudistumisen näkökulmasta.

Suomessa on ensirekisteröity tänä vuonna runsas 80 000 henkilöautoa. Niistä noin puolet on rekisteröity yritysten käyttöön ja noin neljännes työsuhdeautokäyttöön.

Työsuhdeautojen merkitys koko autokannassa on suuri, vaikka niiden osuus koko autokannassa on pieni. Työsuhdeautoja autokannassa on hieman yli 70 000. Työsuhdeautojen keskimääräinen käyttöikä on noin kolme vuotta, jonka jälkeen ne palautuvat kuluttajamarkkinalle käytettyinä autoina. Autokannan uudistumisen näkökulmasta tämä on merkittävä asia.

– Työsuhdeautojen merkitys autokannan uudistajana korostuu erityisesti matalasuhdanteessa, jossa kotitalouksien autohankinnat vähenevät. Tänä vuonna yritysleasingin osuus autohankinnoista on kasvanut ennätyksellisen suureen noin 30 prosentin osuuteen, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

Kaikista yritysten hankkimista autoista noin viidennes on vuokrauskäyttöön meneviä autoja ja noin viidennes myyntivarastoon hankittavia autoja. Taksikäyttöön on viime vuosina rekisteröity noin 1 500 uutta autoa vuosittain.

Työsuhdeautoista 40 prosenttia täyssähköisiä

Autotuojat ja -teollisuus ry:n mukaan työsuhdeautokannan sähköistyminen on saanut vauhtia vuosina 2021 ja 2022 voimaan tulleista verokannusteista. Ne ovat tasanneet ladattavien autojen korkeammasta hankintahinnasta johtuvaa korkeaa verotusarvoa. Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvoa on alennettu 170 eurolla kuukaudessa ja päästötasoltaan 1–100 g/km autojen 85 eurolla kuukaudessa. Verokannuste on myös valtion taloudelle edullinen, sillä se vähentää vain vähän valtion ja kuntien verotuloja. Työsuhdeautoilijan kannalta kyse on kuitenkin merkittävästä ladattavan työsuhdeauton valintaan kannustavasta etuudesta.

– Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista jo noin 40 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja ladattavien hybridien osuus on kasvanut hieman yli 30 prosenttiin. Verokannuste on ollut tärkein yksittäinen työsuhdeautojen sähköistymiseen vaikuttava tekijä, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Dieselautojen kysyntä on viime vuosina laskenut. Uusista dieselautoista 80 prosenttia rekisteröidään yritysautoiksi. Yritysten nimiin rekisteröidään myös selvästi kotitalouksia enemmän ladattavia hybridejä. Kotitalouksien puolella ensirekisteröinnissä näkyy selvästi merkittävimpinä käyttövoimina bensiini ja sähkö. Kotitaloudet ovat hankkineet lähes 60 prosenttia tänä vuonna ensirekisteröidyistä bensiiniautoista ja täyssähköautoista.

Hieman alle kolme prosenttia tänä vuonna hankituista autoista on hankittu yksityisleasingillä. Ladattavilla autoilla leasing on suositumpi hankintatapa kuin bensiinillä ja dieselillä. Täyssähköautoista hieman alle viisi prosenttia tänä vuonna rekisteröidyistä on hankittu yksityisleasingillä. Kotitalouksien yleisin tapa hankkia auto on edelleen osamaksu, vaikka korkojen nousu on kasvattanut hieman myös muiden hankintatapojen osuutta.

Puolet käytettyjen kaupasta tapahtuu liikkeiden kautta

Marraskuussa Suomessa ensirekisteröitiin 6 673 uutta henkilöautoa. Luku on 4,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Koko vuoden ensirekisteröinnit ovat myös viime vuotta edelle, mutta 14 prosenttia pitkän ajan keskiarvoa jäljessä. Tammi-marraskuussa on rekisteröity yhteensä 81 707 henkilöautoa, joka on 8,2 prosenttia viime vuotta enemmän.

Vaikka komponenttipula on jo hellittänyt, uusien autojen kysyntä on jäänyt vaatimattomaksi korkotason ja inflaation kasvun seurauksena.

Kolmannes tänä vuonna ensirekisteröidyistä on ollut täyssähköautoja ja noin viidennes ladattavia hybridejä.

Käytettyjen kauppa piristynyt hieman

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa on tänä vuonna autoliikkeissä käyty noin 6 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Myös marraskuussa autoliikkeiden käytettyjen henkilöautojen kaupan kasvu jatkui noin 6 prosentin tahdissa viime marraskuuhun nähden. Noin puolet käytettyjen autojen kaupasta kulkee autoliikkeiden kautta.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin marraskuussa 870, joka on 7,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Tammi-marraskuussa on rekisteröity yhteensä 10 163 pakettiautoa, mikä on 0,3 prosenttia viime vuotta enemmän. Koko vuoden pakettiautojen ensirekisteröinnit ovat jääneet noin 17 prosenttia viiden viime vuoden keskiarvoa alemmas.

Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat tänä vuonna olleet tuntuvassa kasvussa viime vuoteen nähden, vaikka marraskuussa rekisteröitiin 263 kuorma-autoa, mikä on 9,3 prosenttia viime marraskuuta vähemmän. Rekisteröintien määrä on syys-marraskuussa ollut normaalia pienempi, sillä elokuussa voimaan tullut ajopiirturivaatimus aikaisti kuorma-autojen rekisteröintejä elokuun puolelle.  Yli 16 tonnin painoluokassa kuorma-autoja on tammi-marraskuussa rekisteröity yhteensä 2 714, joka on 21,2 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Keskiraskaita 6–16 tonnin kuorma-autoja on lokakuun loppuun mennessä rekisteröity 175, joka on 14,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kevyitä alle 6 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity 812 autoa, 22,5 prosenttia viime vuotta enemmän.

Uusia linja-autoja on tammi-marraskuussa rekisteröity 233, lähes 40 prosenttia vähemmän kuin mitä pitkän aikavälin rekisteröintien määrät ovat olleet.

Lähde Autoalan keskusliitto

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat