Liikenne Liikennepolitiikka Liikenneturvallisuus Uutinen 6.2.2022

Autoliitto: autot nuoremmiksi – ja turvallisemmiksi!

”Suomen vanhan autokannan takia ajoneuvotekniikan tuomat turvallisuus- ja ympäristöhyödyt laahaavat perässä.”

Suomessa ajetaan keskimäärin iäkkäillä henkilöautoilla, onhan autokannan keski-ikä noussut ennätyksellisesti peräti 12,6 vuoteen, kertovat Autoalan Tiedotuskeskuksen tuoreimmat luvut. Keski-ikä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2008 alkaen. Keskimääräinen romutusikä kasvoi viime vuonna 22,0 vuoteen.

Suomalainen tieliikenne on toki kohentunut turvallisuuden näkökulmasta, mutta tieliikenteessä kuolee vuosittain yhä yli 200 ihmistä vuosittain.

Nuoremmat ja paremmin matkustajia ja osallisia suojaavat nykyautot olisivat turvallisempia.

”Parhaat tavat parantaa liikenneturvallisuutta ovat ajoneuvokannan uudistaminen ja tieverkon parantaminen”, kiteyttää Autoliitto tuoreessa lausunnossaan, joka liittyy valmisteilla olevaan valtakunnalliseen liikenneturvallisuusstrategiaan ja sen toimenpideohjelmaan vuosiksi 2022–2026.

Ajoneuvotekniikka yhä kehittyneempää

Suomen suurin autoilijoiden etujärjestö tähdentää, että ajoneuvotekniikka kehittyy kovalla vauhdilla ja uudet autot suojaavat jo varsin tehokkaasti niin auton matkustajia kuin muita tienkäyttäjiä.

Autoliiton johtopäätös nykytilasta on osittain lohduton: ”Suomen vanhan autokannan takia ajoneuvotekniikan tuomat turvallisuus- ja ympäristöhyödyt laahaavat perässä.”

Moottori kertoi äskettäin, että tutkimusten mukaan on kiistatonta, että mitä uudempi auto, sen paremmin sen turvatekniset ratkaisut kykenevät suojaamaan niin auton matkustajia kuin muitakin kolariin joutuneita osallisia.

Onnettomuustietoinstituutin teknologiapäällikkö, tutkija Tapio Koisaari toi artikkelissa esiin nykytekniikan eittämättömät hyödyt: ”Ajonvakautusta koskeneen tutkimuksemme mukaan ajonvakautuksen omaavilla henkilöautoilla aiheutetaan vähemmän kuolemaan (-58 %) ja vammautumiseen (-29 %) johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia kuin vanhemmilla autoilla, joissa tätä järjestelmää ei ole.”

Onnettomuustietoinstituutin lausunnossa todetaan puolestaan, että ajoneuvoteknologian kehittymistä tulee hyödyntää. ”Mutta on huomioitava, että liikenneturvallisuusvaikutukset tulevat nykytoimenpiteillä hitaasti tätä kautta. Teknologia yksin ei pysty strategiakauden aikana estämään kuin osan vakavista onnettomuuksista, joten kuljettajiin ja liikenneympäristöön liittyviä perinteisempiä toimenpiteitä tulee edelleen korostaa.”

Miksei autokannan uudistamiseen sitouduta?

Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen kummeksuu, ettei autokannan kehityksen edistäminen saa suurempaa painoarvoa liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltavassa liikenneturvallisuusstrategiassa.

– Periaatepäätöksessä ei juuri oteta kantaa eli ei sitouduta autokannan uudistamiseen, millä olisi kuitenkin merkittäviä liikenneturvallisuushyötyjä, Tolvanen huomauttaa.

Tolvanen tähdentää, ettei nopeusrajoituksilla pystytä vaikuttamaan tahallisiin kohtaamisonnettomuuksiin.

– Varsinkin kun liikenneturvallisuuden nollavision mukaan inhimillinen virhe ei saisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, on erikoista, että autokannan vanhenemisen annetaan vain kiihtyä.

Vastuun sysäämistä

Autoliiton lausunnossa otetaan esiin, että strategiassa todetaan varsin passiivisesti, että ajoneuvokantaa uudistetaan ja vastuu on sysätty fossiilittoman liikenteen tiekartalle eli suunnitelmalle, kuinka liikenteen päästöjä pyritään vähentämään. Tämän suunnitelman nykytilasta Moottori uutisoi vastikään.

”Mitään todellisia toimia asian edistämiseksi ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi aktiivinen kaista-avustin estää tehokkaasti tahattomia kohtaamisonnettomuuksia sekä tieltä suistumisia, jotka ovat kaksi yleisintä kuolonkolarin syytä.”

Kaista-avustin auttaisi

Autoliiton lausunnossa todetaan, että ”Onnettomuustietoinstituutin vuonna 2019 julkaistun kaista-avustinselvityksen mukaan avustimen käyttö olisi 2014–2016 välisenä aikana potentiaalisesti voinut estää 27 % henkilöautojen yksittäis- ja kohtaamisonnettomuuksista, jos järjestelmä olisi ollut käytössä kaikissa henkilö- ja pakettiautoissa. Kaikista kuolemaan johtaneista henkilöauto-onnettomuuksista, sisältäen muutkin onnettomuustyypit, vähenemä olisi ollut 19 %.”

Kaista-avustin tulee pakolliseksi varusteeksi kaikissa uusissa tyyppihyväksytyissä autoissa 1.7.2022 ja kaikissa uusissa autoissa 1.7.2024. Jo nyt järjestelmä on vakiona suuressa osassa myytävistä uusista autoista, kuten kevyen liikenteen tunnistava automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja monet muut turvavarusteet.

Ja kuten Moottori uutisoi, EU:n uusi yleinen turvallisuusasetus tuo mukanaan sen, että uusissa henkilöautomalleissa on oltava pakollisena varusteena heinäkuusta 2022 lähtien automaattinen nopeusavustin. Heinäkuusta 2024 avustimesta tulee pakollinen kaikissa EU-alueella myytävissä uusissa autoissa

Autoliitto muistuttaa, että vaikka strategiassa nostetaan yhtenä turvallisuutta kohentava keinona esille puuston raivaus maanteiden suoja-alueilla näkyvyyden parantamiseksi, olisi myös kaupunkiympäristön suunnittelussa panostettava esimerkiksi risteysalueiden sekä suojateiden näkyvyyteen.

”Nykyisin näkyvyyttä haittaavat liian usein erilaiset puut ja pensaat ja talvisin lumikinoksia kasataan risteysalueille.”

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli